Home         Translations         About Us   
search  
 

Forræderiet

Alt, hvad der er skrevet af profeterne om Messias, vil blive opfyldt. Han vil blive overgivet til hedningernes fangenskab, spottet, behandlet med foragt og misbrugt. De vil slå ham og slå ham ihjel, men på den tredje dag vil han opstå igen.1

 

Snart må jeg forlade denne jord. Lige nu kan I ikke være sammen med mig, hvor jeg tager hen. Lad os spise et sidste påskemåltid sammen, før jeg skal lide, for jeg siger jer sandheden: Jeg skal ikke fejre påske igen, før alt, hvad den tilkendegiver, er opfyldt i Guds rige, jeg vil heller ikke drikke af vinen, før Guds rige er kommet.

Dette brød repræsenterer mit legeme, som gives for jer. Spis det til ihukommelse af mig. Denne vin repræsenterer Guds nye frelsespagt, beseglet med mit blod, som jeg har udgydt på jeres vegne.2

Jeg må give mit liv, som forudsagt af profeterne. Hvilken sorg der kommer over den, der har forrådt Menneskesønnen. Det ville have været bedre, om han ikke var født. Dette siger jeg ikke om jer alle, for jeg kender godt, hvem jeg har valgt, men det er skrevet: "En, der delte mit brød med mig, vil forråde mig." Jeg siger jer det nu, før det sker, så i bagefter vil tro på mig.3

Praler I af at I er villige til at ofre livet for mig? Desværre vil I alle svigte mig, den nat jeg forrådes, som profeterne har skrevet: "Jeg vil slå hyrden, og fårene spredes."4

Fader, hør min bøn! Hvis det er muligt, så lad denne lidelse gå mig forbi! Men lad ikke min, men din vilje ske.5

Se, timen er kommet for Menneskesønnen til at blive forrådt og overgivet i synderes hænder. Tag jer i agt, de, der lever ved sværdet, skal dø for sværdet.6

Hvordan kan det være, at du forråder Menneskesønnen med et kys, arresterer mig, som var jeg en tyv, og kommer med sværd og køller? Dagligt var jeg blandt jer i templet, og I lagde aldrig hånd på mig. Men dette er jeres time og mørkets magt virker.7

Er I ikke klar over, at jeg kunne bede min Fader om at sende tolv legioner engle til mit forsvar? Men hvordan skulle skriften så blive opfyldt, som siger, at det skal gå til på denne måde? Nu bliver Menneskesønnen herliggjort, og Gud gøres stor gennem ham.8

 

Retssagen og korset

I har slet ingen magt over mig, hvis ikke der er givet jer fra oven.1

Hvorfor prøver I mig med disse spørgsmål? I skulle forhøre dem, der lyttede til mig. De ved udmærket, hvad jeg har sagt. Jeg har ikke udbredt mit budskab i hemmelighed, men har talt åbent så hele verden kunne høre det. Jeg underviste offentligt, hvor man tilbad og i tempelgården, hvor mine efterfølgere samledes.

Hvis det jeg har sagt, på en eller anden måde bryder jeres love, så bevis det. Men hvis jeg har talt sandheden, hvorfor slår I mig så?2

Mit rige er ikke af denne verden. Hvis mit rige var af denne verden, så ville mine efterfølgere have grebet til våben for at forsvare det, så jeg ikke ville blive overgivet i jeres hænder. Men det er ikke et jordisk rige.

Alligevel havde I ret, når I beskyldte mig for at være en konge. Dertil blev jeg født, og derfor kom jeg til verden. Så jeg kunne være et vidne om sandheden. Alle der elsker sandheden anerkender mit budskab.3

Nu bliver denne verdens fyrste styrtet, og hvis jeg bliver ophøjet fra jorden, så vil jeg drage alle mennesker til mig.4

Frem for alt er det derfor, min Fader elsker mig, fordi jeg lægger mit liv ned, for at kunne tage det op igen. Intet menneske tager det fra mig, men jeg lægger det ned af egen fri vilje. Jeg har magt til at lægge det ned, og jeg har magt til at tage det op igen. Faderen har givet mig denne magt og ret.5

Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.6

Eloi, Eloi, lama sabaktani! (Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?)

 

Efter opstandelsen

Hvor er I dumme og sløve til at tro, alt hvad profeterne har talt! Skulle Kristus ikke have lidt alt dette og så gå ind til sin herlighed! Vær ikke uden tro længere, men tro.1

 

Det er, hvad jeg fortalte jer, mens jeg var iblandt jer, at alt skulle opfyldes, der var skrevet i Mose lov og hos profeterne og salmisten, om mig. At Kristus skulle lid og opstå på den tredje dag, og at omvendelse og tilgivelse for synd skulle prædikes i hans navn blandt alle nationer, begyndende i Jerusalem.2

Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg går hen. I kan ikke regne ud, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg skal hen. I er fra jorden. Jeg er fra det høje. I er af denne verden. Jeg er ikke af denne verden.3

Ingen er steget op til himlen, bortset fra ham der steg ned fra himlen, Guds søn der er i himlen. Gå og sig til mine brødre, at jeg stiger op til min Fader og jeres Fader, til min Gud og jeres Gud.4

Hvorfor er I bekymrede og lader tvivl fylde jeres sind? Fred med jer. Se mine hænder og mine fødder. Rør mig og bevidn min opstandelse, for en ånd har ikke kød og ben, som I ser, jeg har. Fordi I har set mig, tror I. Velsignet er I, der ikke har set mig og tror.5

Om en kort tid vil verden ikke se mig mere, men mit nærvær forbliver hos jer, og fordi jeg lever, så skal I også leve.6

 

Altid

Som min Fader har sendt mig, sådan sender jeg jer.1

 

Gå derfor og lær alle nationer, døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Gå ud i al verden og proklamer disse gode nyheder for alle mennesker. De, der tror og bliver døbt, vil finde frelse, men de, der ikke tror, vil gå fortabt.2

Læg mærke til Faderens løfte, som I har hørt fra mig. Johannes Døberen døbte sine efterfølgere i vand, men i skal døbes med Helligånden.3

I skal modtage ny kraft, når Helligånden er kommet over jer, og I skal være mine vidner, begynd her i Jerusalem og Judæa og Samaria, lige til verdens ende. Tag imod Helligånden.4

Lær mennesker alle de ting, jeg har lært jer, og husk… Jeg er altid med jer lige til verdens ende.5

 

Forræderiet
1) Lukas 18:31-33. 2) Johannes 13:33, Lukas 22:15-16, 18-20. 3) Matthæus 26:24, Johannes 13:18, Salme 41:9, Johannes 13:19. 4) Johannes 13:38, Markus 14:27, Zakarias 13:7. 5) Markus 14:36. 6) Markus 14:41, Matthæus 26:52. 7) Lukas 22:48, 52-53. 8) Matthæus 26:53, Johannes 13:31.

Retssagen og korset
1) Johannes 19:11. 2) Johannes 18:21, 20, 23. 3) Johannes 18:36-37. 4) Johannes 12:31-32. 5) Johannes 10:17-18. 6) Lukas 23:34, Matthæus 27:46.

Efter opstandelsen
1) Lukas 24:25-26, Johannes 20:27. 2) Lukas 24:44, 46-47. 3) Johannes 8:14, 23. 4) Johannes 3:13, 20:17. 5) Lukas 24:36-39, Johannes 20:29. 6) Johannes 14:19.

Altid
1) Johannes 20:21. 2) Matthæus 28:20, Markus 16:15-16. 3) Apostlenes Gerninger 1:4-5. 4) Apostlenes Gerninger 1:8, Johannes 20:22. 5) Matthæus 28:20.

 

 

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design