Home         Translations         About Us   
search  
 

Partea īntāi – CINE ZICEŢI VOI CĂ SĪNT

PROBLEMA RELIGIEI

[i] Matei 16:6
[ii] Marcu 8: 18-21
[iii] Marcu 7:7-9
[iv] Matei 7:15, Ioan 8:44
[v] Matei 23:13-28, Ioan 5:44
[vi] Matei 23:29-34
[vii] Matei 15:7,  8
[viii] Isaia 29:13
[ix] Matei 8:11, 12; 5:20.

LUMINA CARE A LUMINAT LUMEA

1 Ioan 12:46; 8:12.
2 Ioan 3:19-21
3 Ioan 5:33, 35, 36; 10:37, 38; 9:4.
4 Matei 6:22, 23
5 Ioan 11:9, 10; 12:35; Matei 15:14; Ioan 12:36
6 Luca 8:16, Matei 5:14, 16; Luca 8:17; Matei 10:27.

REVELAŢIA

1 Ioan 12:23
2 Ioan 8:50
3 Ioan 8:17, 18; 5:32, 24
4 Ioan 7:18
5 Ioan 7:28; 6:38; 18:37
6 Ioan 10:30; 10:10, 9
7 Ioan 10:28; 14:27; 8:32, 36; 15:11
8 Ioan 6:40; 9:35, 37.

CUVĪNTUL VIU

1 Ioan 12:49, 50
2 Ioan 14:24; 5:24
3 Ioan 5:25
4 Ioan 5:39, 40
5 Ioan 5:37, 38
6 Ioan 10:36
7 Ioan 14:6; 6:63
8 Ioan 12:47, 48
9 Matei 24:35

TATĂL

1 Matei 22:42
2 Matei 11:27; Ioan 7:29
3 Ioan 8:29; 14:9, 10
4 Ioan 10:30, 16:15, 28
5 Ioan 5:19-21
6 Ioan 5:19, 26, 27, 30
7 Ioan 8:25, 26
8 Ioan 8:28.

PĂSTORUL CEL BUN

1 Luca 12:32
2 Ioan 10:14, 15, 27-29, 16
3 Ioan 10:2-5
4 Ioan 10:11, 12
5 Ioan 10:7, 1, 8, 9
6 Ioan 10:10.

HRANĂ PENTRU SUFLET

1 Matei 4:4, Deuteronom 8:3, 2
2 Ioan 6:35, 48-51
3 Ioan 6:27
4 Ioan 6:49, 30, 33
5 Ioan 4:10, 13, 14
6 Ioan 7:37, 38

Partea a doua – NOUA ĪMPĂRĂŢIE

ĪMPĂRĂŢIA CERURILOR

1 Matei 11:12
2 Matei 13:24-30, 37-43
3 Matei 12:25-29
4 Matei 21:42, 43
5 Marcu 3:28, 29; Matei 21:31, 32
6 Matei 7:21,  Luca 13:25-27, Matei 7:22, 23
7 Luca 8:10
8 Matei 25:14-30
9 Matei 20:1-16; 22:14
10 Matei 13:45, 46
11 Matei 13:44
12 Marcu 4:26-29
13 Matei 13:31-33
14 Matei 13:47-50
15 Luca 22:35; Matei 6:34, 27
16 Matei 6:26
17 Matei 10:29, 30
18 Matei 6:28-33.

PORUNCA IMPĂRĂTEASCĂ

1 Marcu 12:29, 30; Deuteronom 6:4
2 Marcu 12:31; Levitic 19:18, 3
3 Marcu 12:31; Ioan 15:12, 13; Marcu 12:31
4 Matei 5:19; Ioan 15:11
5 Matei 5:43-47
6 Ioan 13:34, 35; 14:23
7 Ioan 16:27, 15:9, 10
8 Luca 10:30-37

Partea a treia – MARILE LECŢII

NOUA DOCTRINĂ

1 Matei 7:24-27
2 Matei 7:24-27
3 Luca 18:10-14, 16, 17
4 Ioan 7:17, 16
5 Ioan 4:21-24; Luca 19:40
6 Matei 12:3-12; Ioan 7:23, 24
7 Ioan 9:39

BINECUVĪNTĂRILE

1 Luca 11:28, Matei 24:46
2 Luca 11:28; Matei 24:46
3 Matei 5:3-12
4 Ioan 20:29, Matei 13:16
5 Matei 25:34

PUTEREA RUGĂCIUNII

1 Ioan 16:24
2 Luca 11:5-10
3 Luca 18:2-8
4 Matei 6:7, 8
5 Matei 21:13; Isaia 56:7
6 Matei 6:6; Marcu 11:24; Ioan 15:16
7 Matei 6:9-13

COMORILE DIN CER

1 Luca 6:31
2 Luca 16.19-31
3 Luca 6:34, 30
4 Marcu 12:43, 44
5 Marcu 10:24, 25, 27
6 Matei 6:19-21
7 Matei 6:1, 2
8 Matei 6:3, 4
9 Luca 6:38
10 Luca 12:16-21; Matei 16:26

CREDINŢA CARE MIŞCĂ MUNŢII

1 Matei 9:29
2 Matei 8:11, 12
3 Matei 18:19, 20
4 Marcu 16:17, 18
5 Matei 17:20; Marcu 11:24
6 Matei 18:18
7 Marcu 5:36; 9:23.

RĂBDARE, MILĂ ŞI IERTARE

1 Luca 7:47
2 Luca 7:41, 42
3 Matei 18:23-35
4 Matei 18:22, 5:25
5 Matei 5:38-42
6 Marcu 11:25; 5:23, 24
7 Matei 6:14

DESPRE O VIAŢĂ RODITOARE

1 Matei 7:16
2 Matei 5:13; 7:17-20
3 Luca 13:6-9
4 Ioan 15:8; Matei 12:35
5 Matei 13:3-8; 18-23.

SĂNĂTATE ŞI VINDECARE PENTRU TRUP ŞI SUFLET

1 Matei 9:12, 13;   Osea 6:6, Luca 13:16
2 Matei 9:12, 13;   Osea 6:6, Luca 13:16
3 Matei 9:5; 6:2; 8:13; Luca 8:48
4 Luca 15:4-7
5 Luca 15:8-10

Partea a patra – CHEMARE LA O VIAŢĂ NOUĂ

CHEMAREA

1 Ioan 15:16
2 Marcu 10:18-22
3 Matei 16:24, 25
4 Matei 22:2-14; Marcu 1:15; Ioan 15:19
5 Ioan 6.44, 37
6 Ioan 1:50
7 Matei 7:13, 14; Luca 13:24

DESPRE A FI NĂSCUT A DOUA OARĂ

1 Ioan 3:7
2 Ioan 3:3, 5
3 Ioan 3:6, 8
4 Matei 9:16, 17
5 Ioan 3:10, 12
6 Ioan 3: 17, 18
7 Ioan 11:25, 26, 40
8 Ioan 4:34; 6:29
9 Luca 15: 11-32
10 Matei 18:3, 11, 14
11 Ioan 3:16, 11:26.

UCENICI ŞI SLUJITORI

1 Matei 6:24
2 Luca 14:28-33
3 Luca 16:10:12
4 Matei 10:16, 5
5 Marcu 10:42-45, Ioan 13:17,
6 Ioan 8:31, Matei 23:2-12
7 Matei 25:31-46
8 Ioan 13:13-15

MAREA CHEMARE

1 Luca 9:60
2 Luca 10:2, 9:62
3 Ioan 14:12; 12:26
4 Matei 10;7, 8
5 Matei 12:30
6 Luca 10:5-7
7 Ioan 13:20
8 Matei 10:17-20; Ioan 15:20, 21
9 Ioan 15:22-25; Psalmi 35:19
10 Luca 12:49-53; Matei 10;21
11 Matei 10:23, 14, 15; Ioan 15:18
12 Ioan 15:19
13 Luca 10:16; Matei 10:22
14 Ioan 16:33

RUGĂCIUNEA LUI ISUS PENTRU UCENICII SĂI

1 Ioan 17:1-26
2 Ioan 17:1-26.

Partea a cincea – PROMISIUNEA

GENERAŢIA ACEASTA

1 Marcu 8:38
2 Matei 12:39-42
3 Matei 11:16, 19
4 Matei 12:34
5 Matei 16: 2, 3
6 Matei 11:28-30
7 Matei 19:28

UN LOC PENTRU TINE

1 Ioan 14:2
2 Ioan 14:1-3
3 Ioan 16:19, 20
4 Ioan 16:21, 22.

PROMISIUNEA DUHULUI

1 Ioan 6:63
2 Ioan 14:15-17
3 Ioan 14:18; 16:7-13
4 Ioan 16:14, 15
5 Luca 11:11-13
6 Ioan 15:26; 14:26.

O INVITAŢIE LA VIAŢĂ

1 Ioan 3:16
2 Luca 14:16-24
3 Ioan 5:24, 25, 28, 29
4 Ioan 17:3, 3:16; Matei 24:14

VREMURILE SFĪRŞITULUI

1 Matei 24:34
2 Matei 21:33-39
3 Luca 13:34, 35
4 Luca 19:42; 21:26
5 Matei 24:16-22
6 Luca:19:43, 44
7 Matei 24:2; Luca 21:24
8 Luca 21:9-11, 25; Matei 24:7, 8, 12
9 Matei 24:9; Luca 21:36
10 Matei 24:32, 33, 36.

ĪNTOARCEREA

1 Matei 24:42
2 Matei 24:4, 5, 11
3 Matei 24:23-27
4 Matei 24:30, 31; 26:24; 16:27
5 Matei 24:37-39
6 Luca 17:28-30
7 Luca 21:34, 35
8 Luca 10:24; Matei 24:40-44
9 Matei 25:1-12
10 Luca 12:37, 38
11 Matei 25:13; Luca 12:36, 37
12 Luca 16:17.

Partea a şasea – ULTIMELE ZILE ALE LUI CHRISTOS PE PĂMĪNT

TRĂDAREA

1 Luca 18: 31-33
2 Ioan 13:33; Luca 22:15, 16, 18-20
3 Matei 26:24; Ioan 13:18; Psalmi 41:9; Ioan 13:19
4 Ioan 13:38; Marcu 14:27; Zaharia 13:7
5 Marcu 14:36
6 Marcu 14:41; Matei 26:52
7 Luca 22:48, 52, 53
8 Matei 26:53; Ioan 13:31.

JUDECATA ŞI CRUCEA

1 Ioan 19:11
2 Ioan 18:21, 20, 2
3 Ioan 18:36, 37
4 Ioan 12:31, 32
5 Ioan 10:17, 18
6Luca23:34
*Matei 27:46.

DUPĂ ĪNVIERE

1 Luca 24:25, 26; Ioan 20:27
2 Luca 24:44, 46, 47
3 Ioan 8:14, 23
4 Ioan 3:13; 20:17
5 Luca 24:36-39; Ioan 20:29
6 Ioan 14:19.

ĪNTOTDEAUNA

1 Ioan 20:21
2 Matei 28:20; Marcu 16:15, 16
3 Fapte 1:4, 5
4 Fapte 1:8; Ioan 20:22
5 Matei 28:20.


 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design