Home         Translations         About Us   
search  
 

IZDAJA

Sve što su proroci napisali o Sinu covecijem, ispunice se. Predace ga neznabožcima, i rugace mu se, zlostavljati ga, pljuvati, izbicevati i ubiti, a on ce treceg dana uskrsnuti. (1)

Još samo malo cu biti s vama i onda moram da napustim ovu zemlju. Tražicete me, ali kuda ja idem vi ne možete doci. Veoma sam želeo da jedem ovu pashalnu veceru s vama pre svog stradanja. Jer, kažem vam: necu je više jesti dok se ne ispuni u Božijem Carstvu. Jer, kažem vam: više necu piti od roda lozinog dok ne dode Božije Carstvo. Ovaj hleb pretstavlja moje telo, koje se daje za vas. Jedite ga meni za spomen. Ovo vino pretstavlja Novi savez mojom krvlju, koja se proliva za vas. (2)

Sin coveciji ce otici kao što je za njega napisano, ali teško onom coveku koji izda Sina covecijega: bolje bi mu bilo da se nije ni rodio. Ne govorim o svakom od vas. Znam one koje sam odabrao. Ali, neka se ispuni Pismo: "Onaj koji je moj hleb jeo, svoju petu podiže na mene." Govorim vam sada, pre nego što se dogodi da, kad se dogodi, poverujete da Ja jesam. (3)

Misliš li da bi mogao položiti život za mene? Ali svi ce te se sablazniti u noci moje izdaje, jer je zapisano: "Udaricu pastira, i ovce ce se razbeci " 4)

Oce, ti sve možeš. Otkloni ovu cašu od mene, ali neka ne bude moja volja, nego tvoja. (5)

Došao je cas! Evo, Sina covecijega predaju grešnicima u ruke. Svi koji se maca maše, od maca ce i poginuti.(6)

Zar poljupcem izdaješ Sina covecijeg? Izašli ste s macevima i toljagama, kao na nekog razbojnika. Svaki dan sam bio s vama u Hramu, i niste me uhvatili. Ali, ovo je vaše vreme - kad vlada tama. (7)

Zar misliš da ne bih mogao da zamolim Oca da mi sad pošalje više od dvanaest legija andela? Ali, kako bi se onda ispunila Pisma koja kažu da mora da bude ovako? Sad se proslavio Sin coveciji, i Bog se proslavio u Njemu. (8)


Biblijski stihovi:

1. Luka 18:31-33
2. Jov.13:33; Luka 22:15,16
3. Mat. 26:24; Jov.13:18,19; Ps. 4:9
4. Jov. 13:38; Mar.14:27; Zah.13:27
5. Mar.14:36
6. Mar.14:41; Mat. 26:52
7. Luka 22.48,52,53
8. Mat. 26:53; Jov.13:31

SUÐENJE I KRST

Ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom da ti nije dato odozgo. (1)

Zašto pitaš mene? Pitaj one koji su culi šta sam im govorio. Oni znaju šta sam rekao. Ja sam svetu govorio otvoreno. Uvek sam ucio narod u sinagogi i u Hramu, gde se svi Judeji okupljaju, i ništa nisam govorio u tajnosti.
Ako sam zlo govorio, dokaži šta je zlo. A ako sam govorio dobro zašto me udaraš? (2)

Moje Carstvo nije od ovog sveta. Kad bi moje carstvo bilo od ovoga sveta, moji bi se podanici borili da ne budem predat Judejima. Ali, moje carstvo nije odavde.
Tako je kao što kažeš: Car sam. Ja sam se za ovo rodio i za ovo došao na svet: da svedocim za istinu. Ko god je od istine, sluša moj glas. (3)

Sada je sudenje ovome svetu. Sada ce vladar ovoga sveta biti izbacen napolje. A ja - kad budem podignut sa zemlje - sve cu ljude privuci k sebi . (4)

Zato me Otac voli što svoj život polažem - da bih ga opet uzeo. Niko ga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam vlast da ga položim i vlast da ga opet uzmem. Tu zapovest sam primio od svoga Oca. (5)

Oce, oprosti im jer ne znaju šta cine.
Bože moj, Bože moj, zašto si me ostravio? (6)


Biblijski citati:

1. Jov. 19:11
2. Jov. 18:21,20,23
3. Jov. 18:36,37
4. Jov 12:31,32
5. Jov.10:17,18
6. Luka 23:34; Mat. 27:46

NAKON USKRSNUCA

O kako ste nerazumni i sporog srca da poverujete u sve što su proroci rekli. Zar nije trebalo da Hristos to pretrpi i da ude u svoju slavu? I nemojte biti neverni, nego verni. (1)

Ovo je ono o cemu sam vam govorio dok sam bio sa vama - da treba da se ispuni sve što je o meni napisano u Mojsijevom Zakonu, u Prorocima i u Psalmima. Ovako je zapisano: Hristos ce stradati i treceg dana ustati iz mrtvih, i u njegovo ime ce se propovedati pokajanje i oproštenje greha svim narodima, pocevši od Jerusalima. (2)

Moje svedocanstvo je istinito, jer znam odakle sam došao i kuda idem. A vi ne znate odakle sam došao ni kuda idem. Vi ste odozdo, ja sam odozgo, vi ste od ovog sveta, a ja nisam od ovog sveta. (3)

Niko nikad nije uzašao na nebo osim onoga koji je sa neba sišao - Sina covecijega. Idi mojoj braci pa im reci: "Odlazim gore k svome Ocu i vašem Ocu, i svome Bogu i vašem Bogu." (4)

Zašto ste se prepali? I zašto se javljaju sumnje u vašem srcu?Imajte mir. Pogledajte moje ruke i noge. Opipajte me i vidite - duh nema ni tela ni kostiju kao što vidite da ja imam. Zato što si me video, poverovao si. B