A KIRÁLYI PARANCS

       Az összes parancsolat közül ez a legfontosabb:   Szeresd az Urat a te Istened, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből.70

       A második parancsolat ez:  Szeresd felebarátodat, ahogy önmagadat.71

       Ez az én parancsolatom:  Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket! Nincs ezeknél nagyobb parancsolat. Senkiben nincs nagyobb szeretet, mint abban, aki kész feláldozni az életét barátaiért!72

       Ha valaki ezen parancsolatokból akár a legkisebbel is ellentétesen él, akkor az a mennyek országában a legkisebb lesz. De aki ezek szerint él, és másoknak is tanítja és átadja azt az örömet, amit ezek követése jelent, azt nagynak hívják majd a mennyek országában. Azért mondtam el nektek ezeket, hogy az én örömem veletek maradjon, és az örömötök teljes legyen.73

       Biztosan hallottátok embereket azt mondani:   „Az természetes, hogy szereted a felebarátodat, és gyűlölöd az ellenségedet.”

       De én azt mondom, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Imádkozzatok azokért, akik megvetnek és üldöznek titeket. Azáltal, hogy ezt teszitek, a ti mennyei Atyátok gyermekei lesztek, mert ő az aki felhozza a napot a jókra és gonoszokra, és esőt küld az igazra és a hamisra egyaránt. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek az mennyiben jó? Még az erkölcstelen emberek is hasonlóan viselkednek. Ha csak a barátaiddal vagy kedves, akkor mi a jutalmad?”74

       Inkább, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ha ezt teszitek, akkor mindenki meglátja majd, hogy az én tanítványaim vagytok, mert telve vagytok önzetlen szeretettel. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni; ha valaki igazán szeret engem, azt tudni

fogjátok. Az az ember az én szavaim szerint fog élni, és Atyám tisztelni fogja őt és megáldja az ő állandó jelenlétével. Ha hallgattok arra, amit mondok, és aszerint cselekszetek, és
______________________

70
Márk 12:29, 30; V.Mózes 6:4.
71
Márk 12:31; III.Mózes 19:18.
72
János 15:12, 13.
73
Máté 5: 19; János 15:11.
74
Máté 5:43-47.

 

       engem szerettek, akkor az én Atyám szeretni fog titeket, és én is. Akkor eljövünk és a szívetekben fogunk lakhelyet készíteni magunknak.75

       Az én Atyám szeret titeket, mert hittetek nekem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem. Maradjatok meg ebben a szeretetben. Tartsátok meg a szavaimat, és ebben a szeretetben fogtok élni; én megtartom az én Atyám parancsolatait, és ezáltal az ő szeretetében maradok.76

       Egy ember Jeruzsálemből Jerikó felé tartott. Az úton rablók támadták meg, akik elvették tőle a ruháit, megverték, és otthagyták félholtan. Véletlenül éppen arra járt egy pap. De látva a szegény embert, átment az út másik oldalára.

       Nem sokkal ezután, egy lévita ment arra. Lenézett az áldozatra, és aztán gyorsan elsietett.

       Végül, egy samaritánus, egy olyan ember akit megvetnek a származása miatt – szintén arra jött. Amikor meglátta a sebesült embert, azonnal megesett rajta a szíve, és a saját kabátját csíkokra szaggatva, bekötözte a sebeit, és olajat és bort öntött rájuk. Azután óvatosan felrakta az öszvérére, és elvitte egy fogadóhoz. És elintézte, hogy ott jól gondoskodjanak arról az emberről.

       Reggel, mielőtt elment, fizetett a fogadósnak és azt mondta: „Viseld gondját, és amikor visszajövök, megadom neked amit még ráköltöttél.”

       Mit gondoltok, hármójuk közül melyik volt a felebarátja annak az embernek, aki a rablók kezébe esett?

       Menjetek és éljetek és cselekedjetek úgy, mint a jó samáriai ember.77
______________________

75
János 13:34, 35; 14:23.
76
János 16:27; 15:9.
77
Lukács 10:30-37.

 

HARMADIK RÉSZ

A NAGY LECKÉK

AZ ÚJ TANÍTÁS

       „Aki hallja az én szavaimat, és követi őket, az  bölcs, és kőből készült alapra épít.”78

       Ömlik az eső és jönnek az árvizek. Hurrikán erősségű szelek verdesik a házat, és az még mindig áll: mert erős sziklára épült.

       De aki hallja az én élet-adó szavaimat, és visszautasítja őket, homok alapra épít. Ömlik az eső és jönnek az árvizek. Hurrikán erősségű szelek verdesik a házat, és az alap szétporlad. A ház összeomlik, és teljesen elpusztul.79

       Két ember ment be a templomba imádkozni, az egyik egy büszke, álszent ember, a másik egy adószedő, akit tisztességtelen embernek tartanak. A büszke ember így imádkozott: „Köszönöm Istenem, hogy én nem vagyok bűnös, mint mindenki más, különösen az a csaló adószedő ott a sarokban. Én soha nem csalok, vagy paráználkodom. Böjtölök kétszer egy héten, és a templomnak adom az összes jövedelmem egytized részét.”

       De az adószedő a templom végében maradt, és fel sem merte emelni szemeit az égre, ahogy szomorúan imádkozott, „Istenem, kérlek legyél kegyelmes hozzám, haszontalan bűnöshöz.”

       Mondom nektek, hogy az adószedő, aki felismerte, hogy szüksége van Isten kegyelmére, könnyed szívvel tért haza, aggodalomtól szabadon, és megbocsátást nyert. Azok, akik büszkék, és felmagasztalják magukat, megaláztatnak, míg azok, akik megalázzák magukat, a világi gondok fölé fognak szárnyalni az áldás és a megbecsülés helyére.

       Hadd jöjjenek hozzám még a kis gyermekek is, és ne tartsátok őket vissza. Mert, az Isten országa olyanoké, akik így bíznak; mert ilyen gyermeki hit nélkül soha nem mentek be az Isten országába.80

       Ha valaki követni akarja az én Atyám akaratát, az könnyen felismeri, hogy az én tanításom Istentől való, vagy csak a saját gondolataimat prédikálom. A tanításom nem a sajátom, hanem attól származik, aki engem elküldött.81
______________________

78
Máté 7:24.
79
Máté 7:25-27.
80
Lukács 18:10-14, 16, 17.
81
János 7:17, 16.

 

       A világ vakon imád dolgokat. Legalább, mi zsidókként tudjuk, hogy mit imádunk és, hogy a világ megváltása közülünk születik meg. Higgyetek nekem: eljön az idő, és már eljött, amikor az emberek, akik Istent akarják imádni nem fognak ide vagy oda szaladgálni, keresve a helyet, ahol Isten azt mondaná: „Itt van Ő! Itt kell, hogy imádkozzunk.”

       Az igazi hívők szellemben és igazságban fogják Istent imádni. Isten az Atya, olyanokat keres, akik ilyen áldozatot, az imádat és a dicsőítés áldozatát mutatják be. Ha ti szótlanok maradtok, akkor maguk a kövek fognak kiáltani.82

       Talán olvastátok, hogy Dávid király és a katonái, amikor éhesek voltak, bementek a templomba és megették a szent kenyereket, amik a papok számára voltak fenntartva, és azt tették, ami a vallási törvények szerint tilos volt.

       Ha tanulmányoznátok a zsidó törvényeket, akkor tudnátok, hogy a pap, aki szombat napon dolgozik a templomban, megszentségteleníti a szombatot, mégsem tekintik őket bűnösnek. Mondom nektek, vannak fontosabb dolgok is, mint a templom törvényei. Ha megértettétek volna az igének a lényegét, hogy „ kegyelmet kívánok inkább, mint véresáldozatot,” akkor nem vádolnátok a bűntelent. Mert az Emberfia még a szombat napnak is ura.

       Mondjuk, hogy egy állat, amit gondoztok beleesik egy gödörbe szombat napon. Nem tennétek meg mindent azért, hogy kihúzzátok? Akkor, a ti életetek nem értékesebb? Arra nem gondoltok, hogy a szombatot úgy töltitek, hogy hosszú szertartásokat végeztek, és vallási liturgiákat néztek végig, akkor hogy van az, hogy kritizáltok engem, amiért az Úr napján gyógyítok? Mikor hagyjátok abba, hogy puszta látszat alapján ítéljetek és kezdtek el helyesen ítélni? A szombat értetek lett teremtve. Nem ti lettetek teremtve a szombatért.83

       Azért jöttem erre a világra, hogy a vakok lássanak és azok, akik dicsekednek a látásukkal, rádöbbenjenek arra, hogy igazából mennyire vakok.84
______________________

82
János 4:21-24; Lukács 19:40.
83
Máté 12:3-12; János 7:23, 24.
84
János 9:39.

 

AZ ÁLDÁSOK

       Áldottak vagytok ti, akik haljátok Isten szavát, és követitek azt.85

       Ezt cselekedve olyanok lesztek, mint a szolga, akit amikor a gazda hazajön látja, hogy jól végzi a dolgát.86

       Áldottak vagytok ti, akik teljesen Istenbe vetitek bizodalmatokat, mert tiétek a mennyek országa.

       Áldottak vagytok ti, akik tudjátok mi a szomorúság, mert vigasztalást és bátorítást kaptok.

       Áldottak vagytok ti, akikben van alázat ahhoz, hogy felismerjétek saját szükségeteket, mert az egész föld a tiétek lesz.

       Áldottak vagytok ti, akik éhezitek és szomjazzátok az igazságot, mert ti megelégíttettek.

       Áldottak vagytok ti, akik könyörületesek vagytok, mert könyörületességet kaptok viszonzásul.

       Áldottak vagytok ti, akiknek tiszta a szíve, mert meglátjátok Istent.

       Áldottak vagytok ti, akik békességre törekedtek, mert benneteket Isten gyermekeinek neveznek.

       Áldottak vagytok ti, akik az üdvösségre igyekeztek, mert ti Isten országának az állampolgárai lesztek.

       Áldottak vagytok, amikor vádolnak titeket, és gonosz dolgokat mondanak rólatok, amiatt, hogy az én akaratomat cselekszitek. Örüljetek és ugráljatok örömötökben, mert nagy a jutalmatok a mennyben. Ugyanígy üldözték régen a prófétákat is.87

       És még mennyivel áldottabbak vagytok ti, akik nem láttatok engem, és hisztek, és megőrzitek a hiteteket énbennem; áldottak a ti szemeitek, mert igazán látnak, és a füleitek, mert igazán hallanak.88
_____________________

85
Lukács 11, 28; Máté 24:26.
86
Lukács 11:28; Máté 24:46.
87
Máté 5:3-12.
88
János 20:29; Máté 13:16.

 

       Gyertek, ti az Atyának áldottai, örököljétek az országot, ami nektek lett készítve a világ teremtése óta.89
______________________

89
Máté 25:34.

 

AZ IMA EREJE

       Mostanáig semmit nem kértetek az én nevemben; kérjetek és kapni fogtok, és az örömötök teljes lesz.90

       Ha odamentek egy barátotok házához éjfélkor és ezt mondjátok: „Adj nekem kölcsön három kenyeret. Látogatóim vannak, akik messziről jöttek, hogy lássanak engem, és üres a kamrám.”

       Visszajön a válasz: „Kérlek, ne zavarj engem most. Az ajtó be van zárva, és a gyermekeim már alszanak. Nem tudok most felkelni, hogy segítsek neked.” Mondom nektek, hogy ha a barátotok nem kel fel a barátságotok kedvéért, hogy kenyeret adjon nektek, végül beadja a derekát a kitartó kérésre, és felkel, hogy adjon nektek annyi kenyeret, amennyire szükségetek van.

       Szóval folytassátok. Kérjetek, és megadatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és az ajtó megnyittatik nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, szélesre tárják neki az ajtót.91

       Egy bizonyos városban, volt egy kemény szívű bíró, aki sem Istent nem tisztelte, sem felebarátaival nem törődött. Ugyanebben a városban élt egy özvegy, aki folyamatosan zaklatta őt, hogy tegyen igazságot egy olyan valakivel kapcsolatban, aki neki kárt okozott. Sokáig nem is foglalkozott vele, és meg sem hallgatta az ügyét. De végül azt mondta magában:         

       „Bár nem félem Istent, és nem szoktam jótékonykodni, de gondom lesz rá, hogy ennek az asszonynak az ügyében igazságot szolgáltassak, mert már belefáradtam az örökös fellebbezéseibe.”

       Akkor, nem szolgáltat-e Isten igazságot az ő választottainak, akik éjjel és nappal hozzá kiáltanak? Gondoljátok, hogy csalódást okozna nekik?  Mondom nektek: gondja lesz rá, hogy igazságot szolgáltassanak nekik, méghozzá gyorsan! Bár ebben a történetben az igazi kérdés ez: Amikor én, a Messiás visszajövök, találok-e sok, ilyen kitartó hitű embert a földön?92

       Nem azt mondom, hogy az imáitoknak egy tudattalan ismételgetésbe csapjon át. A pogányok imádkoznak így azt gondolva, hogy az imájuk mennyisége miatt lesznek meghallgatva. Ne utánozzátok őket! Jusson eszetekbe, hogy a mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kéritek.93
______________________

90
János 16:24.
91
Lukács 11:5-10.
92
Lukács 18:2-8.
93
Máté 6:7, 8.

 

       Ézsaiás próféta megírta: „Az én házamat minden nemzet imádság házának fogja nevezni.”94

       Imádkozzatok tehát az Atyához, aki meghallja a legbensőbb imáitokat, és megjutalmazza őket nyíltan. És akármit kértek az Atyától az én nevemben, ő megadja. Ha bennem éltek, és hagyjátok, hogy a szavaim a szívetekben éljenek, kérjetek amit csak akartok, és megadatik nektek.95

       Ilyen módon imádkozzatok: Atyánk a mennyben, lássa meg az egész föld, hogy te vagy az egyedüli szent Isten.

       Jöjjön el és legyen közöttünk a te országod, és legyen meg a te akaratod a földön, ahogyan a mennyben.

       Adj nekünk kenyeret ma, ami erőt ad, és bocsásd meg a bűneinket, ahogy mi megbocsátunk azoknak, akik vétkeztek ellenünk.

       Őrizz meg minket attól, hogy kísértésbe essünk, és szabadíts meg a gonosztól.

       Mert minden hatalom és dicsőség a tiéd, mindörökké. Úgy legyen.
______________________

94
Máté 21:13; Ézsaiás 56:7.
95
Máté 6:6; Márk 11:24; János 15:16, 7. ; Máté 6: 9-13.

 

A MENNYEI KINCSEK

       Éljetek úgy, hogy úgy cselekedjetek másokkal, ahogy ti szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek.96

       Volt egyszer egy gazdag ember, aki bársonyban és finom ruhákban járt, és fényűző életet élt.

       Ugyanabban a városban élt egy hajléktalan, akit Lázárnak hívtak, és ott ült abban a kapuban, ami a gazdag ember házához vezetett. Nem kért sokat, csak a morzsákat, amik leestek a gazdag ember asztaláról. A kóbor kutyák voltak az egyetlen barátai, és ők törődtek vele.

       Végül, egy napon Lázár meghalt, és az angyalok Ábrahám karjaiba vitték. Nem sokkal ezután, a gazdag ember is meghalt, és eltemették.

       A pokolban, felemelte gyötrelemmel telt szemeit, és látta Ábrahámot a távolból, és Lázárt a karjaiban. Teli torokból kiáltott: „Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld ide Lázárt a koldust! Had mártsa az ujját vízbe, és hűtse le a nyelvemet, mert nagyon szenvedek itt ezekben a lángokban.”

       De Ábrahám így válaszolt: „Emlékezz fiam, a te életedben elvetted a te javaidat, amíg Lázár nem ismert mást csak nyomort. Most ő vigasztalódik, és te gyötrelmeket szenvedsz el. Arról nem is beszélve, hogy van egy nagy szakadék, ami elválaszt minket, hogy senki ne tudjon innen átmenni hozzátok, és ti se tudjatok átjönni onnan ide.”

       Ezt hallva a gazdag ember így kiáltott: „Könyörgöm, akkor küldd el Lázárt az én apám házához! Van öt testvérem, és figyelmeztetnie kell őket, nehogy ők is ebbe a pokolba jussanak.”

       Erre Ábrahám ezt válaszolta:  „ Van Mózesük és prófétáik. Hallgassák azokat.”

       „De ha valaki” erősködött a gazdag ember, „a halottak közül menne hozzájuk, akkor biztosan megtérnének.”

       Ábrahám így felelt: „Ha nem térnek meg Mózes és a próféták szavára, akkor arra sem fognak megtérni, ha valaki a halottak közül támad fel, hogy figyelmeztesse őket.”97
______________________

96
Lukács 6:31.
97
Lukács 16:19-31.

 

       Abban nincs semmi nagylelkűség, ha olyanoknak adtok, akik könnyedén visszaadják nektek. Még a fösvények is kölcsönöznek pénzt, ha biztosan tudják, hogy teljesen vissza fogják kapni, ami nekik jár. Azt mondom, adjatok annak, aki a szükségében hozzátok jön, és képtelen visszafizetni, még akkor is ha egy ilyen ember kihasznál titeket.98

       Amikor a szegények adakoznak, többet adnak, mint az összes jómódú adakozó együttvéve, akik a feleslegükből adnak. A szegények, az ő szükségükből adnak, és szeretetből, gyakran erejükön felül adakoznak.99

       Csaknem lehetetlen bejutni az Isten országába azoknak, akik a pénzt szeretik! Egy tevének könnyebb átpréselnie magát a tű fokán, mint egy gazadag embernek bejutni Isten országába. És mégis, ami az embereknek lehetetlen, az Istennel nagyon is lehetséges.100

       Ne halmozzatok fel kincseket a földön, ahol a molyok és a rozsda tönkreteszi, és tolvajok törnek be és ellopják. Hanem halmozzátok fel a kincseiteket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre és nincsenek tolvajok vagy elértéktelenedés. Ahol a kincsetek van, ott lesz a szívetek is.101

       Vannak, akik csak akkor tesznek jót, ha biztosak benne, hogy van hálás közönségük. Ezek nem lesznek megjutalmazva a ti mennyei Atyátok által. Amikor adtok ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik csengetnek maguk előtt a templomokban és az utcákon. Az ilyenek már elvették a jutalmukat.102

       Ne tudja még a bal kezed se, hogy mit csinál a jobb. Adj csendben, titokban; és a te mennyei Atyád, aki látja ezeket, nyilvánosan megjutalmaz téged.103

       Tanuljatok meg adni, és vissza fogjátok kapni bőségesen, többet, mint amit el tudtok képzelni; sokszorosan és túláradóan. Amilyen mértékben ti nagylelkűek vagytok, olyan mértékkel lesz a ti jutalmatok is mérve.104

       Egyszer, egy gazdag ember befektetése nagy hasznot hozott. Számba véve vagyonát, azt gondolta, „Mit csináljak a haszonnal?” És erre a döntésre jutott: „Lebontom a régi házaimat, és
______________________

98
Lukács 6:34, 30.
99
Márk 12:43, 44.
100
Márk10:24, 25, 27.
101
Máté6:19-21.
102
Máté 6:1, 2.
103
Máté 6:3, 4.
104
Lukács 6:38.

 

nagyobbakat építek; ott fogom tárolni a kincseimet és elköltöm a hasznot. Megelégedett leszek és nagy vagyonom lesz, ami sok évig kitart. Gondtalan életem lesz, eszem, iszom, és jól érzem magam.”

       Isten azt mondta neki: „Te bolond! Nem  tudod, hogy még ma este el kérik tőled a te lelkedet! Amikor te már nem leszel, akkor kié lesznek ezek a dolgok?”

       Így van ez azokkal is, akik kincseket halmoznak fel maguknak, és nem az Isten dolgaiban gazdagok. Mi haszna annak ha megnyeritek mindazt amit csak a világ kínál, ha azután elveszítitek a lelketeket? És mit adnátok cserébe a lelketekért, vagy a mennyben való helyetekért?105
______________________

105
Lukács 12:16-21; Máté 16:26.