Home         Translations         About Us   
search  
 


PROBLEM RELIGIJE

Isus im rece: »Gledajte i cuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog.« (1)

DOWNLOAD to your computer

Šta razmišljate u sebi, maloverni, što hleba niste poneli? Zar još ne razumete i ne secate se pet hlebova na pet hiljada i koliko kotarica nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove? Cuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Tada razumeše da nije rekao da se cuvaju hlebovog kvasca, nego farisejskog i sadukejskog ucenja. (2)

Uzalud me poštuju, uceci nauke koje su ljudske zapovesti. Ostavivši Božiju zapovest držite ljudsko predanje.(3)

Cuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u ovcijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Oni poticu od oca davola i hoce da cine želje svoga oca. On je bio ubica ljudski od pocetka, i u istini se nije ucvrstio, jer u njemu nema istine. Kada govori laž, od svoga govori, pošto je laža i otac laži. (4)

Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate Carstvo nebesko pred ljudima; jer vi ne ulazite, niti puštate unutra one koji hoce da udju.Teško vama književnici fariseji, licemeri, što jedete udovicke kuce i tobože se molite dugo. Zato ce te strože biti osudjeni.
Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prohodite more i kopno da stvorite jednog sledbenika, i kad to postane,cinite ga sinom paklenim, dvaput gorim od sebe.
Teško vama, slepe vodje, koji govorite: »Ako se ko zakune Hramom, nije ništa; ako se pak zakune hramovnim zlatom, obavezan je.« Budale i slepci, šta je vece, zlato ili Hram koji je osvetio zlato? »I ako se ko zakune žrtvenikom, nije ništa; a ako se zakune darom koji je na njemu, obavezan je.« Slepci, šta je vece, dar ili žrtvenik koji osvecuje dar? Ko se dakle zakleo žrtvenikom, kune se njime i svim što je na njemu. I ako se zakleo Hramom, kune se njime i onim koji prebiva u njemu; i koji se zakleo nebom, kune se prestolom Božijim i onim koji sedi na njemu.
Teško vama, književniici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od nane, kopra i kima, a ostaviste što je pretežnije u Zakonu, pravdu, milosrdje i veru; ovo je trebalo ciniti, a ono ne ostavljati. Slepe vodje, koji cedite komarca, a kamilu gutate.

Teško vama, knjiženici i fariseji, licemeri, što cistite spolja cašu i zdelu, a iznutra su pune grabeža i neumerenosti. Fariseju slepi, ocisti prvo što je u caši , da bude i njena spoljašnost cista.

Teško vama književnici i fariseji , licemeri, što ste kao okreceni grobovi, koji spolja izgledaju lepi, a iznutra su puni mrtvackih kostiju i svake necistoce. Tako se i vi spolja pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerstva i bezakonja. (5)

Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što gradite grobove proroka i ukrašavate spomenike pravednika, i govorite: »Da smo živeli u vremenu svojih otaca, ne bismo bili njihovi saucesnici u krvi proroka.« Tako svedocite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. I vi ispunite meru svojih otaca. Zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude paklene? Zato, evo vam šaljem proroke, i mudre i književnike. Od njih cete jedne ubiti i raspeti, a druge šibati u vašim sinagogama i goniti od grada do grada. (6)

Licemeri, dobro je prorokovao za vas Isaija: »Ovaj narod me poštuje on je svedocio za istinu, no ja ne uzimam svedocanstvo od coveka, nego govorim ovo da se vi spasete. Jovan beše svetlo koje je gorelo i svetlelo, a vi ste hteli da se zamalo radujete u njegovoj svetlosti. Ja pak imam svedocanstvo vece od Jovanova: dela, koja mi je dao Otac da ih svršim, baš ta dela koja cinim, svedoce za mene - da me je Otac poslao.

Ako ne cinim dela svoga Oca, ne verujte mi. A ako ih cinim, verujte delima, ako meni ne verujete, da saznate i poznajete da je Otac u meni i ja u Ocu. Ja treba da cinim dela onoga koji me je poslao - dok je dan; doci ce noc kada niko ne može da radi. Dok sam na svetu, ja sam svetlost sveta. (3)

Svetilo tela je oko. Ako je oko tvoje bistro, sve telo tvoje bice svetlo; ako li je oko tvoje zlo, sve telo tvoje bice mracno. Ako je dakle svetlost, koja je u tebi tama, kolika ce tama biti? (4)

Zar nema dan dvanaest casova? Ako neko ide po danu, ne spotice se, jer gleda svetlost ovoga sveta; a ako ko ide po noci, spotice se, zato što u njemu nema svetlosti.
Još malo vremena je svetlost medju vama. Hodajte dok imate svetlost, da vas mrak ne obuzme; ko ide po mraku , ne zna kud ide. (5)

Ostavite ih, slepi su vodje slepima; a kada slepi vodi slepoga, obojica ce pasti u jamu.
Dok imate svetlosti, verujte u svetlost, da vas mrak ne obuzme; ko ide po mraku, ne zna kud ide.
Niko ko je zapalio svetiljku - ne pokriva je sudom niti je stavlja pod krevet, nego je stavlja na svecnjak, da vide svetlost oni koji ulaze.
Vi ste svetlost sveta.Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.
Jer nema niceg tajnog što nece izici na javnost, niti cega prikrivenog što se nace doznati i izici na videlo.
Što vam govorim u mraku, kažite na svetlosti; I što na uho cujete, objavite sa krovova. (6)

Biblijski citati:

1. Jov.12:46; 8:12
2. Jov. 3:19-21
3. Jov. 5:33-36; 10:37-38; 9:4,5
4. Mat. 6:22,23
5. Jov. 11:9,10; 12:35,36
6. Luka 8:16; Mat. 5:14,16; Luka 8:17; Mat. 10:27

 

OTKRIVENJE

Došao je cas da se proslavi sin coveciji. (1)

Ja ne tražim svoje slave, ima ko traži i sudi. (2)

I u vašem Zakonu stoji napisano da je istinito svedocanstvo dvojice ljudi. Ja svedocim za sebe, a svedoci za mene i Otac koji me je poslao.
Drugi svedoci za mene i znam da je istinito svedocanstvo kojim svedoci za mene. No ja ne uzimam svedocanstvo od coveka, nego govorim ovo da se vi spasete. (3)

Ko govori samo od sebi - traži svoju slavu; a ko traži slavu onoga koji ga je poslao, taj je istinit, i u njemu nema nepravde. (4)

I mene znate, a znate i odakle sam: nisam došao sam od sebe, nego je istinit onaj koji me je poslao, koga vi ne znate.
Jer nisam sišao sa neba da cinim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao.
Ja sam se zato rodio, i zato došao na svet, da posvedocim za istinu. Svaki - ko je od istine - sluša moj glas. (5)

Ja i Otac jedno smo. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. (6)

Meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Dajem im vecni život, pa nece nikad propasti, niti ce ih ko oteti iz moje ruke.Ostavljam vam mir, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam kao što svet daje. Neka se ne uznemirava vaše srce i neka ne strahuje. I saznacete istinu, i istina ce vas osloboditi.
Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bicete stvarno slobodni.Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. (7)

Jer je to volja moga Oca, da svaki koji gleda Sina i verije u njega - ima život vecni, te da ga ja vaskrsnem u poslednji dan. Veriješ li ti u Sina covecijega? Video si ga, koji govori s tobom - on je. (8)


Biblijski citati:

1. Jov. 12:23
2. Jov. 8:50
3. Jov. 8:17,18; 5:32,34
4. Jov. 7:18
5. Jov. 7:28; 6:38; 18:37
6. Jov. 10:30; 10:10
7. Mat 28:18; Jov. 10:28; 14:27; 8:32,36; 15:11
8. Jov. 6:40; 9:35,37

 

ŽIVA REC

Otac koji me je poslao, on mi je dao nalog šta da kažem i šta da govorim. I znam da je njegova zapovest život vecni. Što, dakle, ja govorim, govorim onako kako mi je govorio Otac. (1)

A rec koju slušate nije moja, nego Oca koji me je poslao.
Zaista, zaista, kažem vam: ko sluša moju rec i veruje onome koji me je poslao, ima vecni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. (2)

Zaista, zaista, kažem vam da ide cas - i vec je nastao - kada ce mrtvi slušati glas Sina Božijeg, i koji ga cuju - živece. (3)

Istražujete Pisma, jer smatrate da u njima imate vecni život; i ona svedoce za mene; i necete da dodjete k meni - da imate život. (4)

I Otac koji me je poslao, sam je svedocio za mene. Niti ste glasa njegova ikad culi, niti pojavu njegovu ikad videli, i rec njegova ne stanuje u vama, zato što ne verujete onome koga je On poslao. (5)

Zašto vi kažete da huli na Boga onaj koga je Otac posvetio i poslao na svet - što sam rekao: "Ja sam Sin Božiji?" (6)

Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene.
Duh je ono što oživljava, a telo ništa ne pomaže. Reci koje sam vam ja rekao, duh su i život su. (7)

I ako ko cuje moje reci i ne sluša ih, necu mu ja suditi: jer nisam došao da sudim svetu, nego da spasem svet. Ko mene odbacuje i ne prima mojih reci, ima svoga sudiju; rec - koju sam izgovorio - ona ce mu suditi u poslednji dan. (8)

Nebo i zemlja ce proci, ali moje reci nece proci. (9)

Biblijski citati:


1. Jov. 12:49,50
2. Jov. 14:24; 5:24
3. Jov. 5:25
4. Jov. 5: 39,40
5. Jov. 5: 37,38
6. Jov. 10:36
7. Jov. 14:6; 6:63
8. Jov. 12: 47,48
9. Mat. 24:35

 

OTAC

Šta vi mislite o Hristu? Ciji je Sin? (1)

Sve mi je predao Otac moj, i niko ne poznaje Sina do Otac, niti Oca ko poznaje do Sin, i kome hoce da otkrije.
Ja ga znam, jer sam od Njega i On me je poslao.(2)

I sa mnom je onaj koji me je poslao; nije me ostavio sama, jer ja svagda cinim ono što je Njemu ugodno.
Ko je video mene, video je Oca; kako onda govoriš: pokaži nam Oca? Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? (3)

Ja i Otac jedno smo.
Sve što Otac ima - moje je. Izišao sam od Oca i došao sam na svet; sad ostavljam svet i opet idem Ocu.(4)

Zaista, zaista, kažem vam, ne može Sin da cini ništa sam od sebe, ako ne vidi šta Otac cini; jer ono što Otac cini, to isto tako cini i Sin. Otac, naime, voli Sina i pokazuje mu sve što sam cini, i pokazace mu dela veca od ovih da se vi cudite. Jer kao što Otac vaskrsava mrtve i oživljava, tako i Sin oživljava one koje hoce. (5)

Zaista, zaista, kažem vam, ne može Sin da cini ništa sam od sebe, ako ne vidi šta Otac cini. Ja ne mogu da cinim ništa sam od sebe; kako slušam - sudim- i moj sud je pravedan, jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me je poslao.
Jer kao što Otac ima u sebi život, tako je dao i Sinu da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi - što je Sin coveciji. (6)

Imam mnogo da govorim o vama i da sudim; ali je istinit onaj koji me je poslao, i ja govorim svetu ono što sam cuo od njega. (7)

Kad podignete Sina covecijeg, tada cete saznati da Ja jesam i da ništa ne cinim sam od sebe, nego govorim ono što me je naucio Otac. (8)

Biblijski citati:

1. Mat. 11:27
2. Jov. 7:29
3. Jov. 8:29; 14:9,10
4. Jov. 1:30; 16:15,28
5. Jov. 5:19-21
6. Jov. 5:19,30,26,27
7. Jov. 8:26
8. Jov. 8:28

 

DOBRI PASTIR

Ne boj se malo stado; jer se svidelo vašem Ocu da vam da carstvo. (1)

Ja sam dobri Pastir, i znam svoje i moje ovce poznaju mene. Kao što Otac poznaje mene i ja poznajem Oca, i polažem svoj život za ovce. Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im vecni život, pa nece nikad propasti, niti ce ih ko oteti iz moje ruke. Moj Otac - koji mi ih dade - veci je od svih, i niko ne može da ih otme iz ruke moga Oca. Imam i druge ovce,koje nisu iz ovoga tora; i njih treba da dovedem, pa ce slušati moj glas i bice jedno stado, i jedan pastir. (2)

A ko ulazi na vrata pastir je ovcama. Ovome vratar otvara, i ovce slušaju njegov glas, i svoje ovce zove po imenu i izvodi ih. Kada sve svoje ovce istera, ide pred njima i ovce idu za njim, jer znaju njegov glas. Za tudinom nece ici, nego ce bežati od njega, jer ne poznaju glas tudinaca. (3)

Ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj život za ovce. Najamnik, koji nije pastir, kome ovce ne pripadaju, gleda vuka kako dolazi, te ostavlja ovce i beži, a vuk ih grabi i razgoni, jer je najamnik i ne mari za ovce. (4)

Ja sam vrata za ovce. Ko ne ulazi u ovciji tor na vrata, nego prelazi s druge strane, taj je lopov i razbojnik. Svi koji su došli pre mene - lopovi su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata; ako ko ude kroz mene, bice spasen, ulazice i izlazice, i pašu ce nalaziti. (5)

Lopov dolazi samo da ukrade, zakolje i upropasti; ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. (6)

Biblijski citati:

1. Luka 12:32
2. Jov. 10:14,15,27-29,16
3. Jov. 10:2-5
4. Jov. 10:11,12
5. Jov. 10:7,1,8,9
6. Jov.10:10

HRANA ZA DUŠU

Napisano je:" Nece covek živeti o samom hlebu, nego od svake reci koja izlazi iz usta Božijih."(1)

Ja sam hleb života; ko meni dolazi nece ogladneti, i ko veruje u mene nece ožedneti nikada. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da se od njega jede i ne umre. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živece doveka; i hleb koji cu ja dati, jeste telo moje - za život sveta. (2)

Sticite ne propadljivo jelo, nego jelo koje ostaje za vecni život, koje ce vam Sin coveciji dati; jer je njega potvrdio Bog Otac. (3)

Ocevi vaši jedoše manu u pustinji i umreše. Zaista, zaista vam kažem, nije vam Mojsije dao hleb sa neba, nego vam moj Otac daje istiniti hleb sa neba. Jer Božiji hleb je onaj što silazi sa neba i daje život svetu. (4)

Kad bi znala dar Božiji, i ko je taj koji ti govori: daj mi da pijem, zamolila bi ga i on bi ti dao vodu živu. Svaki ko pije od ove vode - opet ce ožedneti. A ko pije od vode koju cu mu ja dati nece ožedneti. A ko pije od vode koju cu mu ja dati - nece ožedneti doveka, nego ce voda koju cu mu ja dati postati u njemu izvor vode koja uvire u vecni život. (5)

Ako je ko žedan, neka dode ka meni i neka pije. Ko veruje u mene, kao što Pismo kaže, iz njegova tela ce poteci reke žive vode. (6)

Biblijski citati:

1. Mat. 4:4
2. Jov. 6:35,48-51
3. Jov. 6:27
4. Jov. 6:49,32,33
5. Jov. 4:10,13,14
6. Jov. 7:37,38

 

To have a copy of The Words in Serbian sent directly to your computer, please enter your e-mail address then press the "Send" button.

E-mail:


It is available in pdf format.
Adobe Acrobat Reader is required to view these files.
You can download a free copy here.

The size of the pdf version is 290k and will
take about 5 minutes with a 28.8 modem.

Your name will not be added to any mailing lists.

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design