Home         Translations         About Us   
search  
 

 

SŁOWA JEZUSA Z NAZARETU

Autor: Robert Lee Cantelon

Opracowanie polskiej wersji The Words: Zbigniew Szalbot

Korekta: Izabela Turtoń

THE NEW HAVEN PRESS
ISBN 0-9626942-1-5

Copyright © 2003


IMPRIMATUR, NIHIL OBSTAT
L.DZ. 1.909.92

Wszelką korespondencję do autora prosimy kierować na adres:

THE WORDS GROUP
700 Sleater-Kinney Road SE, No. 303-B
Lacey, Washington 98503
United States of America

Korespondencję w j. polskim można przesyłać na adres sj@slowo.pl

Wszystkie cytaty z Pisma Świętego zostały wzięte z Biblii Tysiąclecia.

SPIS TREŚCI
Część pierwsza

JAK WIĘC MYŚLICIE – KIM JESTEM?

Problem religii
Światło, które opromienia cały świat

Objawienie

Żywe Słowo

Ojciec

Dobry pasterz

Pokarm dla duszy

Część druga
NOWE KRÓLESTWO

Królestwo niebios
Królewskie przykazanie

Część trzecia
WSPANIAŁE LEKCJE

Nowa doktryna
Błogosławieństwa

Moc modlitwy

Skarby w niebie

Wiara, która przenosi góry

Cierpliwość, miłosierdzie i przebaczenie

Owocne życie

Zdrowie oraz uzdrowienie ciała i duszy

Część czwarta
POWOŁANIE DO NOWEGO ŻYCIA

Powołanie
Drugie narodziny

Uczniowie i słudzy

Wielkie przykazanie

Modlitwa Chrystusa o uczniów

Część piąta
OBIETNICA

To pokolenie
Miejsce dla ciebie

Obietnica Ducha

Zaproszenie do życia

Czasy ostateczne

Powrót Chrystusa

Część szósta
OSTATNIE DNI CHRYSTUSA NA ZIEMI

Zdrada
Proces oraz ukrzyżowanie

Po zmartwychwstaniu

Zawsze

 

SŁOWA JEZUSA Z NAZARETU

PRZEDMOWA

Książka ta powstała jako rezultat pewnej dyskusji, w którą wdałem się z moim przyjacielem w Londynie, w latach osiemdziesiątych. Przyjaciel opisał mi swoje wysiłki związane z szukaniem duchowego oświecenia i odnowy. Był przygnębiony, ponieważ, mimo wielu podróży, na tak wiele pytań nadal nie miał odpowiedzi. Zapytałem go, dlaczego w swoich poszukiwaniach nie uwzględnił osoby Jezusa Chrystusa. Czyżby to było zbyt oczywiste rozwiązanie? Moja sugestia wyraźnie go zaskoczyła. Przyznał, że kilka razy przeglądał Nowy Testament, ale nigdy nie zastanawiał się nad poselstwem głoszonym przez Jezusa.

Zrobiło się późno, więc w końcu przerwaliśmy naszą dyskusję, ale od tamtej chwili obaj zaczęliśmy podróż w podobnym kierunku – on po raz pierwszy w swym życiu pragnął poznać słowa Jezusa, natomiast ja powróciłem do Pisma Świętego z nową pasją i postanowieniem regularnej, dokładnej lektury. Szybko zdałem sobie sprawę z tego, jak nikłą wiedzę na temat poselstwa Jezusa mam sam oraz większość ludzi. Współcześni mu przywódcy religijni w niewielkim stopniu rozumieli poselstwo Jezusa. Im więcej czytałem, tym bardziej dziwne lub wręcz sprzeczne z Pismem Świętym wydawało mi się wiele rzeczy, które robimy w Jego imieniu.

Przecież poselstwo tego, który zwał się Mesjaszem było bardzo konfrontacyjne. Jezus oczekiwał reakcji od swoich słuchaczy – Jego przesłanie było rewolucyjnym wyzwaniem dla świata przepełnionego chciwością, nienawiścią i zdradą. Słowa Chrystusa są fundamentem wszystkich zmian. Aczkolwiek niosą one z sobą pociechę i nadzieję, to nie sposób nie zauważyć radykalnych wezwań do zmiany, które nie pozwalają na naszą apatyczną bądź obojętną postawę.

Jezus przyszedł na świat z poselstwem o miłującym Bogu, który okazuje swe miłosierdzie i przebaczenie. On Jest drogą zbawienia dla kobiet i mężczyzn, Żydów i pogan, niewolników i wolnych, pod warunkiem, że „staną się jak dzieci” i otworzą swe serca dla Niego. Chociaż Jego światopogląd był zakorzeniony w tradycji żydowskiej tamtych czasów, Jego poselstwo było bez precedensu, podobnie jak nauczanie dotyczące kobiet, modlitwy i jedności z Bogiem. Jego słowa promieniują troską o dobro bliźniego oraz podkreślają konieczność osobistej świętości. Są to słowa, które trafiają prosto do serca ludzi na całym świecie, w przeciwieństwie do nakazów religijnych. Dwadzieścia wieków później Jego słowa nadal wywołują poruszenie, pobudzają serca i umysły. Instytucje i przywódcy pojawiają się i przemijają, ale Jego słowa są nadal „gwiazdą poranną, która wschodzi w naszych sercach”. Poszukiwania i pragnienie zrozumienia poselstwa Jezusa zupełnie zmieniły moje życie.

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania korzystałem z pomocy wielu osób. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć śp. Williama Barclaya z University of Glasgow, Kennetha Scotta Latourette z Yale oraz Willarda i Vernę Cantelon, którzy udzielili mi wiele zachęty i wsparcia. Na co dzień chętnie korzystam z tłumaczenia Pisma Świętego God’s New Covenant With Man wydanego przez Oxford University.

Mam nadzieję, że to opracowanie zachęci Cię do duchowych poszukiwań i że znajdziesz Boga w osobie Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata. Pisarz i eseista Sholom Ash napisał: „Każde słowo Jezusa zawiera coś znaczącego dla nas wszystkich. On naprawdę stał się światłością świata”.

Lee Cantelon

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

-- Jan Chrzciciel

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”.

-- apostoł Paweł

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej”.

-- proroctwo Izajasza, rozdział 61, wiersze 1-2

 
   


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design