Home         Translations         About Us   
search  
 

ULTIMELE ZILE ALE LUI CHRISTOS PE PĂMÎNT

TRĂDAREA

Toate lucrurile care au fost scrise de profeţi cu privire la Mesia se vor împlini. El va fi dat pe mâna păgânilor, batjocorit, dispreţuit şi ocărât. Îl vor bate şi-l vor trimite la moarte; dar în a treia zi el va învia.1

În curând va trebui să părăsesc pământul acesta. Pentru moment nu puteţi veni cu mine în locul în care mă duc. Haideţi să mâncăm împreună pentru ultima dată Paştele, înainte de a veni vremea ca eu să sufăr; căci vă spun adevărul: nu voi mai sărbători Paştele până tot ceea ce cuprinde semnificaţia lui se va împlini în împărăţia lui Dumnezeu; nici nu voi mai bea rodul viţei, până va veni împărăţia lui Dumnezeu.

Pâinea aceasta reprezintă trupul meu care este dat pentru voi. Mâncaţi-o în amintirea mea. Acest vin reprezintă noul legământ de mântuire al lui Dumnezeu, pecetluit cu sângele meu pe care îl vărs pentru voi.2

Trebuie să-mi dau viaţa, ala cum a fost profeţit. Ce durere va veni peste acela care va trăda pe Fiul Omului! Ar fi fost mai bine să nu se fi născut. Vă spun vouă lucrurile acestea pentru că îi cunosc foarte bine pe aceia pe care i-am ales; dar a fost scris: „Cel care împarte pâinea cu mine mă va trăda.” Vă spun acum, pentru că se va împlini, şi pentru ca apoi să credeţi în mine.3

Vă lăudaţi că sunteţi dispuşi să vă daţi viaţa pentru mine? Din nefericire, toţi mă veţi părăsi în noaptea trădării mele, după cum au scris profeţii: „Voi bate păstorul şi oile se vor risipi.”4

Oh, Tată, ascultă-mi rugăciunea! Dacă se poate, îndepărtează urgia aceasta de la mine! Totuşi, nu voia mea, ci voia ta să se facă.5

Iată, a venit ceasul ca Fiul Omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. Atenţie, cei care se conduc după sabie, de sabie vor pieri.6

Totuşi, cum se face că trădaţi pe Fiul Omului cu un sărut, arestându-mă ca şi cum aş fi un hoţ înarmat? Zi de zi am fost cu voi în templu şi niciodată nu v-aţi atins de mine. Dar acesta este ceasul vostru şi acum lucrează puterea întunericului.7

Nu vă daţi seama că aş putea să mă rog Tatălui meu şi el mi-ar trimite douăsprezece legiuni de îngeri în apărare? Dar cum să-ar împlini atunci scripturile care spun că trebuie să se întâmple în felul acesta? Acum Fiul Omului va fi proslăvit; şi Dumnezeu va fi onorat în el.8

JUDECATA ŞI CRUCEA

Nu aveţi nici o putere asupra mea dacă nu vă este dată de sus.1

De  ce mă încercaţi punându-mi aceste întrebări? Ar trebui să-i întrebaţi pe aceia care m-au ascultat. Ei ştiu foarte bine lucrurile pe care le-am spus. Eu nu mi-am răspândit mesajul în taină, ci am vorbit deschis, ca lumea să audă. Am dat învăţătură în mod public în lucrurile de închinare şi în curţile templului unde se adunau urmaşii mei.

Dacă ceea ce am spus încalcă legile voastre, atunci dovediţi-mi acest lucru. Dar dacă am spus adevărul, atunci de ce mă loviţi?2

Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, urmaşii mei ar fi luat armele să o apere, ca eu să nu ajung în mâinile voastre. Dar împărăţia mea nu este una pământească.

Totuşi aţi avut dreptate când m-aţi acuzat că sunt împărat. De aceea m-am născut, şi de aceea am venit în lume: ca să fiu o mărturie pentru adevăr. Toţi cei care iubesc adevărul recunosc mesajul meu.3

Acum prinţul lumii acesteia se va aşeza pe tronul său;  şi când mă voi înălţa la cer îi voi atrage la mine pe toţi oamenii.4

De aceea mă iubeşte Tatăl meu; pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o iau din nou. Nici un om nu mi-o poate lua; pentru că o dau de bunăvoie. Eu am puterea s-o dau; şi am puterea s-o iau înapoi. Tatăl mi-a dat această putere şi acest drept.5

Tată, iartă-i; pentru că ei nu ştiu ce fac.6
Eloi, Eloi, lama sabachthani!*

DUPĂ ÎNVIRERE

Nepricepuţilor şi reticenţi în a crede tot ceea ce au vorbit profeţii! Nu trebuia ca Christosul să sufere toate acestea şi apoi să intre în gloria sa? Nu fiţi necredincioşi, ci credeţi!1

Vă spuneam, când eram în mijlocul vostru, că tot ce să-a scris în legea lui Moise, profeţi sau psalmi cu privire la mine trebuie să se împlinească: că Christosul trebuie să sufere şi să învie din morţi a treia zi; şi pocăinţa şi iertarea păcatelor vor fi propovăduite în numele lui printre neamuri, începând din Ierusalim.2

Ştiu de unde am venit şi ştiu unde voi merge. Voi nu puteţi spune de unde am venit ori încotro voi merge. Voi sunteţi de pe pământ. Eu sunt de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta. Eu nu sunt din lumea aceasta.3

Nimeni nu să-a ridicat la cer, decât cel care a coborât din cer, Fiul lui Dumnezeu care este în ceruri. Mergeţi, spuneţi fraţilor mei că mă voi urca la Tatăl meu şi la Tatăl vostru; la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru.4

Atunci de ce vă tulburaţi şi permiteţi îndoielii să-şi facă loc în minţile voastre? Fiţi cu pace. Priviţi mâinile şi picioarele mele. Atingeţi-mă, şi mărturisiţi învierea mea; pentru că un duh nu are carne şi oase precum am eu. Pentru că m-aţi văzut, credeţi. Mai binecuvântaţi sunt aceia care nu m-au văzut şi cred.5

Peste puţină vreme lumea nu mă vă mai vedea; dar prezenţa mea va rămâne cu voi; pentru că eu trăiesc, şi voi veţi trăi.6

ÎNTOTDEAUNA

Cum m-a trimis Tatăl pe mine, aşa vă trimit şi eu pe voi.1

Mergeţi aşadar şi învăţaţi pe toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Mergeţi în toată lumea şi proclamaţi vestea aceasta bună tuturor oamenilor. Cei care cred şi sunt botezaţi vor afla mântuirea; dar cei care nu cred voi fi pierduţi.2

Amintiţi-vă promisiunea Tatălui, pe care aţi auzit-o de la mine; căci Ioan Botezătorul a botezat în apă pe cei care l-au urmat, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.3

Veţi primi putere proaspătă când va veni Duhul Sfânt la voi; şi îmi veţi fi martori începând de aici, din Ierusalim, şi Iudeea şi Samaria, până la marginile lumii. Primiţi Duhul Sfînt.4

Învăţaţi-i pe oameni toate lucrurile pe care vi le-am arătat; şi amintiţi-vă…eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii.5

 

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design