Home         Translations         About Us   
search  
 

CARSTVO NEBESKO

Od vremena Jovana Krstitelja do sada Carstvo nebesko trpi nasilje i nasilnici ga grabe. (1)

Carstvo nebesko je slicno coveku koji je posejao dobro seme na svojoj njivi. Ali kada su ljudi spavali, dode njegov neprijatelj i poseja kukolj sred pšenice i ode. A kada usev iznice i rod donese, tada se pokaza i kukolj. A domacinove sluge pristupiše i rekoše mu: "Gospodaru, zar nisi posejao dobro seme na njivi svojoj? Otkud dakle kukolj? "A on im rece: "Neprijatelj je to ucinio." Sluge mu pak rekoše: "Hoceš li dakle da odemo i da ga saberemo? " A on im rece: "Ne, da ne biste skupljajuci kukolj išcupali zajedno s njim i pšenicu. Ostavite neka oboje rastu zajedno do žetve; i u vreme žetve reci cu žeteocima: "Skupite prvo kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu."
Sejac dobrog semena je Sin coveciji; njiva je svet; dobro seme - to su sinovi carstva, a kukolj su sinovi zla, a neprijatelj koji ga je posejao jeste davo; žetva je kraj sveta, a žeteoci su andeli. Kao što se kukolj skuplja i vatrom spaljuje, tako ce biti i na svršetku sveta. Poslace Sin coveciji svoje andele, i pokupice iz svoga carstva sve sablazni i one koji cine bezakonje, i bacice ih u pec ognjenu; onde ce biti plac i škrgut zuba. Tada ce pravednici sijati kao sunce u carstvu Oca svoga." (2)

Svako carstvo koje se razdelilo protiv samoga sebe, opustece, i svaki grad ili dom koji se razdelio potiv samoga sebe, nece se održati. I ako satana isteruje satanu, razdelio se protiv samoga sebe, kako ce se dakle održati njegovo carstvo? I ako ja pomocu Veelzevula izgonim demone, cijom pomocu izgone vaši sinovi? Zato ce vam oni biti sudije; ali ako ja Božijim Duhom izgonim demone, onda je došlo do vas Carstvo Božije. (3)

Zar nikad niste citali u Pismima: "Kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugaoni kamen. Od Gospoda bi ovo, i divno je u našim ocima?" Zato vam kažem da ce se uzeti od vas carstvo Božije i dati narodu koji donosi plodove njegove. (4)

Zaista vam kažem da ce sinovima ljudskim biti oprošteni svi gresi i hule, koliko god ushule; ali koji pohuli na Duha Svetoga, nema oproštaja doveka , nego ga tereti vecni greh. Zaista vam kažem da carinici i bludnice ulaze pre vas u Carstvo Božije. Jer vam dode Jovan putem pravednosti, i ne poverovaste mu; a carinici i bludnice mu poverovaše; vi ste videli, ali se niste pokajali da mu poverujete. (5)

Nece uci u carstvo nebesko svaki koji mi govori: "Gospode, Gospode", nego ko cini volju Oca moga koji je na nebesima.
Kad domacin ustane i zatvori vrata, a vi pocnete napolju stajati i kucati na vrata govoreci: "Gospode, otvori nam", on ce vam odgovoriti: "Ne znam odkuda ste." Tada cete poceti da govorite: "Mi smo jeli i pili pred tobom, a ti si ucio po našim ulicama." I on ce reci: "Kažem vam, ne znam otkuda ste; odstupite od mene svi koji cinite nepravdu." (6)

Vama je dano da saznate tajne carstva Božijeg, a ostalima se izlažu u pricama, da gledajuci ne vide i slušajuci ne razumeju. (7)

Jer kao što covek polazeci na put pozva svoje sluge i predade im svoje imanje, te jednom dade pet talanata, drugome dva, a trecem jedan, svakome prema njegovoj moci, i otputova. Onaj što primi pet talanata odmah ode, poslova s njima i stece drugih pet. Isto takoi onaj sa dva stece druga dva. A onaj koji primi jedan, ode, iskopa jamu u zemlji i sakri novac svoga gospodara. Posle dugog vremena dode gospodar onih slugu i stade se obracunavati s njima. I pristupivši onaj što primi pet talanata donese drugih pet talanata govoreci: "Gospodaru, pet talanata mi predade, vidi, zaradih drugih pet talanata." Rece mu gospodar njegov: "Dobro, slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim cu te postaviti; udi u radost svoga gospodara." A prišavši onaj što primi dva talanta rece: "Gospodaru, dva talanta mi predade; vidi, zaradih druga dva talanta." Rece mu gospodar njegov: "Dobro, slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim cu te postaviti; udi u radost svoga gospodara." A prišavši onaj što je primio jedan talanat rece: "Gospodaru, znao sam da si tvrd covek, žanješ gde nisi posejao, i skupljaš gde nisi vejao; pobojah se, odoh i sakrih svoj talanat u zemlju; vidi imaš svoje". A gospodar njegov odgovori i rece mu: "Zli i lenji slugo, znao si da žanjem gde nisam posejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je dakle da daš moj novac menjacima, i ja bih po dolasku uzeo svoje s kamatom. Stoga uzmite od njega talanat i dajte onome što ima deset talanata. Jer svakome ko ima dace se i preteci ce; a od onoga koji nema - uzece se i ono što ima. A nekorisnoga slugu izbacite u krajnju tamu; onde ce biti plac i škrgut zuba." (8)

Jer Carstvo nebesko je slicno coveku domacinu koji izide rano ujutro da najmi radnike u svoj vinograd. A kad se pogodi sa radnicima po dinar na dan, posla ih u svoj vinograd. I izišavši oko trecega casa vide druge gde stoje na trgu besposleni, i onima rece: "Idite i vi u moj vinograd, i što bude pravo dacu vam. "I oni odoše. A kad opet izide oko šestoga i devetoga casa, ucini isto tako. I oko jedanaestoga casa izišavši nade druge gde stoje i rece: "Što stojite ovde ceo dan besposleni? Rekoše mu: "Niko nas nije najmio."Rece im: "Idite i vi u moj vinograd. A kad nasta vece, rece gospodar vinograda svom upravitelju : "Pozovi radnike i isplati ih pocevši od poslednjih do prvih." I kad dodoše najmljeni oko jedanaestog casa, primiše po dinar. A kad dodoše prvi, pomisliše da ce više primiti, ali i oni primiše po dinar. Primivši pak gundahu protiv domacina govoreci: "Ovi poslednji odradiše jedan sat, pa si ih izjednacio sa nama koji podnesosmo težinu dana i žegu. "A on odgovori jednom od njih i rece: "Prijatelju, ne cinim ti nepravdu; zar se nisi pogodio sa mnom po dinar? Uzmi svoje pa idi; a ja hocu ovom poslednjem da dam kao i tebi. Ili zar nisam slobodan da cinim što hocu sa svojim? Ili je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako ce poslednji biti prvi i prvi poslednji."
Jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih. (9)

Carstvo nebesko je slicno i trgovcu koji traži lepe bisere. A kada nade jedan skupoceni biser, ode i proda sve što ima i kupi ga. (10)

Carstvo nebesko je slicno blagu sakrivenom u polju, koje covek nade i sakri, pa od radosti svoje ide i prodaje sve što ima, te kupuje onu njivu. (11)

Tako je Carstvo Božije kao kad covek baci seme u zemlju, i spava i ustaje nocu i danju, a seme nice i raste - sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi rod, prvo stabljiku, zatim klas, onda puno žita u klasu. A kad rod sazri, odmah uzima srp, jer je žetva nastala. (12)

Carstvo je nebesko opet slicno gorušicinom zrnu, koje uze covek i poseja na njivi svojoj; ono je doduše manje od svih semena, ali kada izraste, vece je od zelja i biva drvo, tako da ptice nebeske dodu i gnezde se na njegovim granama. (13)

Carstvo je nebesko opet slicno mreži bacenoj u more, koja je zahvatila riba od svake vrste. Kada se napuni izvukoše je na obalu i sedoše, pa skupiše dobre u posude, a rdave izbaciše. Tako ce biti i na svršetku sveta: izici ce andeli i odelice zle od pravednih, i bacice ih u pec ognjenu; onde ce biti plac i škrgut zuba. (14)

I ja vam odredujem Carstvo, kao što je meni moj Otac odredio, da jedete i pijete za mojom trpezom u mom Carstvu, i da sedite na prestolima i da sudite dvanaest plemena Izraelovih. (15)

Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rda uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu; nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ne uništava ni moljac ni rda, i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu; jer gde je blago tvoje, onde ce biti i srce tvoje. (16)

I što se brinete za odelo? Pogledajte ljiljane poljske kako rastu; ne trude se niti predu; a ja vam kažem da se ni Solomon u svoj svojoj slavi ne obuce kao jedan od njih. Ako Bog tako odeva poljsku travu, koja danas jeste, a sutra se baca u pec, nece li mnogo više vas, maloverni? Ne brinite se dakle govoreci: "Šta cemo jesti?" Ili: "Šta cemo piti?" Ili: "Šta cemo obuci?" Jer sve to traže neznabošci; zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite prvo Carstvo njegovo i pravednost njegovu, a sve ovo dodace vam se. (17)Biblijski citati:


1. Mat.11:12
2. Mat.13:24-30; 37-43
3. Mat. 12:25-29
4. Mat.21:42,43
5. Mar. 3:28.29; Mat. 21:31,32
6. Mat. 7:21; Luka 13: 25-27; Mat.7:22,23
7. Luka 8:10
8. Mat. 25:14-30
9. Mat. 20:1-16; 22:14
10. Mat.13: 45-46
11. Mat.13:44
12. Mar. 4: 26-29
13. Mat. 13:31-33
14. Mat. 13:47-50
15. Luka 22:29,30
16. Mat. 6:19-21
17. Mat. 6:28-33

CARSKA ZAPOVEST

Prva od svih zapovesti je: »Cuj, Izraelu, Gospod Bog naš - jedini je Gospod. I ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom.« (1)

Ovo je druga zapovest: "Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe." (2)

Ovo je moja naredba: da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio. Niko nema vece ljubavi od ove: da neko položi svoj život za svoje prijatelje. (3)

Ko dakle razreši jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauci tako ljude, najmanji ce se nazvati u carstvu nebeskom. Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. (4)

A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje i molite se za one koji vas progone. Da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer On cini da Njegovo sunce grane zlima i dobrima i daje kišu pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu nagradu imate? (5)

Dajem vam novu zapovest , da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio, da i vi ljubite jedan drugoga. Po tom ce svi poznati da ste moji ucenici - ako budete imali ljubavi medu sobom. Ako me ko ljubi, držace moju rec, pa ce ga ljubiti moj Otac, i doci cemo k njemu, i nastanicemo se kod njega. (6)

Sam Otac vas ljubi, zato što ste me voleli i verovali da sam ja izišao od Boga. Kao što je Otac ljubio mene, i ja sam ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Ako ušcuvate moje naredbe, ostacete u mojoj ljubavi, kao što sam ja sacuvao naredbe svoga Oca, pa ostajem u njegovoj ljubavi. (7)

Jedan covek je silazio iz Jerusalima u Jerihon i pao u ruke razbojnicima, koji ga svukoše, izbiše, ostaviše ga napolju polumrtva i odoše. A slucajno je tim putem silazio jedan sveštenik, vide ga i prode. Isto tako i jedan levit dode na to mesto, pa kad vide prode. A neki Samarjanin putujuci dode do njega i kad vide sažali se, pride, preli njegove rane uljem i vinom te ih previ, pa ga posadi na svoje živince, odvede ga u gostionicu i postara se za njega. Sutradan izvadi dva dinara, dade ih gostionicaru i rece: "Pobrini se za njega, i ako potrošiš što više, platicu ti prilikom svoga povratka." Šta misliš koji je od ove trojice bio bližnji onome što je pao razbojnicima u ruke? Idi pa i ti cini tako kao ovaj milosrdni Samarjanin. (8)

Biblijski citati:


1. Mar. 12:29,30; 5.Moj.6:4
2. Mar. 12:31; 3.Moj.19:18
3. Jov. 15:12,13
4. Mat. 5:19; Jov. 15:11
5. Mat. 5:43-47
6. Jov. 13:34,35;14:23
7. Jov. 16:27; 15:9,10
8. Luka 10:30-37

 

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design