ELSŐ  FEJEZET

KINEK MONDOTOK ENGEM?

A VALLÁS PROBLÉMÁJA

Vigyázzatok, óvakodjatok attól, hogy vallásos „eledelen” éljetek.1

       Mostanra biztosan elfeledkeztetek az öt kenyérről, amiből ötezren ettek és tizenkét kosárral maradt, vagy a hét kenyérről, amiből négyezren ettek és még sok maradt. De én most nem földi ételről beszélek nektek. Nem, én azért jöttem, hogy figyelmeztesselek benneteket, nehogy azoknak az ötleteiből és tanításaiból táplálkozzatok, akik vallást akarnak eladni! 2

       Az ilyen emberek hiába imádnak engem, ha alapvető tételként tanítanak olyan dolgokat, amelyek pusztán emberi kitalációk. Annyira ragaszkodnak a saját berögződött gondolataikhoz és szokásaihoz, hogy elfelejtik az Isten parancsolatait. 3

       Óvakodjatok a hamis tanítóktól, akik bárány bőrbe bújva állnak elétek! Az álca mögött egy kiéhezett farkas lapul! Az igazi mesterüket követik, az ördögöt; és azt teszik, amit ő akar. Ő gyilkos volt kezdettől fogva, és soha nem mondott igazat, mert benne nincs igazság. Amikor hazudik, önmagát adja, mert ő egy hazug és a hazugság atyja.4

       Ezeknek a szélhámosoknak, akik bíráitokká teszik saját magukat, azt mondom: Ítélet rajtatok, hamis vallási vezetők és tanítók, képmutatók! Ti rácsozzátok be a mennyek országának ajtaját, lezárva azok előtt az utat, akik igazán be kívánnak jutni. Ti magatok nem juttok be; és elbarikádozzátok az utat azok előtt, akik vágynak bemenni. Szegény özvegyektől loptok, majd, hogy elrejtsétek valódi szándékotokat, hosszú kegyes imákat kreáltok. Nagy kárhozatot fogtok örökölni!

       Szárazföldön és tengeren átutaztok, hogy nyerjetek egy új hívet; és amikor az embert megnyeritek, még kétszer olyan pokolfajzattá teszitek őt, mint amilyenek ti magatok vagytok.
______________________
1
Máté 16.6.
2
Márk 8:18-21.
3
Márk 7:7-9.
4
Máté 7:15; János 8:44.

 

       Azt tanítjátok: „A templom nem fontos. Ami fontos az a templom kincstára!”

       Melyik a nagyobb: az arany a kincstárban, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat?

       És azt mondjátok: „Az oltár nem fontos; hanem az ajándék, ami azon van az a fontos.”

       Bolondok és vakok vagytok egyszerre. Melyik a nagyobb: az ajándék, ami az oltáron van, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot?

       Aki az oltárt tiszteli, az tiszteli azt is, ami rajta van. És aki tiszteli a templomot, tiszteli azt, aki e falak között lakik. És az, aki tiszteli a mennyet, tiszteli az Isten trónját és azt, aki rajta ül.

       Ti ünnepélyes felajánlásokat tesztek még a mentából és különböző fűszerekből is, amik a házatok előtt nőnek. Ugyanakkor viszont elfelejtettétek a törvény fajsúlyosabb dolgait: ítélet, kegyelem, és hit; ezekkel kellene törődnötök.

       Egy ujjnyival sem láttok tovább az orrotoknál. Megszűritek a szúnyogot, és folyamatosan lenyelitek a tevét. Aztán meg megtisztítjátok a poharatok és tányérjaitok külsejét, amíg belül ott marad a vastag réteg szenny és mérhetetlen mocsok. Mennyire vakok vagytok! Először számoljatok le a belső szennyel; és aztán a külső is tiszta lesz!

       Ti hamis tanítók! A képmutatásotok miatt nem vagytok jobbak, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről gyönyörűek, de belül tele vannak halállal és halottak csontjaival. Lehet, hogy elkápráztatjátok az embereket azzal, hogy külsőleg igaznak mutatjátok magatokat, de belül tele vagyok képmutatással és bűnnel. Hogyan hihettek ti, akik a kollégáitok elismeréséért éltek, és nem azt az elismerést keresitek, amely csak Istentől jön?5

       Emlékműveket építetek a prófétáknak, és virágokat tesztek az igazak sírjai köré, és azt mondjátok: „Ha őseink idejében éltünk volna, soha nem engedtük volna meg, hogy ártatlan vérüket ontsák.„

       Saját magatok ellen tanúskodtok! Ti azoknak a gyermekei vagytok, akik megölték a prófétákat, és most még az őseitek cselekedetein is túltesztek.

       Ti kígyók, viperák fajzatai, hogyan menekülhettek meg a pokol kárhozatától? Mert küldeni fogok nektek prófétákat, és bölcs embereket, és tanítókat: és néhányukat majd megölitek, és keresztre feszítitek; némelyiküket megveritek, és városról városra üldözitek.6
______________________

5
Máté 23:13-28; János 5:44.
6
Máté 23:29-34.

 

Micsoda képmutatás! Ézsaiásnak igaza volt, amikor így prófétált rólatok: „Ezek az emberek a szájukkal közelítenek hozzám, és ajkaikkal tisztelnek engem, de a szívük távol van tőlem.”7

A gyülekezetetek előtt igazoljátok magatokat; de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt nagyra becsült, az Isten előtt visszataszító.8

       Vigyázzatok! Sokan jönnek majd keletről és nyugatról, és együtt ülnek majd Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. De azok, akik bemehettek volna a mennyek országába, ki lesznek vetve a külső sötétségre. Ha a ti igazságosságotok nem haladja meg az úgynevezett vallásosak ál-igazságosságát, soha nem teszitek be a lábatokat a mennyek országába.9
______________________

7
Máté 15:7, 8, Ézsaiás 29:13
8
Lukács 16:15.
9
Máté 8:11, 12; 5:20.

 

A FÉNY, AMELY

BERAGYOGTA A VILÁGOT

       Azért jöttem, hogy a világ világossága legyek, hogy aki bennem hisz az ne maradjon sötétségben. Én vagyok a világosság, amely beragyogta a világot; azok, akik engem követnek soha nem fognak sötétségben járni, hanem a világosságban fogják élni az életüket.10

       Ez a legfőbb ismérv, hogy egy ilyen csodálatos világosság eljött ebbe a sötét világba. Mégis a föld lakosai jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteiket elvakítja az önzőség és a kapzsiság. Tehát, akik az életüket gonoszságra adják, azok gyűlölik az igazság világosságát, félve attól, hogy a cselekedeteik nyilvánvalókká lesznek és meg lesznek ítélve. Míg azok, akik az igazságot cselekszik, szabadon kilépnek a világosságra, hogy cselekedeteik láthatók legyenek, mert az ő tetteik kedvesek Isten előtt. 11

       Egykor kimentetek a pusztába, hogy lássátok a prófétát, Keresztelő Jánost. Ő tanúságot tett nektek az Igazságról. Ő egy égő és ragyogó fény volt, és ti készek voltatok,- legalább is egy időre-, hogy az ő fényében örüljetek. De nekem nagyobb tanúságom van, mint Jánosnak volt. Az a munka, amivel az Atya bízott meg, hogy elvégezzem, és amit végzek, az bizonyítja, hogy ő küldött engem.

       Ha nem teszem az én Atyám cselekedeteit, akkor szabadok vagytok arra, hogy ne higgyetek. De ha az ő cselekedeteit teszem, akkor még ha nem is hisztek bennem, higgyetek azoknak a cselekedeteknek, amelyeket teszek, hogy tudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya bennem van és én őbenne. Amíg nappal van, addig annak a cselekedeteit kell tennem, aki elküldött engem, mert az éjszaka gyorsan közeledik és akkor már senki nem fog tudni munkálkodni.12

       A test lámpása a szem: ha a szemed tiszta, az egész életed meg fog telni világossággal, de ha a szemed gonosz dolgokkal van elfoglalva, az egész életed megfertőződik a sötétséggel. És ha az, ami az életedet megvilágosítja sötétség, akkor milyen nagy és szörnyű az a sötétség?13

       Nincs legalább tizenkét óra nappali világosság? Ha világosságban jártok, akkor nem estek el, mert természetes fény vesz körül. Ha viszont az éjszakában jártok, elestek, mert nincs fény, ami vezetne. Higgyetek a világosságban, hogy a „világosság gyermekeivé” váljatok! Járjatok addig, amíg még világos van, mert a sötétség már rohamosan közeleg!  
______________________

10
János 12:46; 8:12.
11
János 3:19-21
12
János 5:33, 35, 36; 10:37, 38; 9:4
13
Máté 6:22, 23    

 

Azok, akik a sötétségben járnak el vannak veszve. Ha vak vezet világtalant, akkor mind a ketten el fognak esni.14

       Nem azért gyújtasz gyertyát, hogy utána letakard egy vázával, vagy az ágy alá tedd. Hanem inkább gyertyatartóba teszed, hogy amikor te vagy a vendégeid bejönnek a házba legyen fény, aminél lássatok. Nem is azért gyújtasz gyertyát, hogy utána egy kosár alá rakd, hanem inkább gyertyatartóba teszed, hogy világosságot adjon mindenkinek, aki a házban van. Nem látjátok, hogy ti vagytok a világ világossága? Olyanok vagytok, mint egy hegyen épült város, ami nem maradhat észrevétlen! Úgy fényljen a ti világosságotok minden ember előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti Atyátokat, aki a mennyben van. Mert az, amit titkon tesztek, végül nyilvánvaló lesz, és azt ami rejtettnek látszik, egy nap mindenki megtud. Amit most bizalmasan mondok nektek, nyilvánosan hirdessétek, és amit hallotok, hogy a Szellem suttog, kiáltsátok a háztetőkről.15
______________________

14
János 11:9, 10; 12:35; Máté 15:14; János 12:36.
15
Lukács 8:16, Máté 5:14, 16; Lukács 8:17; Máté 10:27.

 

A  KIJELENTÉS

       Eljött az ideje annak, hogy az Emberfia megismertessen és megdicsőüljön.16

       Nem úgy jöttem, hogy a saját dicsőségemet keressem, de van Valaki, aki fel kíván engem magasztalni, és Ő a bírája azoknak, akik elutasítanak engem.17

       Meg van írva a ti földi törvényetekben, hogy két tanú egybehangzó bizonysága igaz. Hasonlóképpen, én tanúbizonyságot teszek magamról, és az Atya, aki elküldött engem szintén tanúbizonyságot tesz rólam. Tudom, hogy az a bizonyság, amit ő tett rólam az igaz. Ezért, nem kívánom egyetlen földi hatalmasságnak a jóváhagyását sem.18

       Az, aki csak a saját gondolatait mondja, azért teszi, hogy saját maga számára nyerjen tiszteletet. De az, aki annak a dicsőségéért és tiszteletéért munkálkodik, aki őt elküldte az igaz, és abban nincs semmi hamisság.19

       Én nem saját magamtól jöttem hozzátok, hanem Általa küldettem, Aki maga az Igazság. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem az Atya akaratát, aki elküldött engem. Ezért születtem és jöttem erre a világra: hogy élő tanúbizonyság legyek az Igazságról. Azok, akik az igazságot szeretik követnek engem.20

       Én és az én Atyám egyek vagyunk. Én az ő nevében jöttem hozzátok, hogy életetek legyen és, hogy az életetek még gazdagabb legyen.21

       Minden hatalom nekem adatott a mennyen és a földön. Örök életet adok nektek, kulcsokat, a menny királyságához és hatalmat, az ellenség minden ereje fölött. Szóval, ne legyen a szívetek szomorú, és ne féljetek. Az Én békességemet adom nektek, egy földöntúli békességet, amilyet a világ nem tud adni. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket; és ha az Isten Fia megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Azért mondom ezeket nektek, hogy legyen hitetek, és az átformáljon titeket. 22
______________________

16
János 12:23.
17
János 8:50.
18
János 8:17, 18, 5:32, 24.
19
János 7:18.
20
János 7:28, 6:38; 18:37.
21
János 10:30; 10:10, 9.
22
János 10:28; 14-27; 8:32, 36; 15:11.

 

       Az az Isten akarata, aki engem küldött, ,hogy mindenki, aki a Fiúra néz és hisz benne, az örök életet nyerjen; és ha hisztek bennem, én feltámasztalak titeket az utolsó napon. Hisztek az Isten Fiában? Ő az, aki most hozzátok beszél.23
_____________________

23
János 6:40; 9:35, 37.

 

AZ ÉLŐ IGE

       Az Atya, aki küldött engem tanított meg mindarra, amit nektek el kell mondanom. Tudom, hogy az ő szavai örök életre vezetnek; szóval akármit mond, hogy mondjam el, én elmondom.24

       Ezek a szavak, amiket mondok nem a saját szavaim, hanem az Atyától jönnek, aki engem küldött. Azok, akik hallják a szavakat, amiket én szólok és hisznek annak, aki engem elküldött, örök életük lesz, nem mennek majd ítéletre, hanem átmennek a halálból az életre.25

       Figyeljetek! El fog jönni az óra és már el is jött, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának hangját, és aki csak hallja az ő hangját élni fog.26

       Ti kutatjátok az ősi prófétai iratokat, mert szeretnétek örök életet találni. Ennyi idő óta ezek bizonyságot tettek rólam. És ti mégis vonakodtok hozzám jönni, hogy megtaláljátok azt, amit kerestek?27

       Bár nem jelent meg nektek személyesen az Atya és nem szólt hallható hangon, mégis bizonyságot tett rólam. De azáltal, hogy nem hisztek nekem, akit az én Atyám küldött hozzátok, becsukjátok a fületeket arra is, hogy meghalljátok magának az Istennek a hangját.28

       Hogy van az, hogy némelyek közületek, azt mondják arról, akit az Atya elválasztott, mint az ő saját tulajdonát és elküldte a világba, „Istenkáromlást szól, mert azt mondja, ’Ő az Isten Fia’?”29

       Mondom nektek: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki nem ismerheti meg az Atyát, akinek én be nem mutatom őt. Csak a Szellem ad életet. A ti földi testetek megöregszik és végül elmúlik, de a szavak amelyeket én szólok nektek szellem és élet.30
____________________

24
János 12:49, 50.
25
János 14:24, 5:24.
26
János 5:25.
27
János 5:39, 40.
28
János 5:37, 38.
29
János 10:36.
30
János 14:6, 6:63.

 

       Én nem ítélem el azt, aki hallja ezeket a szavakat és nem hisz; mert én nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. De azért figyelmeztetlek titeket; azok, akik elutasítanak engem és az én szavamat, felelősségre lesznek vonva, és az igazság, amit én mondtam az fog bírátokként állni az utolsó napon.31

       Biztos, hogy a menny fölöttetek és a föld a lábatok alatt, egy napon elmúlik, de azok a szavak, amelyeket nektek mondtam, soha nem múlnak el.32
______________________

31
János 12:47, 48.
32
Máté 24:35.