Home         Translations         About Us   
search  
 

POZIV

Niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i postavio da vi idete i donosite rod, i da vaš rod ostane. (1)

Jedan covek je imao dva sina; prišavši prvome rece: "Sinko, idi danas i radi u vinogradu." On odgovori i rece: "Idem, gospodaru, i rece mu: "Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha?" A on zaneme. Tada kralj rece slugama. svežite mu ruke i noge i izbacite ga u krajnju tamu; onde ce biti plac i škrgut zuba. Jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih.
Ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije! Pokajte se i verujte u evandelje! (4 )

Niko ne može da dode k meni , ako ga ne privuce Otac koji me je poslao. Sve što mi daje Otac doci ce k meni, i onoga koji ide k meni necu odbaciti. (5)

Veruješ li zato što sam ti rekao stvari o tebi? Videceš i vece stvari od ovih. (6)

Udite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i tesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Borite se da udete na uska vrata, jer ce mnogi, kažem vam, nastojati da udu, ali nece moci. (7)

Biblijski citati:

1. Jov. 15:16
2. Mat.21:28-31; Mar.10:18-22
3. Mat.16:24,25
4. Mat. 22:2-14; Mar.1:15
5. Jov. 6:44,37
6. Jov.1:50

7. Mat. 7:13,14; Luka 13:24

BITI PONOVO ROÐEN

Nemoj da se cudiš što ti rekoh: treba da se rodite odozgo. (1)

Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može videti Carstva Božijeg. Zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može uci u Carstvo Božije. (2)

Što je rodeno od tela - telo je, a što je rodeno od Duha - duh je.Vetar duva gde hoce i fijuk njegov cuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je sa svakim koji je roden od Duha. (3)

Niko ne stavlja zakrpu od novoga sukna na staru haljinu; jer zakrpa njegova dere od haljine i rascep gori biva. Niti se sipa novo vino u stare mehove; inace se mehovi cepaju, vino se prosipa i mehovi propadaju; nego se novo vino sipa u nove mehove, pa se oboje sacuva. (4)

Kažem ti da govorimo ono što znamo, i svedocimo što smo videli, ipak ne primate našega svedocanstva. Ne verujete kad sam vam govorio o zemaljskim stvarima, kako cete verovati ako vam kažem o nebeskim? (5)

Bog, naime, nije poslao Sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom. Ko veruje u njega - tome se ne sudi; a ko ne veruje - vec je osuden, što nije verovao u ime jedinorodnog Sina Božijeg. (6)

Ja sam uskrsnucei život ; ko veruje u mene, ako i umre - živece. I svaki, koji živi i veruje u mene, nece umreti doveka. (7)

Moja je misija u tome da izvršavam volju onoga koji me je poslao i da dovršim njegovo delo. Ovo je delo Božije, da verujete u onoga koga je On poslao. (8)

Cujte sada ovu pricu: Jedan covek je imao dva sina. I mladi od njih rece ocu: "Oce, daj mi deo imanja koji mi pripada." I on im podeli imanje. A posle nekoliko dana mladi sin pokupi sve, ode u daleku zemlju, te potroši nemilice onde sav svoj imetak živeci raspusno. A kad je potrošio sve, nasta velika glad u onoj zemlji i on poce da oskudeva. Tako ode i zaposli se kod jednog gradanina one zemlje, koji ga posla na svoja polja da cuva svinje. I želeo je da napuni svoj stomak rogacima koje su svinje jele, ali mu ih niko nije davao. A kada je došao k sebi rece: "Koliko najamnika kod mog oca imaju hleba u izobilju, a ja ovde propadam od gladi. Ustacu i otici cu svom ocu i reci cu mu: "Oce, zgrešio sam nebu i tebi, nisam više dostojan da se zovem tvoj sin; primi me kao jednog od svojih najamnika." I usta, te dode svom ocu. A kad je još bio daleko, ugleda ga njegov otac i sažali se, pa potrca, zagrli ga i poljubi ga. A sin mu rece: "Zgrešio sam nebu i tebi, nisam više dostojan da se zovem tvoj sin." Otac pak rece svojim slugama: "Iznesite brzo najlepšu haljinu i obucite ga, i dajte prsten na njegovu ruku i obucu na noge, dovedite i ugojeno tele, zakoljite, da jedemo i da se veselimo, jer je ovaj moj sin bio mrtav i oživeo je, bio je izgubljen, ali je naden." I poceše da se vesele. A njegov stariji sin je bio u polju. Kad je pak dolazio i približio se kuci, cu svirku i igranje, te dozva jednog od slugu i ispitivaše šta je to. A on mu rece: "Došao je tvoj brat i tvoj otac je zaklao ugojeno tele, zato što ga je zdrava docekao." Na to se on rasrdi i ne htede uci. A njegov otac izide i moljaše ga. Ali on odgovori ocu: "Vidi, služim ti toliko godina i nikad nisam prestupio tvoje zapovesti, pa mi nikad nisi dao jare da se proveselim sa svojim prijateljima. A kad je došao ovaj tvoj sin koji je rasuo tvoje imanje s bludnicama, zaklao si mu ugojeno tele." On mu pak rece: "Dete, ti si uvek sa mnom i sve što je moje - tvoje je; ali je trebalo da se veselimo i radujemo, zato što je ovaj tvoj brat bio mrtav i oživeo je, i izgubljen je bio i naden je." (9)

Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, necete uci u carstvo nebesko. Jer Sin coveciji je došao da spase što je izgubljeno. Tako nije volja Oca vašeg nebeskog da propadne ijedan od ovih malih. (10)

Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnoga Sina dao, da svaki - ko u njega veruje - ne propadne, nego da ima vecni život.Ko veruje u mene , ako i umre - živece. I svaki, koji živi i veruje u mene, nece umreti doveka; veruješ li to? (11)


Biblijski citati:

1. Jov. 3:7
2. Jov. 3:3-5
3. Jov. 3:6-8
4. Mat. 9:16-17
5. Jov. 3:11,12
6. Jov. 3:17,18
7. Jov. 11: 25,26
8. Jov. 4:34; 6:29
9. Luka 15:11-32
10. Mat. 18: 3,11,14
11. Jov. 3:16; 11:25,26

UCENICI I SLUGE

Niko ne može služiti dvojici gospodara; jer ce ili jednoga mrzeti, a drugoga voleti, ili ce jednom biti privržen, a drugoga prezirati; ne možete služiti Bogu i bogatstvu sveta. (1)

Jer ko od vas, kad hoce da zida kulu, nece prvo sesti i proracunati trošak - da li ima da dovrši? Da ne bi, kad postavi temelj a ne može da dovrši, svi koji gledaju poceli da mu se rugaju govoreci: "Ovaj covek je poceo da zida, ali nije mogao da dovrši." Ili koji kralj, kad krene da zarati na drugog kralja, nece li prvo sesti i posavetovati se - da li može sa deset hiljada da izide u susret onome što ide na njega sa dvadeset hiljada? Ako ne može, poslace poslanike dok je onaj loš daleko, i molice primirje.Tako, dakle, svaki od vas - koji se ne odrekne sveg svog imanja - ne može da bude moj ucenik. (2)

Ko je veran u najmanjem - veran je u velikom, a ko je neispravan - neispravan je i u velikom. Ako, dakle niste bili verni u nepravednom bogatstvu, ko ce vam poveriti istinito bogatstvo.I ako niste bili verni u tudem, ko ce vam dati vaše? (3)

Gle ja vas šaljem kao ovce medu vukove; budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. (4)

Znate da oni koji važe kao vladari naroda gospodare nad njima i njihovi velikaši ih tlace. A medu vama nije tako. Nego ko hoce da bude velik medu vama, neka bude sluga, i ko hoce da bude prvi medu vama, neka bude svima sluga; jer i Sin coveciji ne dode da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Kad to znate, bicete blaženi - ako to cinite. (5)

Ako vi ostanete u mojoj nauci, onda ste zaista moji ucenici, i saznacete istinu, i istina ce vas osloboditi.
Na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji. Sve dakle što vam kažu cinite i držite, ali po delima njihovim ne cinite; jer govore, a ne cine. Nego vezuju teška i nesnošljiva bremena i mecu na ljudska pleca, a sami svojim prstom nece da ih pomaknu. A sva svoja dela cine da ih ljudi vide: jer šire svoje molitvene zapise i prave velike rese na haljinama, vole procelja na gozbama i prva mesta u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu "ravi". Vi se ne zovite "ravi", jer je jedan vaš Ucitelj, a vi ste svi braca. I nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem, jer je jedan Otac vaš nebeski. Niti se zovite vode, jer imate samo jednog vodu - Hrista. A najveci medu vama neka vam bude sluga. Ko uzdiže samoga sebe - bice ponižen, a ko ponizi samoga sebe - bice uzdignut. (6)

A kada dode Sin coveciji u svojoj slavi i svi andeli s njime, onda ce sesti na presto slave svoje; i bice okupljeni pred njim svi narodi, i on ce ih odvojiti jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca, i postavice ovce sebi z desne strane a jarce s leve. Tada ce reci Car onima s desne strane: "Hodite, blagosloveni Oca moga, nasledite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bejah i ugostiste me, go bejah i obukoste me, razboleh se i posetiste me, u tamnici bejah i dodoste k meni." Tada ce mu odgovoriti pravednici i reci: "Gospode, kada te videsmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? Kada te videsmo kao stranca i ugostismo, ili gola i odenusmo? Kada te videsmo bolesna ili u tamnici i dodosmo tebi?" A Car ce im odgovoriti i reci: "Zaista vam kažem, ukoliko uciniste jednom od ove moje najmanje brace, meni uciniste." Tada ce reci i onima s leve strane: "Idite od mene, prokleti, u vecni oganj pripremljen davolu i njegovim andelima. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne ugostiste me, go bejah i ne odenuste me." Tada ce oni odgovoriti i reci: "Gospode, kada te videsmo gladna ili žedna ili kao stranca ili gola ili bolesna ili u

tamnici i ne poslužismo ti?" Tada ce im odgovoriti i reci: "Zaista vam kažem, ukoliko ne uciniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne uciniste." I otici ce ovi u vecnu kaznu, a pravednici u život vecni. (7)

Zovete me uciteljem i Gospodom, i dobro kažete, jer ja to jesam. Pa kad sam ja, Gospod i ucitelj, oprao noge vama kao sluga, i vi ste dužni da služite jedan drugom tako. (8)


Biblijski citati:

1. Mat. 6:24
2. Luka 14:28-33
3. Luka 16:10-12
4. Mat. 10:16
5. Mar. 10:42-45; Jov.13:17
6. Jov.8:31; Mat.23:2-12
7. Mat. 25:31-46
8. Jov. 13:13-15

 

VELIKI NALOG

Neka oni koji su duhovno mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti idi i objavljuj Carstvo Božije. (1)

Žetva je velika, a radnika je malo; molite stoga Gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Za Carstvo Božije nije ko stavi svoju ruku na plug pa se osvrce natrag. (2)

Zaista, zaista, kažem vam, ko veruje u mene cinice dela koja ja cinim, cinice i veca od ovih, jer ja idem k Ocu. Ako ko meni služi - neka ide za mnom, i gde sam ja, onde ce biti i moj sluga; ako ko meni služi, njega ce poštovati Otac. (3)

A hodeci propovedajte i govorite da se približilo Carstvo nebesko. Bolesne lecite, mrtve dižite, gubave cistite, demone izgonite; zabadava dobiste, zabadava dajite. (4)

Ko nije sa mnom, protiv mene je, i ko ne sabira sa mnom, rasipa. (5)

A kad udete u koju kucu, prvo recite: mir ovoj kuci. I ako tamo bude sin mira, vaš mir ce ostati na njoj; a ako ne, vratice se k vama. U toj kuci ostajte, jedite i pijte što imaju; radnik je naime dostojan svoje plate. (6)

Zaista, zaista, kažem vam: ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. (7)

Gle, ja vas šaljem kao ovce medu vukove; budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Cuvajte se od ljudi; jer ce vas predavati sudovima, i u svojim sinagogama ce vas šibati, pred upravnike i kraljeve ce vas voditi mene radi, za svedocanstvo njima i mnogobošcima. A kad vas predaju, ne brinite se kako cete ili šta cete govoriti; jer ce vam se u onaj cas dati šta cete kazati; jer necete govoriti vi , nego Duh Oca vašega ce govoriti u vama. Secajte se reci koju sam vam rekao: sluga nije veci od svoga gospodara. Ako su gonili mene, gonice i vas; ako su moju rec održali, držace i vašu. Nego, sve ce vam ovo ciniti zbog moga imena, jer ne znaju onoga koji me je poslao. (8)

Da nisam došao i da im nisam rekao, ne bi imali greha; ovako nemaju izgovora za svoj greh. Ko mrzi mene, mrzi i moga Oca. Da nisam ucinio medu njima dela - kojih niko drugi ne ucini - ne bi imali greha; sada su pak gledali i zamrzeli mene i moga Oca. Nego, treba da se ispuni rec, zapisana u njihovom Zakonu: "Omrznuše me nizašto." (9)

Došao sam da bacim vatru na zemlju, i kako bih hteo da je vec zapaljena. Ali treba da se krstim krštenjem, i kako mi je teško dok se ne svrši. Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. Jer ce od sad pet njih u jednoj kuci biti razdeljeni; podelice se troje protiv dvoje i dvoje protiv troje, otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kceri i kci protiv majke, svekrva protiv svoje snahe i snaha protiv svekrve. (10)

Kad vas budu gonili u jednom gradu, bežite u drugi. I ako vas ko ne primi niti posluša vaših reci, izidite iz kuce ili onoga grada i otresite prag sa svojih nogu. Zaista vam kažem, lakše ce biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na dan suda, nego gradu onome. (11)

Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje; ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi. (12)

Ko vas sluša - mene sluša, i ko vas odbacuje - mene odbacuje; ko pak odbacuje mene - odbacuje onoga koji je mene poslao. I svi ce vas mrzeti zbog moga imena; ali koji istraje do kraja, taj ce biti spasen. (13)

Ovo sam vam govorio da imate mir u meni. U svetu imate nevolju; ali budite hrabri, jer ja sam nadvladao svet. (14)


Biblijski citati:

1. Luka 9:60
2. Luka 10:2; 9:62
3. Jov.14:12; 12:26
4. Mat.10:7,8
5. Mat.12:30
6. Luka 10:5-7
7. Jov.13:20
8. Mat.10:16-20; Jov.15:20,21
9. Jov.15:22-25
10. Luka 12:49-53; Mat. 10:21
11. Mat.10:23,14,15; Jov.15:19
12. Jov. 15:19
13. Luka 10:16; Mat. 10:22
14. Jov.16:33

HRISTOVA MOLITVA ZA UCENIKE

Oce, došao je cas: proslavi svoga Sina , da Sin proslavi tebe.(1)

Jer si mu dao vlast nad svakim covekom, da svemu - što si mu dao - da vecni život. A ovo je vecni život, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, i Isusa Hrista koga si poslao. Ja te proslavih na zemlji, svrših delo koje si mi dao da ucinim; a sada,Oce proslavi ti mene - kod sebe - slavom koju sam imao kod tebe pre nego što je svet postao.
Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao od sveta. Tvoji su bili, i dao si ih meni, i održaše tvoju rec. Sad su saznali da je od tebe sve što si mi dao; dao sam im reci, koje si mi dao, te ih oni primiše i saznaše da sam zaista od tebe izišao, i poverovaše da si me ti poslao. Za njih se molim; ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji, i sve moje - tvoje je, i tvoje - moje, i proslavio sam se u njima. I nisam više na svetu, a oni su na svetu, ja idem k tebi. Oce sveti, sacuvaj ih u svoje ime, koje si mi dao, da budu jedno - kao što smo mi. Dok sam bio s njima, cuvao sam ih u tvoje ime, koje si mi dao, i sacuvao sam ih, i ni jedan od njih ne propade - sem sina propasti - da se ispuni Pismo.
A sada idem k tebi, te govorim ovo na svetu da imaju moju radost ispunjenu u sebi. Dao sam im tvoju rec i svet ih omrznu, zato što nisu od sveta - kao što ni ja nisam od sveta. Ne molim se da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sacuvaš od zla. Oni nisu od sveta, kao što ni ja nisam od sveta. Posveti ih u istini; tvoja rec je istina. Kao što si ti mene poslao u svet, poslah i ja njih u svet; za njih posvecujem samoga sebe, da i oni budu osveceni u istini.
Ali ne molim samo za ove, nego i za one koji na njihovu rec veruju u mene, da svi budu jedno, kao što si ti, Oce u meni i ja u tebi, da i oni budu jedno u nama, kako bi svet poverovao da si me ti poslao. Dao sam im slavu, koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno; ja u njima, a ti u meni, da budu savršeno ujedinjeni, da zna svet da si me ti poslao, i da si ih ljubio kao što si ljubio mene. Oce, želim da oni, koje si mi dao, budu sa mnom tamo gde sam ja, da gledaju moju slavu, koju si mi dao, zato što si me ljubio pre stvaranja sveta. Oce pravedni, svet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, pa i ovi saznaše da si me ti poslao. I obznanio sam im ime tvoje i obznanicu, da ljubav, kojom si me ljubio, bude u njima i ja u njima. (2)


Biblijski citati:

1. Jov.17:1
2. Jov. 17:2-26

 

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design