Home         Translations         About Us   
search  
 


Download The Words
to your computer

"ROHO WA BWANA MLUNGU OKO AIGHU KWAPO KWA KUKAIA

BWANA ORENISHINGIEGHE MAUNDA NIPATE KUWIREDIA WANDU WIKORONGELO MALAGHO MECHA WANIDUMIE NIWIRIGHITE AWA WIFUE NGOLO, NA KUWITANGAZIRA WUHURU GHWAWO AWO WANDU WIDWALO WUNYIKA; NA AWO WIKO KIFUNGONYI, MALAGHO GHA KUFUNGULIWA KWAWO. NA ITUKU JA MLUNGU JELUYA LUGHO, UPATE KUWIHORESHA AWO WOSE WIKO NA WASI.

………………………………………UWULODI GHWA ISAYA, 61; 1,2.

 

MALAGHO GHEZOYA

ICHI CHUO NI KUKATIA KWA MADEDO GHE-REBONYEKIEGHE AGHADI YA MIAKA RA AGHADI RA 1980 AJE LONDON MNYANGONYI GHWA NYUMBA YA MKUNDWA UMU IJI ORENIGHORIEGHE SEJI ULOLIE MWENGERE NA KUWUSURWA KIROHO. OREFUEGHE NGOLO KWA KUDAMBA KULA UKO NA MAKOTO MENGI HATA IDANA WORI NAKOTIA, KWAU KULOLA KWAKE, KWAKI USEREWONIEGHE NICHA KULOLA MALAGHO GHA JESU? ORESHINULOGHE NI IKOTO JAPO. ORENIGHORIEGHE KUKAIA ANGU ORESHOMIEGHE ILAGHANO IWISHI NGELO RIMU, ELA JINGI NDEOREGHIMAZIRIEGHE MALAGHO GHA JESU.

KIRA CHIKASEA, NAO DIKASIGHANA, ELA KILA UMU ODO OREGHENDIEGHE CHIA ICHENIJA,UO, KUGHISHOMA MALAGHO GHA JESU KWA INDO JA IMBIRI NAMI NIKAGHIWURIA NA KUGHISHOMA KWA NGOLO MBISHI.

NIKAWONA, KULOLA KWAPO KORENIWONYEREGHE ANGU NEKOGHE NAMANYA KWA WUTINI ANGU HATA WASHOMI WEREWONYEREGHE KUMANYA MALAGHO GHA KRISTO NA SEJI KWA WUTINI MALAGHO GHA JESU GHERENGIRIEGHE MISHAMO YA KIDINI. KWA KUZIDI KUSHOMA NERESHINULEGHE NI KAZI NA MIPANGO YEREBONYEROGHE KWA IRINA JAKE.

ANGU WUROVO GWA UO UKUWANGAGHA MONI MASIHI NI GWA DOU IJI GUSETIMILO. KUKUNDA ITUMBULIO KUFUMA KWA AWA WIGHICHEAGHA MALAGHO GHAKE, NI KUWANGA MAGHALUSO KWA WUREMWENGU……………………………………………………………………………………………….

NDA GHONI NA KUKUKANA. NI………………………………………. OREDA MAGHALUSO HATA NGERA MALAGHO GHA JESU SERE NA KUHORESHA KUBAA, KOKO ……………………….KUKUNDAGHA ISI DIRUMIRIE.

ORECHIEGHE WURUMWENGUNYI NA WUVORO AIGHU YA MLUNGU UWUNJIRAGHA KIWIWI KWAA KIWIWI, UO UTOTESHAGHA

 

To have a copy of The Words in German sent directly to your computer, please enter your e-mail address then press the "Send" button.

E-mail:
Please double check your e-mail address.
If there is an error, it will go to the wrong place.


It is available in pdf format.
Adobe Acrobat Reader is required to view these files.
You can download a free copy here.

The size of the pdf version is 145k and will
take about 2 minutes with a 28.8 modem.

Your name will not be added to any mailing lists.

 

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design