HIT, AMELY HEGYEKET MOZGAT

       A ti hitetek szerint, fogtok kapni.106

       Sokan jönnek majd az utolsó időkben, a föld minden sarkáról, és bemennek a mennyek országába. De az álszent, kegyesnek látszó emberek, akik azt gondolták, hogy ők lesznek az elsők, de hit nélkül éltek, nem fognak bemenni.107

       Ha ketten itt a földön, megegyeznek valamiben, hitből, bármivel kapcsolatban, akkor az ő kérésüket teljesíti az én Atyám a mennyben. Mert ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok velük.108

       Ezek a jelek fognak követni titeket, akik hisztek: Az én nevemben ördögöket űztök, és új nyelveken szóltok. Kígyók, vagy halálos dolgok nem fognak nektek ártani. Ráteszitek kezeiteket a betegekre, és azok meggyógyulnak.109

       Ha akkora hitetek van, mint a mustármag akkor, azt mondhatjátok a hegynek: „Kelj fel és ugorj a tengerbe.”      

       Ha elhiszitek, hogy ez lehetséges, és nem hagytok helyet a kételkedésnek akkor, amit kértek, vagy parancsoltok meg lesz. Ezért mondom nektek: akármi is az amit szeretnétek, amikor imádkoztok, higgyétek el, hogy megkapjátok és meg lesz.110

       Ahogy a Szellem vezet titeket, úgy azok a dolgok, amikkel szembe találjátok magatokat a földön, mennyei erővel lesznek legyőzve: és bármit megengedtek a földön, az Isten mennyei terve szerint való lesz.111

       Ne féljetek többé, hanem higgyetek! Minden lehetséges annak, aki hisz.112
______________________

106
Máté 9:29.
107
Máté 8:11, 12.
108
Máté 18:19, 20.
109
Márk 16:17, 18.
110
Máté 17:20; Márk 11:24.
111
Máté 18:18.
112
Márk 5:36; 9:23

 

TÜRELEM, KEGYELEM ÉS MEGBOCSÁTÁS

     Amikor keveset bocsátanak meg, azt kevés szeretettel viszonozzák.113

       Egy ember átnézte két ismerősének a számláit, akik pénzt kölcsönöztek tőle. Az egyik ötszáz arannyal tartozott neki, a másik pedig ötvennel. Tudva, hogy egyik sem tudta volna semmiképpen visszafizetni neki, nagylelkűen mindkettőjüknek elengedte az adósságát. Mit gondoltok, a két ember közül melyik volt a hálásabb?114

       Ugyanígy, egyszer egy király is átnézte a nyilvántartásait és számláit. Mialatt ezt tette, az egyik szolgáját elé hozták, aki egy hihetetlen összeggel, mintegy tízezer arannyal tartozott!

       Mivel lehetetlen volt a szolgának, hogy valaha is visszafizessen egy ekkora tartozást, a király megnézte mi áll a törvényben: azt mondta ki, hogy az adóst és családját adják el szolgának, azután házukat és minden ingóságukat idegenítsék el az állam javára.

       A szolga megszomorodva térdre esett a király előtt és így kérlelte: „ Uram Királyom, könyörgök neked légy türelmes velem, és mindent visszafizetek!”

       A király szive annyira megindult, hogy elengedte az adósságot és a szolga szabadon távozott.

       Útban hazafelé, ugyanez a szolga találkozott egy barátjával, aki egy pár garassal tartozott neki. Ahelyett, hogy könyörületes lett volna, megragadta barátja torkát, és elkezdett kiabálni: „Add vissza a pénzt, amit kölcsön kértél tőlem!”

       A barátja térdre esett, és így könyörgött: „Kérlek, legyél türelmes velem, és az utolsó fillérig visszafizetem neked a tartozást!”

       De a szolga nem hallgatott rá, és börtönbe vettette az embert, amíg visszafizeti a tartozását a törvény szerint.

       Véletlenül, a király néhány szolgája látta ami történt, és jelentették a palotában.

       A király elküldetett a szolgáért és ezt mondta: „Te gonosz szolga. Én elengedtem neked a te megfizethetetlen adósságodat, mert ezt kérted tőlem. Akkor te nem tudtál könyörületes lenni a te barátoddal, aki egy ilyen jelentéktelen összeggel tartozott neked?”
______________________

113
Lukács 7:47.
114
Lukács 7:41, 42.

 

       Ahogy ezt kimondta, a király átadta a szolgát a börtönőröknek, és megparancsolta, hogy zárják be addig, amíg az összes adóssága ki nincs fizetve.

       Így fog az én mennyei Atyám is megítélni titeket, ha ti sem bocsátotok meg testvéreiteknek teljes szívetekből.115

       Ne csak hétszer legyetek hajlandók megbocsátani, hanem hetvenszer hétszer! Legyetek békességben, még az ellenségeitekkel is! A folytonos ellenségeskedés, csak még nagyobb bajt okoz: perek, tárgyalótermek, és talán börtön, ahol semmi esély sincs arra, hogy visszavonják az ítéletet, hanem le kell tölteni a teljes büntetést.116

       Emlékeztek a mondásra: Szemet szemért, fogat fogért. Én az ellenkezőjét mondom nektek: Ha valaki arcul csap jobb felől, akkor tartsd oda a bal arcodat is; vagy ha valaki beperel téged és elveszi a kabátodat, akkor add neki oda az ingedet is. Ha valaki kényszerít, hogy menj vele egy mérföldet, menj vele kettőt. Adj jó szívvel azoknak, akik kérnek tőled, és soha ne legyen a füled süket meghallgatni azt, aki kéréssel fordul hozzád.117

       Amikor az imádat helyén állsz, és imádkozol, akkor legyen a szíved tele megbocsátással, mint ahogy a te mennyei Atyád is megbocsát neked. És ha áldozatot hozol az imádat helyére, és eszedbe jut egy befejezetlen vitád valakivel, hagyd az ajándékodat az oltárnál. Menj és előbb békülj ki azzal az emberrel, és aztán gyere vissza és add oda az ajándékodat. Ha egy testvéred megkárosít téged, menj és beszéld meg vele négyszemközt. Ha hallgat rád, akkor nyertél egy barátot.118

       Bocsásd meg azokat a bántásokat, amiket az emberek ellened elkövettek, és az életedben túlárad a kegyelem és az irgalom.119
______________________

115
Máté 18:19, 20.
116
Máté 18:22; 5:25.
117
Máté 5:38-42.
118
Márk 11:25; 5:23, 24.
119
Máté 6:14.

 

EGY GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET

Megismeritek az embereket arról a gyümölcsről, ami az életükben terem.120

       Ti vagytok a föld sója. De ha a só elvesztette a tisztító, tartósító, ízesítő hatását, akkor hogyan lesz belőle újra só? Akkor semmire sem jó csak arra, hogy kidobják és rátapossanak.

       Szoktatok szőlőt szedni a csipkebokorról, vagy fügét a tövisekről? Egy egészséges fa nem teremhet beteg gyümölcsöt, ahogyan egy beteg fa sem teremhet egészséges gyümölcsöt. Ugyanígy, minden jó fa jó gyümölcsöt terem, és minden beteg fa, férges gyümölcsöt. Minden fát, amely férges gyümölcsöt terem kivágnak, és tűzifának használják.

       A gyümölcsről, amit az emberek életében láttok, tudni fogjátok, hogy milyen életet élnek.121

       Egyszer egy ember ültetett egy fügefát a szőlőskertjébe. Három évig várt, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, de egy sem mutatkozott rajta. Végül azt mondta a fő kertészének: „Három éve mindig kijövök, és minden évben várom, hogy gyümölcsöt lássak ezen a fügefán, és még mindig meddő. Miért foglalja a helyet tovább a földemen? Vágd ki!”

       De a kertész így válaszolt: „Még egy évig engedd, hogy itt legyen, és én körülásom, és még egy kicsit gondozom. Talán akkor, fog gyümölcsöt hozni, és ha nem, akkor helyesen teszed, ha kivágod.”122

       Amikor a ti életetek gyümölcsöt terem, az én Atyám megdicsőül, és ti igaz tanítványaim vagytok. Mert egy jó ember jót hoz elő, azokból a jó dolgokból, amelyek benne vannak; míg egy gonosz ember, a benne rejlő gonoszság következményeként, egy üres, gyümölcstelen életet él.123

       Egy földműves kiment a mezőre vetni. Ahogy vetett, néhány mag az út szélére esett, és jöttek a madarak, leszálltak és megették. Némely mag sziklás helyre esett, ahol nem volt sok föld. Ezek ebben a sekély talajban gyorsan kikeltek, de mivel nem volt mély gyökerük, ahogy a nap megperzselte őket, kiszáradtak. Néhány mag tövisbokrok közé esett, és ahogy a tövisek nőttek, megfojtották őket.

       De bizonyos magok jó földbe estek, és behozták az elveszett magok veszteségét, mert jó termésük volt; némelyik százszoros, némelyik hatvanszoros, némelyik pedig harmincszoros termést hozott.
______________________

120
Máté 7:16.
121
Máté 5:13; 7:17-20.
122
Lukács 13:6-9.
123
János 15:8; Máté 12:35.

 

       Amikor valaki hallja az Isten igéjét, és nem érti meg, akkor jön az ellenség és ellopja a magot, amely a szívébe lett ültetve. Ez olyan, mint a mag, ami az út szélére esett.

       A mag, amely sziklás talajra hullott, azokhoz hasonlítható, akik hallják Isten igéjét, és örömmel fogadják, de a belső meggyőződés gyökerei nélkül. A megtapasztalásuk egy ideig kitart, de amikor jönnek az üldözések annak következményeként, hogy ők elhatározták, hogy az igazság útján járnak, akkor elbátortalanodnak és elpártolnak.

       A mag, amely a tövisek közé esett olyan, mint akik hallják az igét de hagyják, hogy a világi gondok, és a gazdagság csábítása erőt vegyen rajtuk. Az igét megfojtják, és az életük gyümölcstelenné lesz.

       A mag, amely jó földbe esett azokhoz hasonlók, akik hallják az igét és megértik az üzenetét. Az ő életük ennek megfelelően bőséges termést fog hozni: száz, hatvan vagy harmincszorosát annak a jónak, ami el lett vetve.124
______________________

124
Máté 13:3-8, 18-23.

 

EGÉSZSÉG ÉS GYÓGYULÁS A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA

       Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.125

       Meg kell, hogy értsétek, én kegyelmet akarok nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem, hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Nem kell talán azt a testében beteg embert, akit a sátán megkötözött, megszabadítani?126

       Melyik a könnyebb, azt mondani, hogy „Bűneid meg vannak bocsátva,” vagy azt, „Kelj fel és gyógyulj meg”?

       De, hogy még a kétség árnyéka se legyen bennetek afelől, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondom a betegnek: „Kelj fel! Örülj, a te bűneid meg vannak bocsátva. Menj, legyen a te hited szerint. A te hited meggyógyított téged!”127

       Melyik az a pásztor, akinek ha van száz juha, és abból egy elkóborol, nem hagyja ott a kilencven kilencet ami biztonságban legel, és megy megkeresni azt amelyik elveszett? Amikor pedig megtalálja a bárányt, nem veszi-e a nyakába, teljes szívből jövő örömmel? És úton hazafelé oda szól a barátainak és szomszédainak: „Örüljetek velem! Megtaláltam az elveszett bárányomat.”

       Elmondom nektek ezt az igazságot: nagyobb öröm van a mennyben egy ember megtérésén, mint kilencvenkilenc ember miatt, akiknek nincs szükségük megtérésre.128

       Ki az közületek, akinek ha van tíz ezüst pénze, és egyet elveszít, nem gyújt gyertyát, söpri ki a házat, és kitartóan keresi amíg meg nem találja?

       Mikor végre megtalálod, összehívod a barátaidat, szomszédaidat és ezt mondod nekik: Örüljetek velem, mert megtaláltam a pénzt, amit elveszettem.

       Ugyanígy, mondom nektek, nagy öröm van az Isten angyalai között, egyetlen bűnös ember megtérésén.129
______________________

125
Máté 9:12.
126
Máté 9:13. Hóseás 6:6; Lukács 13:16.
127
Máté 9:5; 6:2; 8:13; Lukács 8:48.
128
Lukács 15:4-7.
129
Lukács 15:8-10.