Home         Translations         About Us   
search  
THE WORDS OF JESUS OF NAZARETH

 

ЧАСТИНА ШОСТА

ОСТАННІ ДНІ ІСУСА ХРИСТА


ЗРАДА

Все здійсниться, що писали Пророки про Людського Сина. Бо Він виданий буде поганам, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і, збичувавши, уб'ють Його, але третього дня Він воскресне! 214

Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер.
І промовив до них: Я дуже бажав спожити цю пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона. Кажу ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного, доки Божеє Царство не прийде.

Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: Це чиніть на спомин про Мене! По вечері так само ж і чашу, говорячи: Оця чаша Новий Заповіт у Моїй крові, що за вас проливається. 215

Людський Син справді йде, як про Нього написано; але горе тому чоловікові, що видасть Людського Сина! Було б краще йому, коли б той чоловік не родився!
Не про всіх вас кажу. Знаю Я, кого вибрав, але щоб збулося Писання: Хто хліб споживає зо Мною, підняв той на Мене п'яту свою!

Уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб як станеться, ви ввірували, що то Я. 216

За Мене покладеш ти душу свою? Поправді, поправді кажу Я тобі: Півень не заспіває, як ти тричі зречешся Мене...
Усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано: Уражу пастиря, і розпорошаться вівці! 217

Авва-Отче, Тобі все можливе: пронеси мимо Мене цю чашу!... А проте, не чого хочу Я, але чого Ти... 218

Скінчено, надійшла та година: у руки грішникам ось видається Син Людський!...
Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. 219

Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людського? Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно Я з вами у храмі бував, не піднесли на Мене ви рук. Та це ваша година тепер, і влада темряви 220

Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити Свого Отця, і Він дасть Мені зараз більше дванадцяти легіонів Анголів?

Тепер ось прославивсь Син Людський, і в Ньому прославився Бог. 221

214 Луки18:31-33.
215 Івана 13:33; Луки 22:15, 16, 18-20.

216 Матвія 26:24; Івана 13:18; Псалми 41:10; Івана 13:19.

217 Івана 13:38; Марка 14:27; Захарія 13:7.

218 Марка 14:36.

219 Марка 14:41; Матвія 26:52.

220 Луки 22:48, 52, 53.

221 Матвія 26:53; Івана 13:31.


СУД ТА РОЗП'ЯТТЯ

Надо Мною ти жадної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було; тому більший гріх має той, хто Мене тобі видав... 222

Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого Я не говорив.
Чого ти питаєш Мене? Поспитайся тих, що чули, що Я їм говорив. Отже, знають вони, про що Я говорив.

Якщо зле Я сказав, покажи, що то зле; коли ж добре, за що Мене б'єш?223

Моє Царство не із світу цього. Якби із цього світу було Моє Царство, то служба Моя воювала б, щоб не виданий був Я юдеям. Та тепер Моє Царство не звідси... Сам ти кажеш, що Цар Я. Я на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує Мій голос. 224

Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І, як буду піднесений з землі, то до Себе Я всіх притягну. 225

Через те Отець любить Мене, що Я власне життя віддаю, щоб ізнову прийняти його. Ніхто в Мене його не бере, але Я Сам від Себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову, Я цю заповідь взяв від Свого Отця. 226

Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони! 227

Елої, Елої, лама савахтані, що в перекладі значить: Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? 227a

222 Івана 19:11.
223 Івана 18:20-21;23).

224 Івана 18:36, 37.

225 Івана 12:31, 32.

226 Івана 10:17, 18.

227 Луки 23:34.

227а Марка 15:34


ПІСЛЯ ВОСКРЕСІННЯ

О безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали Пророки! Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і ввійти в Свою славу. І не будь ти невіруючий, але віруючий! 228

Це слова, що казав Я до вас, коли був іще з вами: Потрібно, щоб виконалось усе, що про Мене в Законі Мойсеєвім, та в Пророків, і в Псалмах написане.
Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові, і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у Ймення Його проповідувалось покаяння, і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши. 229

Правдиве свідоцтво Моє, бо Я знаю, звідкіля Я прийшов і куди Я йду. Ви ж не відаєте, відкіля Я приходжу, і куди Я йду. Ви від долу, Я звисока, і ви зо світу цього, Я не з цього світу. 230

І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, що на небі. Йди до братів Моїх та їм розповіж: Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до Бога Мого й Бога вашого! 231

Чого ви стривожились? І пощо ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки Мої та на ноги Мої, це ж Я сам! Доторкніться до Мене й дізнайтесь, бо не має дух тіла й костей, а Я, бачите, маю.
Тому ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, що не бачили й увірували! 232

Ще недовго, і вже світ Мене не побачить, але ви Мене бачити будете, бо живу Я і ви жити будете! 233

228 Луки 24:25, 26; Івана 20:27.
229 Луки 24:44, 46, 47.

230 Івана 8:14, 23.

231 Івана 3:13; 20:17.

232 Луки 24:36-39; Івана 20:29.

233 Івана 14:19.


ЗАВЖДИ

Як Отець послав Мене, і Я вас посилаю! 234

Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте! Хто увірує й охриститься, буде спасений, а хто не ввірує засуджений буде. 235

Він звелів, щоб чекали обітниці Отчої, що про неї казав ви чули від Мене. Іван бо водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим! 236

Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Прийміть Духа Святого! 237

Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь. 238

234 Івана 20:21.
235 Матвія 28:
19; Марка 16:15, 16.
236 Дії 1:4, 5.

237 Дії 1:8; Івана 20:22.

238 Матвія 28:19-20.

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design