Home         Translations         About Us   
search  
 

TA ROD

Kdor se mene in mojih besed sramuje, v tem casu greha in nevere, tistega se bo sramoval tudi Sin clovekov, ko se vrne s svetimi angeli v slavi Oceta.1

Še vedno neverujoc, ta bojazljivi rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano drugo znamenje kakor znamenje, ki je bilo dano preroku Joni. Kakor je bil namrec Jona tri dni in noci v velikem kitu, tako bo Sin clovekov pokopan v zemlji tri dni in noci.

Resnicno, prišel bo dan, ko bodo prebivalci Niniv, mesta tatov, vstali s tem rodom in ga obsodili, kajti oni spreobrnili so se zaradi pridiganja preroka Jona: in zdaj stoji pred vami vecji, kot je bil Jona.

Kraljica Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila, kajti prepotovala je dolgo pot, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte, prišla je vecja modrost od Salomonove.2

Kako naj opišem ta rod? So kot otroci, ki sedijo na trgu in klicejo prijateljem: "Veselo smo igrali na naše pišcali, pa niste hoteli plesati ali peti; zato smo zaigrali žalostinko, pa niste hoteli biti žalostni."

Janez, znanilec, je prišel in živel strogo med vami. Vsi so rekli: "Hudega duha ima." Zdaj je k vam prišel Sin clovekov, ki v polnosti uživa življenje in vi pravite: "Pijanec in požrešnež, prijatelj nizkotnega življenja in grešnikov!" Tako odlicno opravicujete lastne nedoslednosti.3

O rod, ki živiš svoje življenje v laži! Kako lahko ti, ki si neiskren, receš kaj, kar je vredno slišati? Kajti cesar je polno srce, to usta govore.4

Ko se zveceri, pravite: "Lepo vreme bo, kajti nebo je rdece." In zjutraj pravite: "Danes bo slabo vreme, kajti nebo je crno." Natancno znate napovedati spremembo vremena. Ali ne znate presojati znamenj casov?5

Pridite vsi, ki ste utrujeni, obteženi in siti življenja, in jaz vam bom dal cudovit pocitek! Sprejmite moje besede in ucite se od mene, ker sem krotak in dober. Koncno boste našli pocitek svojim dušam. Kajti, kar hocem od vas, je v vaše dobro, in breme, ki vam ga nalagam, je lahko.6

Tisti izmed vas, ki ste se odlocili, da boste hodili za menoj, boste nekoc sedeli na prestolih in sodili kraljestva in tiste, ki so zakrknili svoja srca in se obrnili proc od teh pravicnih besed.7

PROSTOR ZA VAS

Odhajam, da pripravim prostor za vas.1

Zapomnite si: ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas odpeljal, da boste tam skupaj z menoj, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Naj se vaše srce ne vznemirja: verujete v Boga; tudi vame verujte. V hiši mojega Oceta je veliko bivališc. Ce  bi ne bilo tako, bi vam povedal. Moram proc, vendar se bom vrnil k vam. Ce bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Ocetu, saj je Oce vecji od mene.2

Ne sprašujte se, kaj mislim, ko pravim: "Še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli". Jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje.3

Žena na porodu je v hudih bolecinah in tesnobi, a takoj ko se otrok rodi, zaradi veselja pozabi na trpljenje. Vi ste zdaj žalostni; toda spet vas bom videl in vaša srca se bodo veselila in nihce vam ne bo mogel odvzeti vašega veselja.4

OBLJUBA DUHA

Duh je tisti, ki ima moc, da daje življenje.1

Ce me ljubite, potem se držite mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Oceta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. On je Duh resnice. Svet ga ne sprejema, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi pa ga boste poznali, kajti prebival boz vami in v vas.2

Ne bom vas zapustil nepotolaženih. Zdaj je bolje za vas, da grem; kajti ce ne grem, potem Tolažnik, Sveti Duh, ne bo prišel k vam; ce pa odidem, vam bom poslal Svetega Duha.

Ko pride on, bo svetu razkril, kaj je greh in kaj je pravicnost in sodba: greh, ker vame ne verujejo; pravicnost, ker grem k mojemu Ocetu in me ne boste videli; sodba, ker so bile zle sile princa tega sveta unicene.

Še veliko vam imam povedati, a bi zdaj še ne mogli razumeti. Ko pa pride Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temvec bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo stvari, ki bodo šele prišle. 3

Slavil in povelical me bo tako, da vam bo razkril mojo slavo. Zapomnite si: vsa Ocetova slava je tudi moja. Zato vam lahko dam to obljubo: Duh vam bo razodel mojo božansko naravo.4

Ce vas bi vaš otrok prosil za kruh, ali bi mu ponudili kamen? Ce bi vas otrok prosil za ribo, ali bi mu dali kaco? Ali bi dali škorpijona otroku, ki je prosil za jajce? Ce torej vi, ki ste zemeljski, veste, kako skrbeti za vaše otroke, koliko bolj bo vaš nebeški Oce dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo?5

Ko bo Tolažnik, Duh resnice, ki vam ga bom poslal od Oceta, prišel, bo prical o meni. Ucil vas bo vrsto stvari in spomnil vas bo vsega, kar sem vam povedal.6

POVABILO K ŽIVLJENJU

Vsak, ki veruje v Sina, bo imel vecno življenje
.1

Neki bogat mož je nacrtoval gostijo in povabil veliko gostov. Ko so bile priprave koncane, je poslal služabnika povabljenim povedat: "Pridite, vse je pripravljeno."

Povabljenci pa so zaceli iskati izgovore. Prvi je odgovoril: "Pravkar sem kupil kos zemlje in moram si jo ponovno ogledati. Prosim te, opravici mi."

Drugi je rekel: "Pravkar sem kupil credo krav in jo moram pregledati. Prosim te, opravici mi."

Tretji je odgovoril: "Pravkar sem se porocil in ne morem priti."

Ko se je služabnik vrnil in sporocil, kaj se je zgodilo, je gospodar ukazal: "Pojdi hitro na mestne ulice in zberi uboge, pohabljene, bolne in slepe."

Služabnik je tako naredil in se vrnil rekoc: "Gospod, naredil sem, kar si narocil, a za mizo je še vedno prazen prostor."

"Pojdi tedaj," je odgovoril bogataš, "vzdolž cest in polj in nagovori tiste, ki jih srecaš, naj pridejo, da bo moja hiša polna. Kajti povem vam: nobeden izmed onih, ki so bili najprej povabljeni, ne bo okusil gostije, ki sem jim jo pripravil."2

Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima vecno življenje in ne pride v obsodbo, temvec je prestopil iz smrti v življenje. Ne cudite se temu, kajti pride cas, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina in kateri bodo slišali njegov glas, bodo živeli. Mrtvi bodo slišali njegov glas v svojih grobovih in bodo vstali; tisti, ki so delali dobro, bodo vstali v novo življenje, in tisti, ki so živeli v grehu, bodo vstali k obsodbi.3

To je pot v vecno življenje: spoznati edinega resnicnega Boga in Jezusa Kristusa, ki je bil poslan na zemljo! Vzemite si moje besede k srcu. Bog je namrec svet tako ljubil, da je dal svojega edinega Sina, da bi se nihce, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bil rešen in imel vecno življenje. Ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pricevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec.4

KONEC CASOV

Resnicno povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.1

Bil je posestnik, ki je zasadil vinograd in v njem izkopal stiskalnico. Okrog zemljišca je zgradil visoko ograjo in sezidal stolp. Potem ga je dal v najem vinicarjem in odpotoval v daljno deželo. Ko se je približal cas trgatve, je posestnik poslal svoje služabnike k vinicarjem, da bi pobrali njegov del dobicka. Vinicarji pa so njegove služabnike zgrabili, enega pretepli, drugega ubili in tretjega kamnali.

Nato je posestnik ponovno poslal služabnike, da bi mu prinesli njegov delež. Ceprav je poslal vecjo skupino kot prvic, jih je doletela podobna usoda.

Koncno je posestnik poslal svojega edinega sina, mislec: "Vsaj mojega sina bodo spoštovali."

Ko pa so vinicarji zagledali sina, ki se približuje, so skovali zaroto: "To je dedic. Ce ga ubijemo, bo njegova dedišcina naša!"

Tako so ga zgrabili, odvlekli iz vinograda in ubili. Sprašujem vas: ko se bo lastnik vinograda koncno vrnil, kaj se bo zgodilo z vinicarji?2

Moje ljudstvo, moje ljudstvo, ki si morilo preroke in zanicevalo tiste, ki so ti bili poslani k tebi. Kolikokrat sem vas hotel zbrati, kakor zbere koklja svoja pišceta pod peruti, pa niste hoteli! Glejte, vaša hiša je zapušcena in ne boste me videli, dokler ne pride cas, ko vsi porecete: "Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu."3

O, da bi tudi vi na ta dan spoznali vecni mir, ki vam je na dosegu! A zdaj je prikrit vašim ocem. Nebeške sile se bodo majale in cloveška srca bodo drhtela od strahu v pricakovanju katastrofe, ki pride na zemljo.4

Ko pride poslednji cas in boste videli gnusobo opustošenja, kot je napovedal prerok Daniel, takrat bo cas za tiste, ki prebivajo v mestih, da zbežijo v gore. Kdor je na strehi, naj ne izgublja casa in naj ne hodi dol, da bi vzel kaj iz svoje hiše, in kdor je na polju, naj se ne vraca domov, da bi vzel svoje obleke. Gorje pa nosecim v tistih dneh! Molite, da vam ne bi bilo treba bežati pozimi ali na soboto. Takrat bo namrec velika stiska, kakršne ni bilo od zacetka sveta do zdaj in je tudi nikdar vec ne bo. In ce tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi nihce preživel; toda zaradi božjih izvoljencev bodo ti dnevi skrajšani.5

Prišli bodo dnevi, ko bodo sovražniki skopali okope okrog vaših obzidij in vas oblegali z vseh strani. V tla bodo pokopali vas in vaše otroke in ne bodo pustili kamna na kamnu, vse samo zato, ker niste spoznali Boga, ko vas je obiskal.6

Ali vidite te mogocne stene templja? Resnicno, povem vam: tu ne bo ostal kamen na kamnu! Jeruzalem bodo teptali narodi, dokler se ne izpolni njihov cas.7

Ko boste slišali o unicujocih vojnah in vstajah, naj se vaša srca ne ustrašijo, kajti to se  mora zgoditi, vendar še ne bo takoj konec. Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Grozote in velika znamenja se bodo pojavila na nebu. Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo velika stiska med narodi in zmeda zaradi bucanja morja im valov. Vedno vec bo lakote, kuge in potresov; vse to je zacetek bolecin. Ker bo greha veliko, se bo ljubezen pri mnogih ohladila.8

Izdani boste, obsojeni na smrt in osovraženi od vseh narodov zaradi mojega imena. Zato bedite in vsak cas molite, da bi zmogli ubežali vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti nekega dne pred Mesijo, Sina clovekovega.9

Od smokvinega drevesa pa se naucite priliko: kadar njegove veje ozelenijo in poženejo novo listje, veste, da je poletje blizu. Nihce natancno ne ve dneva ali ure prihoda Mesije, niti angeli v nebesih, ampak samo Oce. A ko boste videli vse te dogodke, kako prihajajo, boste vedeli, da se dan približuje.10

PONOVNI PRIHOD

Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!1

Glejte, da vas kdo ne zavede! Poslednji dan jih bo veliko nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: "Jaz sem Kristus," tako da bodo mnoge zavedli. Pojavili se bodo lažni preroki in tudi oni bodo mnoge zavedli, da bodo verjeli njihovim lažem.2

Ne verjemite jim, kadar vam recejo: "Tukaj je nekdo, ki je podoben Kristusu," ali: "Tam je nekdo, ki je podoben Kristusu." Pojavilo se bo namrec veliko lažnih kristusov in lažnih prerokov, ki bodo delali cudna znamenja in cudeže. Celo pravicne bodo zavedli. 

Ce porecejo: "Glejte, v pušcavi je," ne odhitite ven gledat, kje sem. Ali ce recejo: "Na skrivnem mestu je, za katerega vem samo jaz," jim ne verjemite. Kakor pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina clovekovega.3

Poslednji dan se bo pojavilo na nebu znamenje Sina clovekovega in trkali se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji, kajti videli bodo Mesijo, Sina clovekovega, priti z mocjo in veliko slavo. In videli bodo Sina clovekovega, sedecega na desni strani živega Boga, priti na oblakih neba. Poslal bo svoje angele ob mogocnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od najbolj oddaljenih koncev neba in zemlje in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih.4

Kakršni so bili namrec Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina clovekovega. V dneh pred potopom so jedli in pili, se ženili in se možile ter brezskrbno zabavali do dne, ko je šel Noe v ladjo. Niso se menili za svarila o bližajoci se poplavi.5

Tako je bilo tudi v Lotovih casih. Jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali. Toda na dan, ko je šel Lot iz Sodome, sta padala z neba ogenj in žveplo in vse pokonc ala. Tako bo tudi na dan, ko se bo razodel Sin clovekov.6

Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z lovom za zemeljskimi užitki, z razuzdanostjo in z bojaznimi življenja. Ne dovolite, da vas moj prihod najde nepripravljene, ker bo prišel kot zanka pasti nad vse, ki prebivajo na zemlji.7

Dva bosta delala na polju: enega bo Bog sprejel, drugega pustil. Dve ženi bosta mleli v mlinu: ena bo sprejeta, druga pušcena. Bodite torej budni, ker ne veste, ob kateri uri pride vaš Gospod. Vedite: ce bi ljudje v hiši vedeli, ob kateri uri pride tat, bi ostali pokonci in cakali in ne bi pustili vlomiti v svojo hišo.

Lahko vam zagotovim: veliko prerokov in kraljev je želelo videti stvari, ki jih zdaj vi gledate, pa niso imeli priložnosti, da bi jih videli; in hoteli so slišati stvari, ki jih zdaj vi poslušate, pa jih niso imeli priložnost slišati; vi pa ste videli, da so se izpolnila Pisma prerokov.

Pripravite svoja srca, kajti Sin clovekov bo prišel takrat, ko ga boste najmanj pricakovali!8 Poslušajte priliko o desetih devicah, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti, da bi mu osvetlile pot. Ta skupina je bila sestavljena iz petih preudarnih in petih nespametnih žensk. Nespametne so vzele svoje svetilke, a nic olja za rezervo, preudarne pa so vzele s sabo tudi rezervno olje. Ker je ženin zamujal, so postale utrujene in zaspale.

Potem so ob polnoci slišale klic: "Glejte, ženin prihaja! Prišel je cas, da se srecamo."

Device so hitro vstale in zacele pripravljati svoje svetilke. Tedaj so nespametne rekle preudarnim: "Dajte nam malo vašega rezervnega olja, ker naše svetilke že ugašajo."

"Ne moremo," so odgovorile pametne, "ker ne bo dovolj olja za vse. Hitro pojdite in zbudite prodajalce olja ter si kupite rezervnega!"

Medtem ko so iskale olja, je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla.

Pozneje so prišle še druge in zacele klicati: "Gospod, gospod, spusti nas noter!"

On pa je odgovoril: "Resnicno, povem vam: Ne poznam vas!"9

Blagor tistim služabnikom, ki jih Gospod najde pripravljene in v pricakovanju njegovega prihoda, tudi ce pride sredi noci ali ob zori! Resnicno, povem vam, da si bo nadel svoja slavnostna oblacila in take služabnike povabil, da sedejo z njim h gostiji, sam pa bo vstajal od mize in jim stregel kot castnim gostom!10

Bodite torej budni in pazite, ker ne veste ne dneva ne ure prihoda Sina clovekovega! In svoja življenja živite v pripravljenosti, s prižganimi svetilkami; kot služabniki, ki stojijo pri vratih in cakajo Gospoda, da jih bo ob svojem prihodu našel pripravljene in polne pricakovanja.11

Laže bi bilo, da bi prešla nebo in zemlja, kakor da bi bila izbrisana ena crtica postave.12

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design