Home         Translations         About Us   
search  
 WUFUNUO

NGELO EMKASA MWANA WA MDAMU YAMERIA KUVIKA

INI SIWEKULOLIA WUBAA ANDUANGI ELA KOKO UMU UGHULOLA GHA NAO UCHAKAIA MTANYI WA AWA WANILEGHAGHA.

YAANDIKILO SHARIENYI KONYU ANGU WUSHUHUDA GHWA WANDU WAWI NI GHWA LOLI. NAKUSHUHUDIA NIMONI NA ABA UNIDUMIE WANISHUHUDIA NAGHO NI GHWA LOLO SIKUSAGHIKAGHA NA WUSHUHUDA GHWA WADAMU ADUANGI.

MUNDU UDEDAGHA KWA NGUMA RAKE RENI WADALOLA WUBAA GHWAKE MONI ELA UO ULOLAGHA WUBAA GHWA UO OREMDUMIEGHE WADAKAIA MLOLI HATA NDEUWADIE MIKALO INGI ANDUANGI.

INI SICHEE KWA NGUMA RAPO INI MONI ANDUANGI ELA UO ORENIDUMIEGHE NI MLOLI NA INYO NDEMUMWICHI ANDUANGI. ANGU SERECHIEGHE KUFUMA MLUNGUNYI KUBONYA LUKUNDO LWAPO ANDUANGI, ELA KUBONYA LUKUNDO LWAKE UO ORENIDUMIEGHE. NANI NEREVALOGHE NA KUCHA WURUMWENGUNYI KWA WUNDU UGHU GHONI NIWIGHORIE WANDU IYO LOLI. KULA MUNDU UKO ANDENYI YA IYO LOLI WADANISIKIRA.

INI NA ABA NI UMWERI. INI NERECHIEGHE WIPATE KUKAIA NA IRANGI JA KALA NA KALA SENA WIJIPATE KWA WUNGI.

NAMERIA KUNEKWA NGUMA ROSE MLUNGUNYI NA NDOENYI. NAMNEKA IRANGI JA KALA NA KALA, MIFUNGO YA WUZURI GHWA MLUNGUNYI NA NDIGHI AIGHU YA M'MAIZA. MASAKE JA WASI NGOLONYI KONYU HATA MSAKEOBUA NAMSIGHIA SERE SIMNEKAGHA SEJI WURUMWENGU GHUBONYAGHA. NENYO MUCHAIMANYA IJA LOLI NA IYO LOLI ICHAMBONYA KUKAIA WAKITINA; NA MWANA UKAMBONYA KUKAIA WAKITINA MCHAKAIA WAKITINA TIKI, NAMGHORIA MALAGHO AGHA ERI MAKIE NA ANGU IJO UJIKUNDAGHA ABA NIJO IJI; KULA MUNDU UMMBONAGHA MWANA NA KURUMIRIA KWAKE UKAIE NA IRANGI JA KALA NA KALA NA INI NICHAMRUKISHA ITUKU JA KUTUA MBAI. WELE OHO KWARUMIRIA KWAKE MWANA WA MDAMU? NIO MONI MDEDAMYAGHA.

23. JOHANE 6:40, 9: 35, 37

UO USIKIRAGHA ILAGHO JAPO NAO NDEJIWADIAGHO SIMTANYAGHA ANDUANGI ANGU NISERECHIEGHE KUGHUTANYA WURUMWENGU ELA KUGHUKIRA. UO UNILEGHAGHA INI NAO NDEWADAGHA MALAGHO GHAPO OKO NA UMU UMTANYAGHA. ILAGHO IJIJA NIJIGHORIE NIJO JICHAKAIA MTANYI, WAKE ITUKU JA KUTUA MBAI.

24. JOHANE 12:49, 50
25. JOHANE 14;24; 5:24
26. JOHANE 5:25
27. JOHANE 5:39, 40
28. JOHANE 5:37,
29: JOHANE 10:36
30. JOHANE 14:36 6:63
31. JOHANE 12:47, 48

ILAGHO JIKO MOYO

ELA ABA ORENIDUMIEGHE NUO ORENINEKEGHE MOMU NIDEE GHIAO NA NIGHORE GHIAO. NANI NAMANYA ANGU MOMU GHAKE NI IRANGI JA KALA NA KALA. KWA HUWU AGHO NIGHIGHORAGHA NI AGHO GHENI ABA ORENILAGHIRIEGHEE.

ILAGHO MUJISIKIRAGHA SI JAPO JINGI ELA NI JA JAPO NA KUMRUMIRIA UO ORENIDUMIEGHE OKO NA IRANGI JA KALA NA KALA NAO NDENGIAGHA KUTANYONYI ANDUANGI ELA WAMERIA KWENDA KUFUMA KIFONYI NA KUNGIA IRANGINYI.

NAMGHORIA LOLI, NGELO IACHA HATA IDANA EKO IJI WAFU WICHALUSIKIRA LWAKA LWA MWANA WA MLUNGU NA AWO WILUSIKIRAGHA WICHAKAIA MOYO.

MWADAZIGHANA ZIGHANA MAANDIKO MKIRIRIKANYA WEI GHADIMA KUMNEKA IRANGI JA KALA NA KALA NAGHO NIGHO GHINISHUHUDIAGHA INI NENYO MWALEGHA KUCHA KWAPO MPATE IRANGI.

NA WOKONI UJA ABA ORENIDUMIEGHE WANISHUHUDIA, NA INYO JINGI NDEMULUSIKIRE LWAKA LWAKE HATA KUGHUWONA WUSHU GHWAKE ANDUANGI KWA KUKAIA NDEMUMURUMIRIE UO OREDUMILOGHE NI UO MONI

WELEE UJA OREEELESHEROGE NI ABA NA KUDUMWA WURUMWENGUNYI INYO MWAMZERA KWA WUYOSHOLIA, ANGU NIGHORIE INI NE MWANA WA MLUNGU?

NAMGHORIA, INI NUO CHIA NA LOLI NA IRANGI, MNDUNGI NDEUDIMAGHA KUCHA KWA ABA USEIDIRIE KWAPO. UJA ROHO NUO UNEKAGHA IRANGI ELA MUMBI NDEGHUDIMAGHA ILAGHO JINGI ANDUANGI. MALAGHO NAMGHORIA NI ROHO NA IRANGI. MLUNGUNYI NA NDUENYI KUCHAIDA ELA MADEDO GHAPO NDEGHICHAAIDA ANDUANGI

32. MATHAYO 24:35
33.MATHAYO 11:27; JOHANE 7:29
34. JOHANE 8:29; 14:9,10
35. JOHANE 10:30; 16:15, 28
36. JOHANE 5:19-21
37. JOHANE 5:19, 26, 27, 30.
38. JOHANE 8:25, 26.

ABA

MMBONA WANDA AIGHU YA KRISTO, UO NI MWANA WANI?

HATA NDEKUWADIE UNGI UMMANYAGHA MWANA ELA ABA, SENA NDEKUWADIE MNDUNGI UMMANYAGA AABA ELA MWANA, NA UO USE MWANA UCHAAKUNDA KUMFUNUKUYA. ELA INI NAMWICHI ANGU NEREFUMIEGHE KWAKE, NAO NUO ORENIDUMIEGHE.

UO ORENIDUMIEGHE OKO CHIAIMWERI NANI, HATA NDENISIGHIE NIEKERI ANDUANGI, ANGU NADABONYA MATUKU GHOSE AGHO GHIRIRAGHA "KUDIWONYERE ABA"? WALEE, NDEKURUMIRIE ANGU INI NEKO ANDENYI KWA ABA, NA ABA OKO ANDENYI KWAPO?

IININA ABA NI UMWERI. VOSE VIKO NA ABA NI VAPO. INI NEREFUMIEGHE KWA ABA, NGACHA WURUMWENGUNYI; NANI IDANA NIAGHUSIGHA WURUMWENGU, NA KUWUYA KWA ABA.

NAMGHORIA NA LOLI, MWANA NDEDIMAGHA KUBONYA ILAGHO JINGI UO MONI ANDUANGI, ELA WADABONYA KARAKARA NA AGO UGHIWONAGHA KWA NDEE. ANGU AGHO UGHIBONYAGHA UJA ABA NIGHO GHENI NA MWANA UGHIBO NYAGHA WOKONI. ANGU UJA ABA WAMKUNDE MWANA NAO WADAMMMBONYERA MAZA IRO RENI URIBONYAGHA. SENA UCHAMMBONYERA MAZA MBAA KUCHUMBA IRI INYO MPATE KUSHINIKA. ANGU SA IJI KONI ABA URUKISHAGHA WAFU NA KUWINEKA IRANGI HUWO KONI MWANA WADAWINEKA IRANGI AWO UWIKUNDAGHA.

ELA SIDIMAGHA KUBONYA ILAGHO JINGI NIMONI NA TANYA SETI MLUNGU UKUDAGHA NA CHIA RAPO NI RALOLI. ANGU SILOLAGHA LUKUNDO LWAPO ANDUANGI, ELA LWA ABA UO UNIDUMIE, SA IJI KONI UJA ABA UKO NA IRANGI ANENYI KWAKE, WOKONI WAMNEKIE MWANA KUKAIA NA IRANGI ANDENYI KWAKE. SENA WAMNEKIE NGUMA RETANYA, ANGU UKO MWANA WA MDAMU.

NI IJO JENI NAMERIA KUNGHORIA KIIMBIRI, NEKO NA MENGI GHEGORA NA KUTANYA AIGHU YENYU; ELA UO ORENIDUMIEGHE NI MLOLI NANI NADAGHORIA WURUMWENGU AGHO GHENI NIGHISIKIRE KWAKE.

39. MATHAYO 22:42

IJI MWAMJOSA MWANA WA MDAMU, AHO NIKO MCHAAMANYA ANGU INI NUO MONI; NEYO MCHAMANYA ANGU SIBONYAGHA ILAGHO JINGI KWA NGUMA RAPO INI MONI, ELA NADAGHORA AGHO GHENI NEREFUNDISIROGHE NI ABA.

40. JOHANE 8:28
41. JOHANE 10:2-5
42. JOHANE 10:11,12
43. JOHANE 10:7, 1,8,9
44. JOHANE 10:10

MSAKEOBUA INYO CHAGHA KITINI, ANGU YAM'BOIE NDEYO ONYU KUMNEKA UGHO WUZURI.

INI NUO MLISHA MUCHA. IRO RAPO NARIICHI, NARO WORI RANIICHI INI IJI ABA UNIICHI INI, NANI NAMWICHI ABA; NANI NAJIFUNYA IRANGI JAPO. KWA WUNDU GHWA NG'ONDO. NG'ONDI RAPO RADASIKIRA LWAKA LWAPO, NANI NARIICHI, NARO RANINUGHA. NANI NARINEKA IRANGI JA KALA NA KALA, HATA NA JINGI NDERICHAATOTA, SENA NDEKUWADIE MNDUNGI MCHAANISOKA MKONUNYI KWAPO NDUANGI. UO ABA UNINEKIE NI M'BAA KUCHUMBA WOSE, HATA NDEKUWADIE MNDUNGI UDIMAGHA KURIFUNYA MKONUNYI KWA ABA ANDUANGI. SENA NAWADIE NG'ONDI RIMU RISEKO RA IRANU IJI. NARO RENI YANIFWANA KURIRUDA NARO RICHALUSIKIRA LWAKA LWAPO; NAO KUCHAKAIA CHAGHA CHIMWERI NA MLISHA UMWERI.

ELA UO UNGIAGHA KWA KUIDIRIA MNYANGONYI, NUO MLISHA WA NG'ONDI. MLINDIRI MNYANGO WADAMRUGHUYA; NA NG'ONDI RADASIKIRA LWAKA LWAKE UKIRIWANGA KWA MARINA GHAWO. NAO WADARIGHENJA SHIGADI. IJI WAMERIA KURIFUNYA SHIGHADI WADAKIRIA IMBIRI KWAWO, NARO NG'ONDI RADAMNUGHA ANGU RAUICHI LWAKA LWAKE. NG'ONDI IRO, NDERIDIMAGHA KUMNUGHA MGHENYI, ELA RICHAMKIMBIA KWA KUKAIA NDERILUMANYAGHA LWAKA LWA WAGHENYI ANDUANGI.

INI NUO MLISHA MUCHA. MLISHA MUCHA WADAFUNYA IRANGI JAKE KWA WUNDU GWA NG'ONDI. MUNDU WA MAFUNGU, NAO SI MLISHA UNGI, NA NG'ONDI RISEKO MALI YAKE, IJI WAWONA KIKWAU CHIKICHA WADAKIMBIA NA KURISIGHA NG'ONDI. NA KIKWAU CHADARIWADA NG'ONDI NA KURISAGHISA.

INI NUO MNYANGO GHWA NG'ONDI. NGERA MUNDU USENGIAGHA CHA IRANUNYI JA NG'ONDI KWA KUIDIRIA MNYANGONYI, ELA UAJOKERIA ANDU KUZIMA, UO NI KITOI NA KITING'A AWO WOSE WERECHIEGHE IMBIRI KWAPO NI VITOI NA VITING'A NA NG'ONDI NDEREREWISIKIREGHE ANDUANGI. INI NUO MNYANGO. UO UNGIAGHA KWA KUIDIRIA KWAPO, UCHAKIA; NAO UCHANGIA NA KUFUMA, NA KUWONA MALISHO.

KITOI CHADACHA KWA KUIWA, KUBWAGHA NA KUNONA; INI NERECHIEGHE WIPATE KUKAIA NA IRANGI JA KAL NA KALA, SENA WIJIPATE KWA WUNGI.

45. LUKA 12:32
46. JOHANE 10:14. 15, 27-29, 16
47. JOHANE 6:49, 32, 33
48. JOHANE 4:10, 13, 14
49. JOHANE 7:37, 38

YAANDIKILO ANDENYI YA MAANDIKO GHIELIE,"MDAMU NDECHAKAIA MOYO KWA MKATE GHONI ANDUANGI, ELA NI KWA KULA ILAGHO JIGHORWAGHA NI MLUNGU".

INI NUO MKATE GHWA IRANGI, UO UCHAGHA KWAPO NA JINGI NDECHAAWONA NJALA NA UO WOSE URUMIRIAGHA KWAPO NI JINGI NDECHAAOMA ANDUANGI. INI NUO MKATE GHWA IRANGI. WEKE WAWA WENYU WEREJIEGHE IJA MANA KIRETI ELA WIKAFWA. UGHU NIGHO MKATE GHUSEAGHA KUFMA MLUNGUNYI, UGHO MUNDU UKAGHUJA USECHAAFWA ANDUANGI. INI NUO UGHO MKATE GHUKO MOYO GHORESERIEGHE KUFUMA MLUNGUNYI. MNDUNGI UKAJA MKATE UGHO, UCHAKAIA MOYO KWA KALA NA KALA. NA MKATE NICHAAGHUFUNYA KWA WUNDU GHWA IRANGI JA WURUMWENGU, NI MUMBI GHWAPO.

MSAKEBONYA KAZI KWA WUNDU GHWA VINDO VINONEKAGHA, ELA BONYENYI, KAZI KWA WUNDU GHWA IVO VIDUAGHA HATA IRANGI JA KALA NA KALA. NAVO MCHANEKWA NI MWANA WA MDAMU, ANGU NUO MONI URUMIRILO NI UJA ABA, MLUNGU MONI.

WEKE WAWA WENYU WEREJEIGHE IJA MANA KIRETI ELA WIKAFWA. MUSA NDEREMNEKIEGHE MKATE KUFUMA MLUNGUNYI; ABA NUO UMNEKAGHA INYO MKATE GHWA LOLI KUFUMA MLUNGUNYI. ANGU MKATE UGHO MLUNGU UMNEKAGHA, NI UO UCHEE KUFUMA MLUNGUNYI KUGHUNEKA WURUMWENGU IRANGI.

NA NGERA KODEMANYA INOSI JA MLUNGU, KUMANGU KWAMLOMBA UO UKAKUNEKA MACHI GHIKO MOYO. UO USE UNYWAGHA MACHI AGHA UCHAOMA SENA, ELA UO UCHAANYWA MACHI NICHAAMNEKA INI, NDECHAAOMA JINGI; ANGU MACHI AGHO NICHAAMNEKA GHICHAWUYA ANDENYI KWAKE NDORIA YA MACHI GHIVUMBULUKAGHA IRANGI JA KALA NA KALA.

NGERA MNDUNGI WAOMA NDECHE KWAPO UNYO. UO UNIRUMIRIAGHA INI SA IJI KONI MAANDIKO GHIGHAMBAGHA, " NGOLONYI KWAKE ICHAFUMA MEDA YA MACHI GHIKO MOYO."

50. MATHAYO 4:4, WUKUMBUSO 8:3
51. JOHANE 6:35,48-51
52. JOHANE 6:27

SEHEMU YA KAWI

WUZURI MBISHI

NDIGHI RANI WANA WENYU WIRIWINGAGHA?

53. MATHAYO 11:12
54. MATHAYO 13:24-30, 37-43

 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design