Home         Translations         About Us   
search  
 

 

WUZURI GHWA MLUNGUNYI

KUFUMA MATUKU GHA JOHANE M'BAPUTIZI HATA IDIME, WUZURI GHWA MLUNGU GHWAAWUYATANGALWA KWA NDIGHI, NA AWO WIKO NANDIGHI WIAGHUWADA KWA NDIGHI!

WUZURI GHWA MLUNGUNYI GHWAFANANA NA MUNDU OREWAEGHE MBEY NDICHA MBUWENYI KWAKE. HATA IJI WANDU WALALA UKACHA M'MAIZA WAKE UKAWA ISAKA JIFWANANE NA NGANO. NAO IJI MBEU RABUKA NA KUZOGHUA KUVIKIA KUFUNYA VANGA, NIKO IJO ISAKA JIKAZOYA KUWONEKA. WADUMIKI WA UJA MUNDU WA MBUWA WIKAGHEND NA KUNGHORIA,"WELE BWANA, NECHI KODEEWA MEBU NDICHA MBUWENYI KWAKO, ISAKA JAFUMIE HAO?

UKAWIZERA ','MAIZA NUO UBONYERE HUWO.

WADUMIKI WAKE WIKAMZERA,"KWAKUNDE DIGHENDE DIJIKUO?'"

UKAWITUMBULIA." HATA. SIGHENYI; ISECHEKAIA NGELO MUJIKUAGHA,

MCHEKUA NA NGANO WORI. SIGHENYI ROZOGHUANYE CHIAIMWERI HATA NGELO EKUWIDA. NGELO IYO NICHAWIZERA AWO WIKUWIDAGHA, "ZOENYI MUINJE ISAKA, MUJIFUNGE MAFUNGU MAFUNGU, ERI JICHEKOREA. ELA NGANO IWANYENYI MUINGIRE NGENYENYI KWAPO."

UO MWAGHA IRO MBEU NDICHA NI MWANA WA MDAMU, MBUWA NI WURUMWENGU. MBEU NDICHA NI WANA WA UGHO WUZURI. ISAKA JIFWANANE NA NGANO NI WANA WA UO MMBIWI; NA M'MAIZA UO OREWAEGHE IJO ISAKA NI IBILISI. MAKUWIDO NI KUTUA KWA NGELO, NA AWO WIKUWIDAGHA NI WEKE MALAIKA, SA IJI KONI IJO ISAKA JIFUNGWAGHA NA KUKORWA MODONYI, NIKO KONI ICHAAKAIA KUTUA KWA NGELO UJA MWANA WA MDAMU, UCHAWIDUMA WEKE MALAIKA WAKE WIKWANYE NA KUWIINJA NA MBAI YA WUZURI GHWAKE, AWO WOSE WIREDAGHA KAUNG'A NA WOSE WIBONYAGHA WUWIWI; WIWIKUMBE KWA IWIWI JA MODO GHUBIRIE, NA AHO WICHALILA NA KUJA MAGHEGHO. NIKO WAHACHI WICHANG'ALANG'ALA SA IRUWA KWA WUZURI GHWA NDEE WAWO. UO UKO NA MADU GHESIKIRA NDESIKIRE.

WUZURI UGHO GHOSE GHUWAGHANYIKAGHA MAFUNGU MAFUNGU NDEGHUDIMAGHA KUMANGA ANDUANGI. SHETANI UKUMBINGA SHETANI UAKUWAGHANYA MONI. IDANA WUZURI GHAKE LEE GHUMANGA WADA?

MUNDU NDEUDIMAGHA KUMSOKA SHETANI IMBIRI YA KUMFUNGA. IJI NAWINGA PEPO NA KUBONYA WEKE MWAKILAMBITI KWA NDIGHI RA SHETANI, NI KWA

55. MATHAYO 21: 42, 43
56. MARKO 3:28,29, MATHAYO 21: 31,32
57. MATHAYO 7:21; LUKA 13:25-27; MATHAYO 7:22, 23

KWA WUNDU UGHU, AWO WICHAMTANYA INYO. ELA IKAKAIA NADARIWINGA KWA NDIGHI RA ROHO WA MLUNGU, HUWO MMANYE ANGU WUZURI GHWA MLUNGU GHWAMERIA KUMCHEA.

WELEE, JINGI NDEMSHOMIE SA IJI IANDIKILO,"IGHO JERELEGHELOGHE NI WAAGHI, NIJO JAKAIA JA MASHINIKO MESONYI KODU." NIKO HUWU NAMZERA, WUZURI GHWA MLUNGU GHUCHAINJWA KONYU GHUNEKO MBARI ZIMA IVAGHA MATUNDA GHARO.

NAMGHORIA LOLI, WADAMU WICHALEKWA KAUNG'A RAWO ROSE, NA MASHOLIO GHAWO GHOSE; ELA UO UCHAAMSHOLIA ROHO MWELI, NA JINGI NDECHAALEKELWA ANDUANGI; ANGU WABONYA KAUNG'A IDUAGHA KWA KALA NA KALA. NAMGHORIA LOLI, WAWADI WUSHURU NA MALAYA WAMKIRIA KUNGIA KWA WUZURI GHWA MLUNGU, WASHIKIRE WIKIWANGILWA IRANGI NAWO WIKAMGHALUKIA MLUNGU. NENYO MWASIKIRA ILAGHO MKAJILEGHA.

SI KULA MUNDU UNIWANGAGHA,"BWANA, BWANA' UCHAANGIA KWA WUZURI GHWA MLUNGU ANDUANGI; ELA NI UO ULUBONYAGHA LUKUNDO LWA ABA UKO MLUNGUNYI. IJI MUNDU WA NYUMBA WAWUKA NA KUGHURUGHA MNYANGO, INYO MCHAKAIA KIMUSI SHIGHADI NA KUKONGODA MNYANGO MKIGHAMBA,"BWANA DIRUGHUYE". NAO UCHAMTUMBULIA; "SIMMANYIRE ANDU MFUMAGHA ANDUANGI" NIKO MCHAZOYA KUGHORA," DREJIEGHE DIKANYWA CHIAIMWERI NA OHO, SIMWICHI ANDU MFUMAGHA ANDUANGI, FUMENYI KWAPO INYO WABONYI WUWIWI WENGI WICHANIZERA ITUKU JIJA,"BWANA, BWANA, NDERECHILIEGHE KWA IRINA JAKO, NA KWA IRINA JAKO DIKAWINGA PEOP NA KUBONYA WEKE MWAKILIMBITI WENGI?"

NANI NICHAWIZERA,"SIMWICHI INYO PUTU; INJIKENYI NOKO INYO WABONYI MAWIWI."

NAMFUNDISHA NA MIFWANO IHI,"INYO MUNEKELO KURIMANYA NGASU RA WUZURI GHWA MLUNGU".

MATHAYO 12:25-29.

ANGU UO UKO NACHO UCHANEKWA KUCHUMBA, NAO UCHAKAIA NA VINGI; ELA UO USEWADIE, UCHASOKWA HATA ICHO UKO NACHO. NA IDANA UHU MDUMIKI USENE FWAIDA, MKUMBENYI KWA KIRA CHIKO SHIGHADI. AHO KUCHAKAIA NA KULILA NA KUJA MAGHEGHO.

MATHAYO 25:14-30

ANGU ICHAKAIA KARAKA NA MUNDU UMU OREKUNDIEGHE, KUDAMBA, UKAWIWANGA WADUMIKI WAKE UKAWIWAGHIA MALI RAKE. UMU UKAMNEKA PESA RIWANGWAGHA TALATO ISANU, UMU UKAMNEKA IWI, NA MZIMA IMWERI KULA UMU KUNUGHA NA WADUMIKI GWAKE.

NAO UJA MDUMIKI OREWUSIREGHE TALANTO ISANU UKAFUMA GHISA WORI UKASHAMA NARO, UKAPATA TALANTO ZIMA ISANU. NAO UJA OREWUSIREGHE IWI UKAFUMA WOKONI UKASHAMA TALANTO ZIMA IWI. ELA UJA OREWISIREGHE IMWERI, UKAFUMA UKAKOTA ANDOENYI UKARIUISA PESA RA BWANA WAKE.

NAO NYUMA YA MATUKU MALAZI KUIDA, BANA WA WAJA WADUMIKI UKACHA KUBONYA MTALO NAWO.

UJA OREWUSIREGHE TALANTO ISANU UKACHA NA TALANTO ZIMA ISANU. BWANA WAKE UKAMZERA,"MDUMIKI MUCHA OHO SENA WA LOLI; KOREKOGHE MLOLI KWA IRO RIKO NDINI, ANDWAMWERI NA BWANA WAKO".

NAO UKACHA UJA ORENENKELOGHE TALANTO IWI, UKAREDA ZIMA IWI UKIGHAMBA, OLA BWANA RIJA TALANTA IWI KORENINEKIEGHE NASHAMIE NGAPATA TALANTO ZIMA IWI.

BWANA WAKE UKAMZERA,'MUNDU MUCHA OHO, SENA WA LOLI, KOREKOGHE MLOLI KWA IRO RIKO NDINI, NICHAKUNIKA AIGHU YA IRO RIKO MBAA NGIA KUBOILO ANDWAMWERI NA BWANA WAKO.

ELA UJA ORENEKELOGHE IMWERI UKACHA UKIGHAMBA "BWANA NEREKUMANYIREGHE ANGU OHO KOKO MUNDU UKURIE, KWADAKUWIDA ANDU KUSEREKUWAEGHE, KWADAKWANYA ANDU KUSEREDIREGHE MBEU. NIKO NGAOBUA NGAGENDA NA KUIVISA TALANTO YAKO ANDOENYI".

BWANA WAKE UKAMTUMBULIA,'MDUMIKI MMBIWI OHO, SENA MGHADI! KWANIICHI ANGU NADAKUWIDA IRO NISERERIWAEGHE, NA KUKWANYA ANDU NISEREDIRIEGHE MBEU. KUMANGU KOREWIKIEGHE PESA RAPO BENGI ERI RIVE FWAIDA, NANI NIENDACHA NADAAARIWUSANYA CHIEAIMWERI NA FWAIDA YARO. IDANA MSOKENYI IYO TALANTO, MUMNEKE UO UKO NA IKUMI. UKAGHENDA UKAUZA VILAMBO VAKE VOSE UREKOGHE NAVO, UKAIGHUA IJA LULU. WUZURI GHWA MLUNGU NI SEJI MUNDU UWAGHA MBEU ANDOENYI.

MATHAYO 20:1-16; 22:14
MATHAYO 13:45,46.

ANGU WUZURI GHWA MLUNGUNYI GHWAFANANA NA MUNDU WA NYUMBA UKO NA MBUWA YA MIZABIBU, OREFUMIEGHE NAKESHO KUANDIKA WANDU WA KIBARUA. NAO UMERIA KUPATANA NAWO MALIPO GHA DINARI KWA ITUKU, UKAWIGHE NJA KWA MBUWA YA MIZABIBU.

UKAFUMA SAA IDADU RA NAKESHO, UKAWIWONA WANDU WAMU WIKO KIMUSI SOKONYI, WISEKO NA KAZI INGI. UKAWIZERA." NA INYO WORI GHENDENYI MBUWENYI YA MIZABIBU, NA ICHO CHIKO HACHI YENYU NICHAMLIPA."

UKAFUMA SENA SA SAA IRANDADU NA SAA IKENDA UKIBONYA WIKONI. NAO SA SAA IKUMI NA IMWERI, UKAFUMA UKAWONA WAMU WIKO KIMUSI UKAWIZERA, "KWAKI MWASINDA AHA DII DUU?"

NAWO WIKAMZERA,"NI ANGU MDUNGI USEDIPAKAZIRE".

UKAWIZERA,"NENYO WORI GHENDENYI KAZINYI MBUWENYI YA MIZABIBU." HATA IJI LUMA LWA KENYI LWAVIKA, UJA BWANA WA MBUWA YA MIZABIBU UKAMZERA MNYAPARA WAKE," WIWANGE VIBARUA WOSE KUWILIPE MAFUNGU GHAWO; KUZOYE NA WAJA WA KUTUA, KUMERIE ANA WAJA WA IMBIRI."

IJI WACHA WAJA WA SAA IKUMI NA IMWERI, WERELIPILOGHE DINARI IMWERI KULA MUNDU. HATA IJI AWO WEREANDIKILOGHE KIIMBIRI WABUSA WEREKOGHE WIKIGHESHA WEI AWO WICHANEKWA KUCHUMBA, ELA NAWO WENI WIKALIPWA KULA UMU DINARI IMWERI.

NAO IJI WARIWUSA PESA RAWO WIKAMZUGHUNUKIA UJA MUNDU WA NYUMBA, WIKIGHAMBA, "AWA WANDU WA KUTUA WACHA SAA IKUMI NA IMWERI WAABONYA KAZI SAA IMWERI TU NA OHO KWAWIKATANISHA NESI DISINDEBONYA KAZI DII NA MRUKE GOSE GHWA DIME!"

NIKO UJA MUNDU WA NYUMBA UKAMTUMBULIA UMU WAWO UKIGHAMBA, "MGHENYI WAPO, SIKUKOSERE ILAGHO JINGI, DEDEPATANA NIKULIPE DINARI IMWERI. WUSA ICHO CHIKO CHAKO KWENDE, NASAGHUA KUMNEKA UHU WA KUTUA MBAI KARAKARA NAKUMONI. KWANI NDENIFWANE KUBONYA SEJI NIKUNDE NA MALI RAPO ANGUWADA? ANGU KWAANIWONIA IRISO ANGU NIKO MUCHA?"

NAO JESU UKAMERIA UKIGHAMBA,"NIKO HUWO WA KUTUA WICHAKAIA WA IMBIRI, NA WA IMBIRI WIKAIE WA KUTUA. "ANGU AWO WIWANGWAGHA NI WENGI, ELA AWA WISAGHULWAGHA NI WATINI.

WUZURI GHWA MLUNGUNYI GHWAFWANANA NAM'BONYI BIASHARA ULOLAGAHA LULU DNICHA. HATA UJI WAIWONA LULU IMU YA ZOGHORI MBAA WADARIRUSHA HUWO MBOI RA MLAMBENYI RIKO IDIME SENA KESHO RIAKORWA, NDECHAAM'BONYERA NICHA KUCHUMBA INYO WANDU WA IRUMIRIO ITINI ANGUWADA?

MARKO 4:26-29
MATHAYO 13:31-33
MATHAYO- 13:47-50
LUKA 22:35; MATHAYO 6:34-37
MATHAYO 6:26
MATHAYO 10:29, 30

NAKIO WADALALA NA KUWUKA NAKESHO, NA NGELO, IYO MBEU RADABUKA KUZOGHUA, HATA USEMANYAGHA SEJI IBONYEKAGHA ANDUANGI. NDOE YADAZOGHORA MIWALWA CHENI, IMBIRI RADABUKA MAMBO NA KUZOGHUA, NA HATA IHI VIRO VAOMA, AHOENI VADAKUWIDWA, ANGU MVONO GHWAVIKA"

WUZURI GHWA MLUNGUNYI GHOOFWANANA NA NDEMBE YA HARADALI MNDUMU OREIWAEGHE MBEUWENYI KWAKE. IYO CHENI NI MBEU NDINI KUCHUMBA ROSE, ELA IKABUKA NA KUZOGHUA, MUDI GHWARO GHWAWUNYA M'BAA KUCHUMBA MIWALWA YOSE, HATA NYONYI RACHA NA KUBONYA VIJUNGU VAWO MBASHUNYI YA VIPIMO VIDADU VA MUFU,NAGHO GHOSE GHUKAWURUSHWA.

WUZURI GHWA MLUNGUNYI GHWFWANANA NA NYAVU EREKUMBILOGHE BAHANINYI, IKAWADA MBARI ROSE RA SAMAKI. HATA IJI YAMERIA KUCHUA, WANDU WIKAIRUDA PWANI, WIKASEA KIBOMBO KUSAGHUA; SAMAKI RIBOIE WIKARIKUMKUTUA KWA NGELO; MALAIKA WICHACHA KUWINJA WANDU WAWIWI WIFUME KWA WANDU WA HACHI, WIWIKUMBE AWO WAWIWI KWA IWIWI JA MODO GHUBIRIE. AHO WICHALILA NA KUJA MAGHEGHO.

IJI NEREMDUMIEGHE MSEDWAE KIKUCHU ANGU MFUKO ANGU VADU, MORESOWIEGHE KINDO CHINGI?" KWA HUWU MSAKEJA WASI KWA WUNDU GHWA KESHO, ANGU KENSO ICHAKAIA NA WASI GHWAKE GHUKATE. WASI GHWA KULA ITUKU JIMWERI GHWAIKATA. NANI KONYU KWA KUJA WASI KWAKE UDIMAGHA KUCHURIA ITUKU JIMWERI KWA IRANGI JAKE?

RIZIGHANENYI NYONYI RA MBEONYI. NDREIWAGHA, HATA NDERIKUWIDAGHA, HATA NDERIWADIE NGANYA ANDUANGI. ELA HATA HUWO SAKI, NEYO ONYU UKO MLUNGUNYI WADARILISHA. WELEE, INYO NDEMKO WA ZOGHORI KUCHUMBA IRO NYONYI' ANGUWADA?

MBEU-MBEU IWI NDARADAUZWA KWA IGOME JIMWERI? ELA HATA HUWO SAKI, NDEKUWADIE INGI YARO IPOTOKAGHA ANDOENYI NDEYO ONYU USEREMIRIE ANDUANGI. NENYO HATA MARIDIA GHA VONGONYI KONYU GHATALILO PUTU.

KWAKI SENA MUGHISUMBUKIAGHA MARWAO? RIZIGHANENYI MBOI RA MLAMBENYI SEJI RIZOGUAGHA; NDERIBONYAGHA KAZI HATA NDERILUKAGHA ANDUANGI. ELA NAMZERA, HATA SOLOMONI KWA WUZURI GHWAKE GHOSE, NDERERUSHIROGE NICHA KARAKARA NA IMU YA MBOI IRO ANDUANGI. IKAKAIA MLUNGU.

KWA HUWU MSAKEJA WASI MKIGHAMBA,"DICHAJAKI, ANGU DICHANYWAKI? ANGU DICHARWAKI?" ANGU WANDU WA MBARI ZIMA WADASUMBUKAA MAZA IRO. ELA INYO, NDYO ONYU WAMMANYA ANGU MOKO NA BEA YA VILAMBO IVO VOSE. LOLENYI KANDE WUZURI GHWA MLUNGU NA HACHI YAKE NA VILAMBO VOSE MCHANEKWA.

MATHAYO 6:28-33

MOMU M'BAA

MOMU GWA IBAHA NIGHO UGHU,"KUMKUNDE BWANA MLUNGU WAKO KWA NGOLO YAKO YOSE, KWA ROHO YAKO YOSE, KWA AKILI RAKO ROSE NA KWA NDIGHI RAKO ROSE," NAGHWA KAWI NIGHO UGHU." KUMKUNDE MMBENYU SA IJI KONI KUKUKUNDE KUMONI.

UGHU NIGHO MOMU GHWAPO, MKUNDANE MMBENI NA MMBENI SA IJI KONI NIMKUNDE, NDEKUWADIE LUKUNDO LUNGI LUCHUMBIE ULU, LWA MUNDU KUJIFUNYA IRANGI JAKE KWA WUNDU GHWA WAGENYI WAKE.

NIKO HUWU, UO OSE UCHAAGHUCHIKANYA MOMU MTINI GWHA SHARIA UKIFUNDISHA WANDU WIBONYE HUWO, UCHAKAIA MTINI PUTU KWA WUZURI GHWA MLUNGUNYI. ELA UO UIWADAGHA MEMU NA KUWIFUNDISHA WAZIMA NUO MONI UCHAAKAIA M'BAA KWA WUZURI GHWA MLUNGU. NAMGHORIA MALAGHO AGHA, ERI KUBOILWA KWAPO KUKAIE ANDENYI KONYU, NA KUBOILWA KONYU KUKATE.

MWASIKIRE ANGU ERE GHORELOGHE, "KUMKUNDE MMBENYU, ELA KUZAMILO NI M'MAIZA WAKO."

ELA INI NAMZERA, MUWIKUNDE WAMAIZA WENYU, SENA MUWILOMBIE AWO WIMTIRIRAGHA; ERI MPATE KUKAIA WANA WA NDEYO ONYU UKO MLUNGUNYI. ANGU UO WADAWILANGALISHIRA MWENGERE GHWA IRUWA AWO WIKO WECHA NA WAWIWI, NA KUWINYESHERA VUA WAHACHI NA WAKAUNG'A WORI. WELEE, MCHAPATA INOSI JIAO KWA KUWIKUNDA AWO WIMKUNDAGHA INYO, IKAKAIA HATA NA WAWADI WUSHURU WADABONYA WOKONI? SENA MKAWIROGHUA WANYINYU WIEKERI, MWABONYA ILAGHOKI JA KIGHENYI? ANGU HATA NA WANDU WISEMWICHI MLUNGU WADABONYA WOKONI.

KUNDNENYI MMBENI NA MMBENI; SA IJI KONI NEREMKUNDIEGHE, NENYO MKUNDANE WORUWO. MKAKUNDANA, WANDU WOSE WICHAMANYA ANGU INYO MOKO WANUGHI WAPO. MUNDU UKANIKUNDA, UCHAJIWADIA ILAGHO JAPO, NA ABA UCHAMKUNDA, NESI DICHACHA NA KUKAIA ADWAMWERI NAO.

MARKO 12:29,30; WUKUMBUSO 6:4
MARKO 12:31; WALAWI 19:18
JOHANE 15:12,13
MATHAYO 5:19; JOHANE 15:11
MATHAYO 5:43-47
JOHANE 13:34, 35, JOHANE 14:23

ANGU UO MONI WAMKUNDE INYO, KWA KUKAIA INYO MWANIKUNDA INI, NA KURUMIRIA ANGU NEREFUNIEGHE KWA ABA, INI NAMKUNDA INYO SA IJI ABA ORENIKUNDIEGHE, KAIENYI ANDENYI YA LUKUNDO LWAPO.

MNUMDU OREKOGHE UKISEA KUFUMA JERUSALEMU KWENDO JERIKO. NAO CHIENYI UKAWADWA NI VITING'A, VIKAMRUA NGUWO, NA KUMKABA NA NDIGHI; WIKAMSIGHA KAAVUI NA KUFWA. NAO MKOHANI UMU UKASEA UKIMARIA IJA CHIA, HATA IJI WAMMBONA, UKAIDA CHIA NA MBAI. WOKONI NA MLAWI UMU UKISEA UKAMMBONA NAO MONI WORI UKAIDA CHIA NA MBAI.

ELA MSAMARIA UMU UKIDAMBA CHORONYI UKAVIKA ANDU OREKOGHE, NA IJI WAMMBONA, UKANGILWA NI WUGHOMA, UKAMGHENDIA NA KUMFUNGA NGORU RAKE UKAMSHINGA MAVUDA NA DIVEI UKAMTOSA AIGHU YA NYAMANDU YAKE,UKAMREDA KWA NYUMBA EPANGISHA UKAMRWARISHA.

ITUKU YA KAWI, UKAFUNYA PEASA DINARI IWI UKAMNEKA UJA MUNDU WA NYUMBA UKIGHAMBA,"MRWARISHE MUNDU UHU, NA ICHO CHOSE KUCHAATUMIA KUCHUMBA AIGHU YAKE, NGELO YA KUWUYA KWAPO NICHALIPA.

IDANA KWA AWA WANDU WADADU, NI UAO KUMRIRIKANYAGHA KUKAIA MMBAO WA UJA MUNDU OREKABILOGHE NI VITING'A?"

GHENDA NA OHO KUBONYE WOKONI.

JOHANE 16:27; 15:9
LUKA 10:30-37.

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design