Home         Translations         About Us   
search  
 

NOVO UCENJE

Svaki dakle koji sluša ove moje reci i izvršuje ih, bice kao mudar covek, koji sazida kucu svoju na steni.(1)

I pade kiša i dodoše bujice, i dunuše vetrovi i navališe na onu kucu - i ne pade; jer beše utemeljena na steni. A svaki koji #158;iji i pojeo postavljene hlebove, koje nisu smeli jesti ni on ni njegovi drugovi, vec samo sveštenici? Ili zar niste citali u Zakonu da sveštenici subotom u Hramu oskrnavljuju subotu i nisu krivi? A kažem vam da je ovde neko veci od Hrama. Kad biste pak znali šta znaci: "Milosrde hocu, a ne žrtve", ne biste osudili nevine. Jer je Sin coveciji gospodar i subote.
Koji je od vas covek koji nece uhvatiti i izvaditi svoju jedinu ovcu, ako mu ona u subotu padne u jamu? Koliko, dakle, covek više vredi od ovce. Zato je dozvoljeno subotom dobro ciniti.
Ako se covek obrezuje u subotu - da se ne razreši Mojsijev zakon - zašto se ljutite na mene što sam u subotu izlecio celog coveka? Ne sudite po spoljnim znacima, nego sudite pravedno. Subota je ustanovljena radi coveka, a ne covek radi subote. (6)
Ja sam došao na ovaj svet za sud, da vide koji ne vide i da postanu slepi oni koji vide. (7)


Biblijski citati:

1. Mat. 7:24
2. Mat.7:25-27
3. Luka 18:10-14,17
4. Jov.7:17,16
5. Jov.4:21-24; Luka 19:40
6. Mat.12:3-8,11,12; Jov.7:23,24; Mar.2:27
7. Jov. 9:39

BLAGOSLOVI

Blago onima koji slušaju Božiju Rec i pokoravaju joj se. (1)

Blažen je onaj sluga koga gospodar njegov, kada dode, nade da tako cini. (2)

Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko.
Blaženi su žalosni, jer ce se oni utešiti.
Blaženi su krotki, jer ce oni naslediti zemlju.
Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer ce se oni nasititi.
Blaženi su milostivi, jer ce oni biti pomilovani.
Blaženi su cisti srcem, jer ce oni Boga gledati.
Blaženi su mirotvorci, jer ce se oni sinovi Božiji nazvati.
Blaženi su prognani radi pravednosti, jer je njihovo Carstvo nebesko.
Blaženi ste kad vas nagrde i usprogone i lažno optuže mene radi. Radujte se i klicite, jer je nagrada vaša velika na nebesima; jer su tako progonili proroke koji su bili pre vas. (3)

A vaše oci su blažene što gledaju, i uši vaše što slušaju. Jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici zaželeli da vide što vi gledate - i ne videše, i da cuju što vi slušate - i ne cuše.
Poverovao si zato što si me video. Blaženi su koji ne videše - a poverovaše.(4)

Tada ce reci car onima s desne strane: "Hodite, blagosloveni Oca mog, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta." (5)

Biblijski citati:


1. Luka 11:28
2. Mat. 24:46
3. Mat. 5:3-12
4. Mat. 13:16,17; Jov. 20:29
5. Mat. 25:34

SILA MOLITVE

Do sada niste ništa molili u moje ime; molite i dobicete, da vaša radost bude potpuna. (1)

Ako ko od vas ima prijatelja, pa mu ode u ponoc i kaže mu: "Prijatelju, pozajmi mi tri hleba, jer mi je prijatelj došao s puta, a ja nemam šta da mu iznesem."A on iznutra odgovori: "Nemoj da me uznemiravaš, vrata su vec zatvorena i moja deca su sa mnom u postelji; ne mogu da ustanem i da ti dam." Kažem vam, ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ustace zbog njegove nametljivosti i dace mu koliko mu je potrebno.
I ja vam kažem: molite i dace vam se; tražite i naci cete; kucajte i otvorice vam se. Jer svako ko moli dobiva, i ko traži nalazi, i otvorice se onom koji kuca. (2)

U jednom gradu bio je je neki sudija koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. A u tom gradu bila je jedna udovica koja je dolazila k njemu i govorila: odbrani me od moga protivnioka pred sudom. Ali on neko vreme nije hteo; a posle rece u sebi: "Ako se i ne bojim Boga niti marim za ljude, odbranicu ovu udovicu, jer mi dosaduje, da me na kraju ne iznuri svojim dolaženjem. A Bog , zar da ne odbrani svoje izabrane koji mu vapiju danju i nocu, i zar da okleva s njima? Kažem vam: odbranice ih brzo. Nego kad Sin coveciji dode, hoce li naci veru na zemlji? (3)

A kada se molite, ne govorite mnogo kao neznabožci; jer oni misle da ce zbog mnogih reci biti uslišeni. Ne budite dakle kao oni; jer zna Otac vaš šta vam treba, pre nego što ga zamolite. (4)

U knjizi proroka Isaije je zapisano: "Moj dom zvace se dom molitve." (5)

A ti kada se moliš, udi u svoju sobu, zatvori vrata svoja i pomoli se Ocu svome u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti ispunice ti. Zato vam kažem: sve što molite i tražite, verujte da ste primili, i bice vam. Ako ostanete u meni i moje reci ostanu u vama, ištite što god hocete, i bice vam. (6)

Ovako se dakle molite: Oce naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje;
Neka dode carstvo tvoje; neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
Hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše, kao što smo i mi oprostili dužnicima svojim;
I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla.
Jer je tvoje Carstvo, i sila i slava za navek. Amen. (7)Biblijski citati:


1. Jov.16:24
2. Luka 11:5-10
3. Luka 18: 2-8
4. Mat. 6:7-8
5. Mat. 21:13; Isa. 56:7
6. Mat. 6:6; Mar.11:24; Jov.15:7
7. Mat. 6:9-13

BLAGO U NEBU

I kako hocete da ljudi cine vama, onako cinite i vi njima. (1)

A bio je neki bogat covek koji se oblacio u skerlet i skupoceno platno i veselio se sjajno svaki dan.. A pred njegovim vratima ležao je jedan siromah po imenu Lazar, pun cireva, želeci da se nasiti onim što je padalo sa bogataševe trpeze; uz to su i psi dolazili i lizali njegove rane.
A kad umre siromah, andeli ga odneše u Avramovo narucje. Umro je i bogataš i sahraniše ga. I kad se mucio u adu, podiže svoje oci i vide izdaleka Avrama i Lazara u njegovom narucju. Tada povika: "Oce Avrame, smiluj se na mene i pošalji Lazara da umoci vrh svog prsta u vodu i da mi rashladi jezik, jer se mucim u ovom plamenu."
A Avram rece: "Sinko, seti se da si primio svoja dobra u svom životu, a Lazar isto tako zla; on se sad ovde teši, a ti se muciš. A preko svega toga postavljena je velika provalija izmedu nas i vas, da ne mogu da predu oni koji žele odavde k vama, niti da predu k nama oni odande.
Tada rece: "Molim te onda, oce, da ga pošalješ u kucu mojeg oca, jer imam petoro brace; neka ih uveri - da ne bi i oni došli na ovo mesto mucenja.
Ali Avram rece: " Oni imaju Mojsija i proroke, neka poslušaju njih." On pak rece: "Ne, oce Avrame, nego ako im ko iz mrtvih dode, pokajace se." Rece mu: "Ako ne slušaju Mojsija i proroke, nece ih pridobiti ni onaj ko uskrsne iz mrtvih." (2)

I ako cinite dobro svojim dobrotvorima, kakva vam je hvala? To isto cine i grešnici. I ako zajmite onima od kojih se nadate da cete dobiti, kakva vam je hvala? I grešnici zajme grešnicima - da isto toliko prime. Daj svakome koji traži od tebe, i ne traži natrag svoje od onoga koji uzima od tebe. (3)

Zaista, kažem vam, siromašna udovica je stavila više od svih koji su stavljali u riznicu; jer svi metnuše od svog izobilja, a ona od svoje nemaštine stavi sve što je imala, sav svoj imetak. (4)

Kako ce bogati ljudi teško uci u carstvo Božije. Lakše je kamili da prode kroz iglene uši nego bogatome da ude u Carstvo Božije. Ljudima je to nemoguce, ali Bogu nije; jer Bogu je sve moguce. (5)

Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rda uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu; nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ne uništava ni moljac ni rda, i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu; jer gde je blago tvoje onde ce biti i srce tvoje. (6)

Pazite da pravednost svoju ne vršite pred ljudima, da vas oni vide; inace nemate nagrade kod Oca vašega koji je na nebesima. Kad dakle ciniš milostinju, ne trubi pred sobom, kako cine licemeri u sinagogama i po ulicama, da ih ljudi slave. Zaista vam kažem, primili su svoju platu. (7)

A ti kada ciniš milostinju, neka ne zna tvoja leva ruka šta cini desna, da bude tvoja milostinja u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratice ti. (8)

Dajte i dace vam se; dobru meru, nabijenu, stresenu, prepunu, dace u vaše narucje; jer kakvom merom merite, onakvom ce vam se odmeriti. (9)

Jednom bogatašu je zemlja dobro rodila. I razmišljao je u sebi ovako: "Šta da uradim, jer nemam gde da saberem svoju letinu?" Tada rece: "Ovo cu uciniti: porušicu svoje žitnice pa cu sagraditi vece, i onda cu sabrati sve svoje žito i sva svoja dobra. I reci cu svojoj duši: dušo, imaš mnoga imanja smeštena za mnogo godina; pocivaj, jedi, pij, uživaj." Ali Bog mu rece: "Bezumnice, ove noci

tražice tvoju dušu od tebe; cije ce biti ono što si pripremio?" Tako prolazi ko sebi stice blago, a nije bogat pred Bogom.
Jer šta ce koristiti coveku ako sav svet dobije, a životu svome naudi? Ili kakvu zamenu ce dati covek za svoj život? (10)

Biblijski citati:


1. Luka 6:31
2. Luka 16:19-31
3. Luka 6: 33,34,30
4. Mar.12:43,44
5. Mar. 10: 23,25,27
6. Mat. 6:19-21
7. Mat. 6:1,2
8. Mat. 6:3,4
9. Luka 6:38

10. Luka 12:16-21; Mat. 16:26

VERA KOJA PREMEŠTA PLANINE

Neka vam bude po veri vašoj. (1)

Zaista vam kažem, ni u koga u Izraelu ne nadoh toliko vere. A kažem vam da ce doci mnogi sa istoka i zapada i sesti za sto sa Avramom i Isakom i Jakovom u Carstvu nebeskom; a sinovi Carstva bice izbaceni u krajnju tamu. (2)

Opet vam zaista kažem: ako se dvojica od vas na zemlji slože u svakoj stvari koju zamole, dace im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, onde sam ja medu njima. (3)

A ovi znaci ce pratiti one koji poveruju: u moje ime izgonice demone, govorice novim jezicima, zmije ce podizati, ako i popiju što smrtonosno - nece im naškoditi. Polagace ruke na bolesne i ovi ce se osecati dobro. (4)

Jer zaista vam kažem: ako imate veru kao zrno gorušicino, reci cete ovoj gori: predi odavde onamo, i preci ce, i ništa vam nece biti nemoguce. Zato vam kažem: sve što molite i tražite, verujte da ste primili, i bice vam. (5)

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji bice svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bice razrešeno na nebu. (6)

Ne boj se. Samo veruj. Sve je moguce onome koji veruje. (7)

Biblijski citati:


1. Mat. 9:29
2. Mat. 8:11,12
3. Mat. 18:19,20
4. Mar.16:17,18
5. Mat.17:20; Mar.11:24
6. Mat.18:18
7. Mar.5:36; 9:23

STRPLJIVOST, MILOST I OPROŠTENJE

Kome se malo prašta, malo ljubavi ima. (1)

Dvojica su bila dužna jednom zajmodavcu; jedan je dugovao pet stotina dinara, a drugi pedeset. Kako nisu imali da vrate, oprosti obojici. Koji ce ga, dakle, od njih više ljubiti? (2)

Zato je Carstvo nebesko slicno kralju koji je hteo da se obracuna sa svojim slugama. A kada poce obracunavati, dovedoše mu jednoga koji je dugovao deset hiljada talanata. I kako nije imao da vrati, zapovedi gospodar da prodaju njega i njegovu ženu i decu i sve što je imao, i da se naplata izvrši. Tada sluga pade i klanjaše mu se govoreci: "Gospodaru, budi strpljiv prema meni i sve cu ti platiti." A gospodar se smilova na onoga slugu, otpusti ga i dug mu oprosti. Ali onaj sluga izide, te nade jednog od svojih drugova u službi koji mu je dugovao sto dinara, uhvati ga i stade ga daviti govoreci: "Vrati ako šta duguješ." Tada pade pred njega njegov drug i moljaše ga govoreci: "Imaj strpljenja prema meni i vraticu ti." Ali on ne htede, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne plati dug. Videvši dakle njegovi drugovi šta se dogodilo, ožalostiše se jako, otidoše i obavestiše svoga gospodara o svemu što se dogodilo. Tada ga pozva njegov gospodar i rece mu: "Zli slugo, oprostio sam ti sav onaj dug, jer si me molio; zar nije trebalo da se i ti smiluješ na svoga druga u službi kao što sam se i ja na tebe smilovao?" I razgnevi se njegov gospodar i predade ga muciteljima dok mu ne plati sav dug. Tako ce i Otac moj nebeski uciniti vama, ako svaki ne oprosti od sveg srca svoga bratu svome. (3)

Ne kažem ti da oprostiš do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.
Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onde se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi onde svoj dar pred žrtvenikom, i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dodi i prinesi svoj dar. Pokaži dobru volju protivniku svome brzo, dok si još s njime na putu; da te protivnik ne preda sudiji, a sudija sudskom službeniku, i da te ne bace u tamnicu. Zaista ti kažem: neceš izici odande dok ne platiš poslednje pare.(4)

Culi ste da je receno: "Oko za oko i zub za zub". A ja vam kažem da se ne protivite zlu; nego ako te ko udari po tvom desnom obrazu, okreni mu i drugi; i onome koji hoce da se parnici s tobom i da ti uzme haljinu, podaj mu i ogrtac; i ko te potera jednu milju, idi s njim dve. Daj onome koji od tebe traži, i ne okreci se od onoga koji hoce od tebe da pozajmi. (5)

I kad stojite moleci se, praštajte ako šta imate protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama vaše greške. (6)

Jer ako oprostite ljudima njihove greške oprostice i vama Otac vaš nebeski. (7)

Biblijski citati:


1. Luka 7:47
2. Luka 7:41,42
3. Mat. 18:23-25
4. Mat. 18:22; 5:23-25
5. Mat. 5:38-42

6. Mar. 11:25

7. Mat. 6:14

Biblijski citati:

1. Mat. 7:16
2. Mat. 5:13; 7:17-20
3. Luka 13:6-9
4. Jov. 15:8; Mat.12:35
5. Mat. 13:3-8,18-23

ISCELJENJE ZA DUŠU I TELO

Lekar nije potreban zdravima nego bolesnima. (1)

Nego idite i naucite šta znaci: "Milosti hocu, a ne žrtve." Jer ne dodoh da pozovem pravednike, nego grešnike. Pa zar nije trebalo one koje je satana držao vezane bolešcu osloboditi? (2)

Jer šta je lakše, reci: "Opraštaju ti se tvoji gresi", ili reci: "Ustani i hodaj?" Idi, neka ti bude kako si verovao. Tvoja te vera izlecila. Idi u miru. (3)

Ko od vas, kad ima sto ovaca i izgubi jednu od njih, ne ostavlja devedeset i devet u pustinji - i ne ide za izgubljenom dok je ne nade? I kad je nade, stavlja je na svoja ramena radujuci se, pa kad dode kuci, saziva prijatelje i susede i kaže im: radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Kažem vam: tako ce na nebu biti veca radost zbog jednog grešnika koji se kaje, nego li zbog devedeset i i devet pravednika kojima pokajanje nije potrebno. (4)

Ili, koja žena, kad ima deset drahmi pa jednu drahmu izgubi, ne pali svetiljku i ne cisti kucu, i ne traži marljivo dok je ne nade? I kad je nade, saziva prijateljice i susede i kaže: radujte se sa mnom, jer sam našla drahmu koju sam izgubila. Tako se, kažem vam, raduju Božiji andeli zbog jednog grešnika koji se kaje. (5)

Biblijski citati:


1. Mat. 9:12
2. Mat. 9:13; Luka 13:16
3. Mat. 9:5; 8:13; Luka 8:48
4. Luka 15:4-7
5. Luka 15:8-10

 

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design