Home         Translations         About Us   
search  
 


CUVINTELE  LUI  ISUS  DIN  NAZARET

Prefaţă

Această carte este materializarea unei conversaţii care a avut loc la mijlocul anilor 1980 în Londra, pe treptele casei unui prieten care-şi manifesta intensele căutări în direcţia unei iluminări şi înnoiri spirituale. Era intr-o criză acută, după ce parcursese atâta drum iar întrebările sale au rămas fără răspuns. Aproape incidental, l-am întrebat de ce nu a inclus şi învăţăturile lui Cristos în demersurile sale. A fost surprins de sugestia mea. Mi-a spus că a răsfoit Noul Testament cu câteva ocazii, dar că niciodată nu s-a concentrat asupra cuvintelor lui Isus.

La căderea nopţii ne-am despărţit, dar fiecare dintre noi a început să călătorească în aceeaşi direcţie; el pentru a dezvălui cuvintele lui Isus pentru prima oară după o vreme îndelungată, în vreme ce eu m-am întors la ele cu o pasiune înviată pentru studiu. Concentrându-mi căutările, acestea au început să mă facă conştient de cât de puţin ştiam şi chiar şi acolo unde mă consideram educat, m-am descoperit superficial vis-a-vis de conţinutul mesajului lui Cristos, atât pe mine, cât şi convenţiile religioase contemporane. Cu cât citeam mai mult, cu atât mai ciudate îmi păreau atâtea activităţi şi programe desfăşurate în numele Lui.

Pentru că mesajul celui care s-a numit pe sine însuşi Mesia este nul dacă nu este confruntat, privit faţă în faţă. A cere un răspuns din partea celor care au cuvintele Sale este o chemare revoluţionară într-o lume asaltată de lăcomie, ură faţă de sine şi lepădare. A spune că în cuvintele lui Cristos se află esenţa fundamentală a schimbării este o garanţie a siguranţei. În vreme ce este atâta mângâiere şi ajutor în marea majoritate a ideilor lui Cristos, există, în acelaşi timp, o chemare radicală care ne refuză un răspuns rece, apatic.

El a adus un mesaj care nu a prezentat un Dumnezeu răzbunător care va distruge pe cei imorali, ci un Dumnezeu care iubeşte, care dăruieşte milă şi iertare. El a deschis tuturor calea spre o împărăţie disponibilă bărbaţilor sau femeilor, iudeului sau grecului, sclavului ori celui liber, atâta timp cât aceştia sunt gata să devină „copilaşi”; El le-a deschis inimile să-i recunoască prezenţa în mijlocul lor. Referitor la faptul că viziunea Lui asupra lumii ar putea reflecta tradiţia iudaică a vremii Sale, suntem obligaţi să recunoaştem că mesajul nu are precedent – spre exemplu învăţătura Sa privitoare la femei, rugăciune şi unitatea cu Dumnezeu. Din învăţăturile Sale radiază un concept radical al preocupării pentru latura etică a devenirii omului, pentru sanctitatea vieţii, extinsă până la înţelegerea şi interiorizarea lucrurilor, dincolo de raţionalitatea legilor religioase; este o chemare universală care comunică totul şi include totul. Şi aceste învăţături ale Sale sunt acum gata să intre în vocabularul inimilor şi minţilor noastre. Douăzeci de secole mai târziu, ele au aceeaşi putere să tulbure, să provoace şi să vindece. Instituţiile şi personalităţile se ridică, influenţează şi apoi cad, însă cuvintele Lui rămân precum „luceafărul care răsare în inimile noastre”. Desigur, prin modalităţi nenumărate şi neaşteptate, unele subtile, altele mai evidente, căutarea mea de a înţelege şi ilumina cuvintele lui Isus mi-a influenţat ireversibil drumul în viaţă.

În procesul asamblării acestui text şi-au adus aportul un mare număr de persoane. Vreau să menţionez munca importantă a lui William Barclay de la Universitatea din Glasgow, Kenneth Scott Lawrence de la Universitatea din Yale, Willard şi Verna Cantelon, care m-au încurajat practic şi spiritual, şi desigur inspiratei traduceri a Noului Legământ al lui Dumnezeu cu Omul (Universitatea Oxford).

Sper că această carte te va încuraja în căutările tale spirituale, şi te va conduce la sursa Duhului, şi la Lumina care străluceşte într-o lume întunecată. Romancierul şi eseistul Sholom Ash scria: „Ceilalţi învăţători au câte ceva de bază pentru culturile arabă, orientală, occidentală, dar fiecare cuvânt al lui Isus are ceva pentru noi toţi. El a devenit lumina lumii.”
Lee Cantelon

„Eu v-am botezat cu apă; dar vine Unul mai puternic decât mine, ale cărui încălţăminte nu sunt vrednic să le dezleg. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.”

Ioan Botezătorul

„Este un singur Dumnezeu, şi o singură legătură între noi şi Dumnezeu: omul Isus Cristos, care şi-a dat viaţa pentru a ne câştiga libertatea.”

Sfântul Pavel

„Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să proclam vestea bună săracilor; m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să declar eliberarea celor captivi, să redau vederea orbilor şi să mângâi pe cei ce sunt răniţi; să anunţ că ziua în care Domnul eliberează a venit.”

Profeţia lui Isaia, capitolul 61, versetele 1-2

Partea Întâi

CINE ZICEŢI VOI CĂ SÎNT

PROBLEMA RELIGIEI
Luaţi seama, păziţi-vă de a vă trăi viaţa hrănindu-vă cu „mâncare” religioasă. [i]

Probabil nu-ţi mai sînt familiare cele cinci pâini din care s-au hrănit cinci mii de oameni, şi cele douăsprezece coşuri rămase, sau cele şapte pâini care au hrănit cele patru mii de oameni, şi încă au mai şi rămas. Dar nu-ţi vorbesc despre mâncarea de pe pământ. Nu, Eu am venit să te avertizez împotriva hranei constituită din ideile şi învăţăturile false ale celor care vând religia pe piaţă. [ii]

Degeaba mi se închină astfel de oameni, învăţându-i pe alţii doctrine care sînt invenţiile oamenilor. Sînt atât de ocupaţi cu propriile lor superstiţii, încât au uitat poruncile lui Dumnezeu. [iii]

Păziţi-vă de falşii învăţători care stau în faţa voastră purtând chipuri de oi. În spatele acestora se ascund lupi fioroşi. Ei îl urmează pe adevăratul lor tată, diavolul, şi fac ceea ce doreşte el. El a fost un ucigaş de la bun început, şi nu a spus niciodată adevărul, pentru că adevărul nu este în el. El vorbeşte conform caracterului său, întrucât este un mincinos, şi tatăl minciunii. [iv]

Acestora, care pretind a fi cei desemnaţi să vă judece, le spun: Veţi fi judecaţi, liderilor religioşi falşi, învăţătorilor, ipocriţilor! Voi limitaţi accesul pe porţile Împărăţiei cerurilor, stânjenind calea celor care vor cu adevărat să intre. Şi nici voi înşivă nu intraţi; şi voi baricadaţi calea celor tânjesc să intre. Voi furaţi din ceea ce este al văduvelor şi al orfanilor; şi apoi, pentru a dovedi bunele voastre intenţii, faceţi rugăciuni lungi şi pioase. Voi veţi moşteni o mare condamnare.

Călătoriţi de-a lungul ţării şi pe mare pentru a câştiga adepţi; şi atunci când câştigaţi o persoană,  o faceţi mai degrabă copilul diavolului.

Voi predicaţi: „Templul nu are importanţă. Ceea ce este important e bogăţia templului!” Care este mai de valoare: aurul din vistierie, sau templul care sfinţeşte aurul?

Voi spuneţi: „Altarul nu are nici o importanţă; ci preţuieşte mai mult darul care este adus pe altar.” Sunteţi atât orbi, cât şi naivi. Care este mai mare: darul pe altar, sau altarul care sfinţeşte darul?”

Oricine cinsteşte altarul, îl cinsteşte împreună cu toate lucrurile care se află deasupra lui. Şi oricine sfinţeşte templul, Îl sfinţeşte şi pe acela care locuieşte în interiorul zidurilor sale. Şi cei care onorează cerul, onorează tronul lui Dumnezeu, şi pe acela care şede pe el.

Voi faceţi până  şi ceremonii în care diferite feluri de ierburi îşi au rol de seamă. Dar în acelaşi timp uitaţi lucrurile care întăresc mult mai mult: judecata, mila şi credinţa; acestea ar trebui să vă preocupe.

Viziunea voastră este atât de limitată, nu merge mai departe de cinci centimetri în faţa voastră. Scoateţi musculiţa din vin, însă sunteţi în stare înghiţiţi o cămilă. Apoi, curăţiţi exteriorul paharelor şi al vaselor voastre, în vreme ce interiorul rămâne îngreunat de murdărie. Cât de orbi puteţi să fiţi! Îngrijiţi-vă mai întâi de dezordinea dinăuntru; apoi şi exteriorul va fi curat.

Voi, falşilor învăţători! În ipocrizia voastră nu sunteţi mai buni decât mormintele văruite în alb, care apar frumoase pe dinafară, dar în interiorul lor sînt pline de moarte şi de oasele oamenilor morţi. Îi puteţi impresiona pe oameni cu pretinsa voastră bunătate, dar pe dinăuntru sunteţi plini de ipocrizie şi păcat. Cum puteţi crede, când trăiţi pentru ca semenii să vă laude, şi nu căutaţi lauda care vine doar de la Dumnezeu?[v]

Voi zidiţi statui profeţilor, puneţi flori la mormintele celor drepţi şi spuneţi: „Dacă am fi trăit în zilele strămoşilor noştri, n-am fi îngăduit ca sângele lor sfânt să fie vărsat.”

Martori ai propriei voastre nestatornicii! Sunteţi copii ai celor care i-au ucis pe profeţi, şi acum îi întreceţi în fapte pe strămoşii voştri.

Şerpilor, generaţie de vipere, cum puteţi scăpa de condamnarea iadului? Iată, vă voi trimite profeţi, înţelepţi şi învăţători: şi pe unii dintre ei voi îi veţi ucide şi îi veţi crucifica; pe unii dintre ei îi veţi bate şi îi veţi persecuta din oraş în oraş. [vi]

Atâta ipocrizie! Isaia avea dreptate când a profeţit despre voi, zicând: „Poporul acesta se apropie de mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele; însă inimile lor sînt departe de mine.” [vii]

Vă îndreptăţiţi în faţa congregaţiilor voastre (a enoriaşilor voştri); dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile: căci ceea ce este socotit înalt de către oameni, îi repugnă lui Dumnezeu. [viii]

Luaţi aminte: vor veni mulţi de la est şi de la vest, şi vor şedea la masă cu Avram, Isaac şi Iacov, în Împărăţia cerurilor. Dar cei care ar fi trebuit să intre în Împărăţie vor fi aruncaţi afară. Dacă sfinţenia voastră nu va întrece pseudo-sfinţenia aşa-numitor oameni religioşi, voi niciodată nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. [ix]

LUMINA CARE A LUMINAT LUMEA

Eu am venit ca să fiu o lumină pentru lume, astfel încât oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Eu sînt lumina care a luminat lumea; cei care mă vor urma, nu vor umbla niciodată în întuneric, ci îşi vor trăi vieţile în lumină.1

Aici se afla dovada supremă: că o astfel de lumină strălucitoare a venit în această lume întunecată. Şi totuşi, locuitorii acestui pământ iubesc întunericul mai mult decât lumina, pentru că acţiunile lor sunt orbite de egoism şi lăcomie. Astfel, cei care îşi dăruiesc vieţile celui rău urăsc lumina adevărului, temându-se că acţiunile lor vor fi scoase la iveală şi condamnate; în timp ce aceia care iubesc adevărul păşesc liber în lumină, ca acţiunile lor să fie văzute, întrucât faptele lor îl mulţumesc pe Dumnezeu.2

Cândva, aţi fost în deşert pentru a-l vedea pe profetul Ioan Botezătorul. El v-a adus mărturie despre adevăr. El a fost o lumină arzătoare: şi voi aţi vrut, cel puţin pentru o vreme, să vă bucuraţi de lumina lui. Dar eu am o mărturie mai măreaţă decât aceea a lui Ioan; munca pe care mi-a dat-o Tatăl s-o termin, şi pe care o fac, dovedeşte că el este acela care m-a trimis.

Dacă eu nu fac lucrările Tatălui meu, atunci voi sunteţi liberi să nu mă credeţi. Dar, dacă eu fac lucrările lui, chiar şi dacă nu mă credeţi pe mine, credeţi în lucrările pe care le fac; pentru ca astfel să cunoaşteţi şi să credeţi că Tatăl este în mine şi eu sunt în El. Eu trebuie să fac lucrarea celui care m-a trimis atâta vreme cât este încă lumină: pentru că noaptea se apropie cu repeziciune şi atunci nimeni nu va mai putea lucra.3

Lumina trupului este ochiul: dacă ochiul tău este sănătos, întreaga ta viaţă va fi umplută cu lumină, dar dacă ochiul tău urmăreşte răul, întreaga ta viaţă va fi infectată cu întuneric; şi dacă întunericul este acela care-ţi ghidează viaţa, cât de îngrozitor trebuie să fie întunericul acela!4

Nu sunt oare douăsprezece ore de lumină în zi? Dacă umbli ziua, nu te împiedici, datorită luminii naturale din jurul tău. Dar dacă umbli noaptea vei cădea, pentru că nu există lumină care să te îndrume. Credeţi în lumină, pentru ca să puteţi deveni „copii ai luminii”. Umblaţi atâta vreme cât aveţi lumina, pentru că noaptea se apropie cu repeziciune. Cei care umblă în întuneric sunt pierduţi. Dacă un orb îndrumă pe alt orb, atunci vor cădea amîndoi.5

Când aprindeţi o lumânare, n-o acoperiţi cu un vas, şi nici n-o puneţi sub pat; ci o aşezaţi într-un sfeşnic, astfel ca oaspeţii care intră în casă să vadă în lumină. Şi nici nu aprindeţi o lumânare pentru a o plasa sub un coş, ci o puneţi într-u sfeşnic pentru ca ea să împrăştie din lumina ei tuturor celor care sunt în casă. Încă nu vă daţi seama că voi sunteţi lumina lumii? Voi sunteţi precum un oraş aşezat pe un deal şi care nu poate trece neobservat. Lăsaţi ca lumina voastră să strălucească cu putere în faţa tuturor oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru care este în ceruri. Pentru că ceea ce faceţi în secret va fi descoperit, şi ceea ce pare a fi ascuns, va fi împrăştiat în lung şi-n lat într-o zi. Ceea ce vă spun acum în particular, va fi proclamat public, şi ceea ce auziţi murmurat de Duhul Sfânt, va fi  strigat de pe acoperişurile caselor.6

REVELAŢIA
A sosit vremea ca Fiul Omului să fie descoperit şi glorificat.1

Eu nu am venit urmărindu-mi gloria personală; dar este Unul care caută să mă înalţe, şi el îi judecă pe aceia care mă resping pe mine.2

Este scris în legile voastre pământeşti că mărturiile a doi martori, care concordă, sunt adevărate. Tot astfel, eu aduc mărturie în ceea ce mă priveşte, şi tatăl care m-a trimis, de asemenea aduce mărturie pentru mine. Eu ştiu că mărturia pe care a dat-o despre mine este adevărată. Din cauza asta, eu nu cer aprobarea nici unei autorităţi pămînteşti.3

Cel care vorbeşte de la sine, face astfel pentru a-şi câştiga prestigiu propriu. Dar cel care lucrează pentru gloria şi slava Celui care l-a trimis este adevărat, şi nu este nimic fals în el.4

Eu nu am venit la voi în interesul meu, ci am fost trimis de Acela care este adevărul. Nu m-am coborât din ceruri pentru a face voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. M-am născut şi am venit în lumea asta cu un scop: ca să fiu o mărturie vie a adevărului. Cei care iubesc adevărul mă vor urma pe mine.5

Eu şi Tatăl meu suntem una. În numele lui am venit eu la voi, pentru ca voi să aveţi viaţa, şi s-o aveţi din abundenţă.6

Îmi este dată toată autoritatea, atât în cer, cât şi pe pământ. Eu vă dau viaţa veşnică, cheile împărăţiei cerurilor, şi putere peste toate puterile duşmanului. Aşa că nu lăsaţi ca inimile voastre să fie tulburate sau să se teamă; vă dau pacea mea, o pace care o întrece cu mult pe aceea pe care o poate da lumea. Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va elibera; şi daca Fiul lui Dumnezeu vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi. Vă spun lucrurile astea pentru ca să aveţi credinţă şi să credeţi, şi să fiţi transformaţi.7

Aceasta este voia lui Dumnezeu care m-a trimis: ca oricine care priveşte la Fiul şi crede în el să primească viaţa veşnică; şi dacă credeţi în mine, eu vă voi învia în ziua de pe urmă. Credeţi în Fiul lui Dumnezeu? El este acela care vă vorbeşte acum.8

CUVÎNTUL VIU

Tatăl care m-a trimis m-a învăţat ce să vă vorbesc. Ştiu că vorbele lui conduc la viaţă veşnică; aşa că orice îmi spune el să spun, eu vă spun.1

Aceste cuvinte pe care le vorbesc nu îmi aparţin, ci vin de la Tatăl care m-a trimis. Cei care aud cuvintele pe care le spun eu, şi cred în acela care m-a trimis pe mine, vor avea viaţa veşnică; ei nu vor fi condamnaţi, ci vor trece din moarte la viaţă.2

Ascultaţi: vine ceasul, şi deja a şi venit, când morţii vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu, şi oricine aude vocea lui va trăi.3

Voi căutaţi în vechile scrieri profetice, pentru că tânjiţi să găsiţi viaţa veşnică. Şi toate acestea vorbesc despre mine; totuşi, voi ezitaţi să veniţi la mine pentru a găsi viaţa pe care o căutaţi.4

Deşi nu arătîndu-vi-se personal, sau nu vorbindu-vă în auzul urechilor voastre, Tatăl mărturiseşte despre mine. Dar refuzând să mă credeţi pe mine, cel trimis de Tatăl meu, voi vă închideţi urechile neascultînd tocmai vocea lui Dumnezeu.5

Cum se face că unii dintre voi spun, cu privire la acela pe care Tatăl l-a pus deoparte şi pe care l-a trimis în lume, că „aduce o blasfemie, deoarece spune că ‚el este Fiul lui Dumnezeu’?”6

Vă spun acum: eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu-l poate cunoaşte pe Tatăl decât dacă i-l prezint eu. Numai Duhul dă viaţă. Trupul vostru pământesc îmbătrâneşte şi probabil va înceta să mai dea randament, dar cuvintele pe care le rostesc eu sunt duh şi sunt viaţă.7

Eu nu judec pe acela care aude cuvintele acestea şi nu crede; pentru că nu am venit ca să judec lumea, ci s-o mântuiesc. Dar vă avertizez: aceia care mă resping pe mine şi resping cuvintele mele vor fi traşi la răspundere: adevărul pe care l-am rostit eu vă va judeca în ziua aceea de e urmă.8

Cu siguranţă că cerurile de deasupra voastră şi pământul de sub picioarele voastre vor trece într-o zi; dar cuvintele pe care le spun eu nu vor trece niciodată.9

TATĂL

Ce credeţi despre Isus Cristos? Al cui Fiu este el?1

Nimeni nu ştie cine este Fiul lui Dumnezeu, decât Tatăl din cer: şi nimeni nu poate şti cine este Tatăl, decât Fiul; şi aceia cărora Fiul l-il va descoperi. Până acum voi nu l-aţi cunoscut aşa cum îl cunosc eu; dar am venit la voi, ca trimis al lui.2

Cel care m-a trimis este aici cu mine acum. El nu m-a lăsat singur, pentru că întotdeauna fac ceea ce-i place lui. De fapt, văzându-mă pe mine, voi l-aţi văzut pe Tatăl; aşa că de ce tot spuneţi: „Descoperă-ni-l pe Dumnezeu?” Chiar nu credeţi că eu sunt una, şi acelaşi cu Tatăl, şi că Tatăl este una, şi acelaşi cu mine?3

Eu şi Tatăl meu suntem una. Tot ceea ce are Tatăl este al meu. Eu am venit de la Tatăl în lumea aceasta; şi eu voi părăsi lumea aceasta din nou, şi mă voi întoarce la Tatăl meu.4

Pentru că Fiul nu poate face nimic de unul singur, ci face numai ceea ce-l vede pe Tatăl făcând. Tatăl îl iubeşte pe Fiul, şi i-a descoperit planul său; şi voi veţi fi martorii unor miracole mai măreţe decât cele pe care le-aţi văzut până acum. Tot aşa cum Tatăl înviază pe cei morţi, şi dă viaţă nouă, şi Fiul va da viaţă nouă oricui va voi el.5

Totuşi, eu nu pot face nimic de unul singur; eu iau hotărâri numai fiind îndrumat de Dumnezeu; şi căile mele sunt desăvârşite, pentru că eu nu urmăresc voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. După cum Tatăl are puterea de a da viaţă, şi Fiul are darul vieţii, şi i-a fost dată autoritatea de a judeca, pentru că el este Mesia, Fiul Omului.6

Am spus asta de la început: aş putea condamna mult în vieţile voastre, dar am venit cu un alt mesaj, care mi-a fost dat de Acela care este adevărul. Acesta este mesajul pe care-l spun lumii.7

Când, în cele din urmă veţi ridica pe Fiul Omului (pe cruce), veţi şti cine sunt, şi veţi înţelege că nu am făcut nimic după planul meu sau după autoritatea mea, ci v-am adus cuvintele pe care m-a învăţat Tatăl meu să le proclam.8

PĂSTORUL CEL BUN
Nu te teme, turma mică, aceasta este plăcerea Tatălui tău: să-ţi dea împărăţia.1

Eu sunt pastorul cel bun. Eu îmi cunosc turma, şi ei mă cunosc pe mine, aşa cum tatăl mă cunoaşte pe mine şi eu îl cunosc pe Tatăl. Eu vreau să-mi dau viaţa de dragul oilor. Oile mele îmi recunosc glasul. Le cunosc pe fiecare pe nume şi ele mă urmează. Eu le dau viaţa veşnică. Ele nu vor pieri niciodată, şi nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat mie, este mai măreţ decât orice altă împărăţie sau putere; şi nici o altă forţă nu este capabilă să smulgă din mâna mea chiar şi pe cea mai slabă dintre oi. Totuşi, mai sunt multe oi care îmi aparţin şi care nu sunt în staulul acesta: trebuie să le adun şi pe acestea. Şi ele se vor bucura la auzul vocii mele; şi vor deveni parte dintr-o singură turmă, cu un singur păstor care le va îngriji zi şi noapte.2

Cel care intră pe uşa din faţă a staulului este păstorul turmei. Lui îi deschide uşa portarul de la staul şi oile freamătă la sunetul vocii sale. El le cheamă pe nume, şi le conduce la păşuni verzi. Când îşi conduce oile, el merge înaintea lor. Ele îl urmează, mângâiate de cuvintele pe care el le vorbeşte. Ele nu vor urma un străin; ci se vor îndepărta de sunetul unei voci necunoscute.3

Eu sunt păstorul cel bun care îmi dau viaţa pentru oi. Cel plătit nu este păstor adevărat. El nu se îngrijeşte de oi ca şi cum acestea ar fi ale sale; şi când vede lupul venind, el fuge, lăsând turma neprotejată. Lupul le înhaţă şi ele se împrăştie.4

Eu sunt uşa staulului. Aceia care încearcă să intre pe orice altă cale în staul nu sunt decât hoţi şi tâlhari. Mulţi impostori au venit înainte de mine, dar oile nu i-au recunoscut, şi nici nu i-au urmat. Eu sunt uşa. Intraţi pe această uşă, şi veţi fi în siguranţă, liberi să intraţi şi să ieşiţi, şi să găsiţi mîncare.5

Pământul acesta este condamnat la corupţie, moarte şi distrugere; dar eu am venit să întorc răul spre bine. Am venit pentru ca voi să descoperiţi adevăratul înţeles al vieţii şi pentru ca voi să fiţi binecuvîntaţi.6

HRANĂ PENTRU SUFLET

Este scris: „Omul nu va trăi numai prin pâine, ci prin fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu”.1

Eu sunt pâinea vieţii: dacă veniţi la mine, nu veţi mai flămânzi din punct de vedere spiritual; şi dacă credeţi în mine, nu veţi mai înseta din punct de vedere spiritual. Ridicaţi-vă! Luaţi din pâinea vie care s-a coborât din cer: dacă mâncaţi pâinea aceasta, veţi trăi veşnic. Pâinea pe care v-o ofer este viaţa mea, pe care o dau pentru viaţa lumii. Eu sunt pâinea vieţii venită din cer, pentru ca voi să puteţi prânzi hrană spirituală, şi astfel să puteţi primi viaţă în duhul vostru şi să nu muriţi.2

Voi vă consumaţi toată energia pentru a câştiga o hrană care este pieritoare; mai degrabă căutaţi mâncarea care va dăinui pentru totdeauna. Aceasta este hrana pe care-mi doresc aşa de mult să v-o dau, pentru că Dumnezeu Tatăl mi-a dat puterea aceasta.3

Aţi auzit că strămoşii voştri au mâncat mana când au fost în pustie; dar aceasta a fost cu mult timp în urmă, acum ei sunt morţi. Moise nu v-a putut da adevărata pâine din cer pe care v-o oferă Tatăl meu. Căci pâinea lui Dumnezeu este acela care s-a coborât din cer şi dă viaţă lumii.4

Dacă aţi înţelege darul lui Dumnezeu, mi-aţi cere să vă dau şi apă vie; pentru că oricui bea apă naturală îi va fi curând sete, dar oricine va bea din apa pe care o dau eu va descoperi o fântână care izvorăşte în interior, plină din abundenţă cu viaţă veşnică.5

Însetezi spiritual? Vino la mine şi bea; pentru că cei care cred în mine, după cum este scris, „Din adâncul fiinţei lor vor curge râuri de apă vie.”6

 

   


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design