TARTALOM

Első rész
KINEK MONDOTOK ENGEM?

A vallás problémája
A fény, amely beragyogta a világot

A kijelentés

Az Élő Ige

Az Atya

A Jó Pásztor

A lélek eledele

Második rész
AZ ÚJ KIRÁLYSÁG

A mennyek országa
A királyi parancs

Harmadik rész
NAGY LECKÉK

Az új tanítás
Az áldások

Hit, amely hegyeket mozgat

Türelem, kegyelem és megbocsátás

Egy gyümölcsöző élet

Egészség és gyógyulás a test és a lélek számára

Negyedik rész 
ÚJ ÉLETRE HÍVÁS

A hívás
Az újjá születésről

Tanítványok és szolgák

A nagy küldetés

Krisztus imája tanítványaiért

Ötödik rész
AZ ÍGÉRET

Ez a nemzedék
Hely számotokra

A Szent Szellem ígérete

Életre hívás

Az utolsó idők

A visszatérés

Hatodik rész
KRISZTUS UTOLSÓ FÖLDI NAPJAI

Az elárulás
A tárgyalás és a kereszt

A feltámadást követően

Mindig

A NÁZÁRETI JÉZUS SZAVAI
ELŐSZÓ

      Ez a könyv annak a párbeszédnek a beteljesedése, amely a 1980-as évek közepén hangzott el Londonban egy barátom házának lépcsőjén, ahol ő szellemi megvilágosodás és megújulás utáni kimerítő kutatásáról számolt be. Kétségbe volt esve, hogy annyi mérföldet utazott de kérdései mégis megválaszolatlanok maradtak. Egyszerűen, (utólag most annak tűnik) megkérdeztem tőle miért nem foglalta bele Jézus tanításait a kutatásába. Vagy ez túl nyilvánvaló a mi józan keresésünknek?  Meglepte a javaslatom. Elmondta, hogy egy-párszor már végiglapozta az Újszövetséget, de soha sem koncentrált Jézus szavaira.

      Eljött az este és elváltunk, de mindketten hasonló irányba kezdtünk haladni: ő, hogy hosszú idő után először felfedezze Jézus szavait, amíg én a tanulmányozás egy megújult szenvedélyével tértem vissza ezekhez a szavakhoz. A tanulmány alatt egyre nőtt bennem az érzés, hogy milyen keveset is tudtam, vagy még a legképzettebbek is tudni látszottak Krisztus üzenetének tartalmáról valamint, hogy milyen csekély hatást gyakorol az Ő üzenete a jelenkori vallási intézményre. Minél többet olvastam, annál furcsábbnak tűntek azok a programok és tevékenységek, amelyeket az Ő nevében hajtunk végre.

       Mert, ha annak az üzenete, aki Messiásnak hívta magát nem konfrontáló, akkor senkié sem az. Választ követel azoktól, akik olvassák az Ő szavát és forradalmi kihívásnak hangzik afelé a világ felé, amely tele van mohósággal, ön-útálattal és tagadással. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Krisztus szavaiban rejlik a változás alap esszenciája. Jézus számos gondolatában vigasz és felüdülés van, ugyanakkor ott van egy elkerülhetetlenül radikális felhívás is, amely megfoszt minket a közönyös reagálás lehetőségétől.

      Egy olyan üzenettel érkezett, amely nem egy bosszúálló Isten képét hangsúlyozta ki, aki elpusztítja a bűnöst, hanem egy szerető Istenét, aki kiterjesztette az Ő kegyelmét és megbocsátását. Ő nyitotta meg az utat egy olyan királyságba, amely mindenki számára elérhető, legyen az férfi vagy nő, zsidó vagy pogány, szolga vagy szabad, feltéve, ha olyanokká válnak, mint a „kis gyermekek” és megnyitják a szívüket, hogy felismerjék ennek a királyságnak a jelenlétét maguk között. Már amennyire a világ hajlandó felismerni ennek a királyságnak a jelenlétét. Mégha az Ő világ nézete valamennyire tükrözné is az akkori zsidó tradíciókat, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy a diadalmas üzenet példa nélkül álló – a nőkről, imáról és Istennel való egységről szóló tanításaira vonatkozóan.

    Tanításaiban erőteljes hangsúlyt fektet a mások iránti erkölcsi felelősségre és az élet tisztaságára. Egy egyetemes felhívásban, mely mindenkihez szól és mindent magában foglal, rámutat arra a belső megértésre amely a vallási törvény ésszerűsége felett áll. Mennyire készségesen fogadjuk be szívünkbe és elménkbe az ő tanításait! Húsz évszázaddal később, szavai még mindig őrzik az erőt, amely felkavar, kihívást intéz felénk és gyógyít. Intézmények támadhatnak, felbomolhatnak; személyek felemelkedhetnek és elbukhatnak, de az Ő szavai megmaradnak ahogyan ” …a hajnalcsillag feltámad a szívünkben.” Szeretném új, nem várt módon, körmönfontan vagy nyilvánvalóan megérteni és megvilágítani Jézus üzenetét és ugyanakkor ennek fényében megváltoztatni életem útjának irányát.

     Számos személy volt segítségemre ennek a szövegnek az összegyűjtése alatt. Szeretném megemlíteni a néhai William Barclay fontos munkáját a glasgowi egyetemről, Kenneth Scott Latourette a Yale egyetemről, Willard és Verna Cantelon, akik gyakorlati és szellemi bátorítást nyújtottak, és az Oxford Egyetem Isten Új Szövetsége az Emberrel (Oxford University’s God’s New Covenant With Man) inspirált fordítását.

     Remélem ez a könyv bátorítani fog a szellemi kutatásban és elvezet a Szellem forrásés a világossághoz, amely egy sötét világban ragyog. A novellista és író, Sholom Ash írta, „Más tanítóknak van egy alapmondanivalójuk egy arab, egy keleti, vagy egy nyugati számára, de Jézus minden egyes szavának mondanivalója van mindannyiunk számára. Ő lett a Világ Világossága.”

                                                                                              Lee Cantelon

 

„ Én vízzel keresztelek, de jön valaki, aki nagyobb nálam, akinek a cipőjét sem vagyok méltó kikötni. Ő megkeresztel benneteket Szent Szellemmel és tűzzel. „

n      Keresztelő János

„Egy Isten van és egy híd van közöttünk és Isten között, az ember, Krisztus Jézus, aki az életét adta, hogy számunkra szabadságot nyerjen.”

n      Szent Pál

„Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét.”

n      prófécia, Ézsaiás könyvéből, 61. fejezet, 1,2 vers