Home         Translations         About Us   
search  
 

IZDAJSTVO

Vse, kar so preroki napisali o Mesiji, se bo izpolnilo. Izrocen bo namrec poganom, ki ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, nanj pljuvali, ga bicali in umorili, in tretji dan bo vstal.1

Kmalu bom moral zapustiti to zemljo. Kamor grem jaz, se mi vi zdaj ne morete pridruž iti. Pojejmo skupaj še zadnjo pashalno vecerjo, preden pride moj cas trpljenja. Resnicno, povem vam, da ne bom vec obhajal pashe, dokler ne bo vse, kar predstavlja, dopolnjeno v Božjem kraljestvu. Niti ne bom vec pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.

Ta kruh predstavlja moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. To vino predstavlja Božjo novo zavezo zvelicanja, potrjeno z mojo krvjo, ki sem jo prelil za vas.2

Dajem svoje življenje, kot so napovedali preroki. Toda gorje tistemu, ki je izdal Sina clovekovega! Bolje bi bilo zanj, da se ne bi rodil. Tega ne govorim o vas vseh, ker dobro vem, katere sem izbral, vendar naj se tako izpolni Pismo: "Tisti, ki deli kruh z mano, me bo izdal." Že zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste kasneje verovali vame.3

Ali se hvališ s tem, da si pripravljen dati svoje življenje zame? Žalostno, kajti v noci, ko bom izdan, me boste vsi zapustili; kot so napisali preroki: "Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile."4

Oce, usliši mojo molitev! Ce je mogoce, naj gre ta kelih mimo mene, vendar naj se spolni tvoja, ne moja volja.5

Bedite! Ura je prišla, da je Sin clovekov izrocen v roke grešnikov. Pazite, tisti, ki živijo z mecem, bodo tudi pokoncani z mecem.6

Kako je mogoce, da izdajate Sina clovekovega s poljubom in ga zgrabite kakor razbojnika z meci in koli? Dan na dan sem bil med vami v templju in nikdar niste vzdignili rok nad mene. Toda to je vaša ura in sile teme so na delu.7

Ali ne veš, da bi lahko molil k svojemu Ocetu, in bi mi takoj dal na voljo dvanajst legij angelov za zašcito? Toda kako naj se potem izpolnijo Pisma, ki so napovedovala, da se mora tako zgoditi? Zdaj bo Sin clovekov povišan in Bog bo povelican v njem.8

SODBA IN KRIŽ

Nobene oblasti nimaš nad menoj, ce ti ni dano od zgoraj.1

Zakaj me preizkušaš s temi vprašanji? Morali bi vprašati tiste, ki so me poslušali. Oni dobro vedo, kaj sem rekel. Svojega sporocila nisem širil na skrivaj, pac pa sem govoril odkrito, da bi me svet slišal. Ucil sem javno, v shodnicah in v templju, kjer so se zbirali moji privrženci.

Ce to, kar sem govoril, kakor koli krši vaše zakone, potem to dokažite; ce pa sem govoril resnico, zakaj me tepete?2

Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo od tega sveta, potem bi moji privrženci pri jeli za orožje, da bi ga branili in da jaz ne bi bil izrocen vam v roke. Toda moje kraljestvo ni zemeljsko.

A vendarle ste imeli prav, ko ste me obtožili, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na ta svet, da pricujem za resnico. Vsi, ki ljubijo resnico, poznajo moj nauk.3

Zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse ljudi pritegnil k sebi.4

Predvsem zato me Oce ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihce mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. Oce mi je dal to oblast in pravico.5

Oce, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.6

Eli, Eli, lema sabachthani?*

*Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? 

PO VSTAJENJU

O nespametni in pocasnega mišljenja za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? Ne bodite vec neverni, temvec verni.1

To sem vam povedal, ko sem bil še pri vas, da se morajo vse stvari, ki so zapisane o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih, izpolniti; da bo Kristus moral trpeti in bo tretji dan od mrtvih vstal; in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnjenje in odpušcanje grehov vsem narodom, z zacetkom v Jeruzalemu.2

Vem, od kod sem prišel in kam grem. Vi pa ne veste, od kod prihajam in kam grem. Vi ste od zemlje, jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega sveta.3

Nihce ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina božjega, ki je v nebesih. Pojdite, povejte mojim bratom, da bom šel k svojemu Ocetu in vašemu Ocetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.4

Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Mir vam bodi. Poglejte moje roke in noge, dotaknite se me in bodite prica mojemu vstajenju, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. Ker ste me videli, verujete. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo.5

Še malo in svet me ne bo vec videl, moj Duh pa bo ostal pri vas,in ker živim jaz, boste živeli tudi vi.6

VSELEJ

Kakor je Oce mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.1

Pojdite torej in ucite vse narode. Kršcujte jih v ime Oceta in Sina in Svetega Duha. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsem ljudem! Tisti, ki verujejo in so kršceni, bodo našli zvelicanje, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen.2

Pocakajte na Ocetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Kajti Janez Krstnik je kršceval z vodo, vi pa boste kršceni s Svetim Duhom.3

Prejeli boste novo moc, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje price, z zacetkom tu, v Jeruzalemu in po Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Prejmite Svetega Duha!4

Ucite ljudi vsega sveta, kar sem vas jaz naucil. In glejte ... jaz sem vedno z vami, vse dni do konca sveta.5

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design