Home         Translations         About Us   
search  
 

OVA GENERACIJA

Jer ko se postidi mene i mojih reci u ovom preljubotvornom i grešnom rodu, njega ce se postideti i Sin coveciji kada dode u slavi svoga Oca sa svetim andelima. (1)

Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak, i nece mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noci, tako ce biti i Sin coveciji u srcu zemlje tri dana i tri noci.
Ninevljani ce ustati na sudu sa ovim naraštajem i osudice ga; jer su se pokajali na Joninu propoved, a vidi ovde je neko veci od Jone. Kraljica juga ustace na sudu sa ovim naraštajem i osudice ga; jer je ona došla s kraja zemlje da cuje Solomonovu mudrost, a vidi ovde je neko veci od Solomona. (2)

Sa kim cu uporediti ovaj naraštaj? Slican je deci koja sede po trgovima i vicu jedna drugoj: "Svirasmo vam i ne igrasta, jadikovasmo i ne jaukaste." Jer dode Jovan koji niti jede niti pije, a oni kažu: "Ima demona." Dode Sin coveciji koji jede i pije, pa kažu: "Gle coveka izelice i pijanice, prijatelja carinika i grešnika." I opravdaše mudrost dela njena. (3)

Kako možete dobro da govorite kad ste zli? Jer usta govore ono cega je srce puno. (4)

Kad nastane vece, govorite: "Bice vedro, jer je nebo crveno. " A ujutro: "Danas ce biti oluja, jer je nebo crveno i mutno." Lice neba znate da razlikujete, a znake vremena ne možete? (5)

Dodite k meni svi koji ste umorni i optereceni, i ja cu vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naucite se od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu, i naci cete odmor u svojim dušama. Jer je moj jaram blag i moje breme je lako. (6)

Zaista vam kažem da cete vi, koji podoste za mnom, u novome svetu, kada Sin coveciji sedne na presto slave svoje, i sami sesti na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest plemena Izrailjevih. (7)


Biblijski citati:

1. Mar. 8:38
2. Mat. 12:39-42
3. Mat.11:16-19
4. Mat.12:34
5. Mat.16:2,3
6. Mat. 11:28-30
7. Mat.19:28

MESTO ZA TEBE

Idem da vam pripremim mesto. (1)

Neka se ne uznemirava vaše srce; verujte u Boga, i verujte u mene. U domu moga Oca ima mnogo stanova; da nije tako, zar bih vam rekao: idem da vam pripremim mesto. I kad odem i pripremim vam mesto, doci cu opet i uzecu vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. (2)

Ne cudite se što sam rekao: "Još malo, i necete me gledati, i opet malo, pa cete me videti?" Zaista, zaista, kažem vam da cete plakati i tugovati, a svet ce se radovati; vi cete biti žalosni, ali ce se vaša žalost obratiti u radost. (3)

Žena je žalosna kad rada, jer je došao njen cas; no kad rodi dete, ne seca se više muke - od radosti što se rodio covek na svet. Tako ste i vi sad žalosni; ali videcu vas opet, pa ce se vaše srce radovati, i tu vašu radost ne može vam niko uzeti. (4)


Biblijski citati:

1. Jov. 14:2
2. Jov. 14:1-3
3. Jov. 16:19,20
4. Jov. 16:21,22

OBECANJE DUHA

Duh je ono što oživljava. (1)

Ako me ljubite, držacete moje zapovesti. I ja cu moliti Oca, pa ce vam dati drugog Pomagaca-utešitelja da bude sa vama doveka. Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje; a vi ga poznajete, zato što boravi kod vas i bice u vama. (2)

Necu vas ostaviti sirotne, doci cu k vama. Dobro je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, Pomagac-utešitelj nece doci do vas; ako pak odem, poslacu vam ga. I kada on dode, dokazace svetu da ima greha, i pravednosti i suda. U pogledu greha - što ne veruju u mene; u pogledu pravednosti - što odlazim Ocu i necete me više videti; u pogledu suda - što je vladar ovoga sveta osuden. Imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete. (3)

A kada on dode. Duh istine, uputice vas u svu istinu; jer nece govoriti sam od sebe, nego ce govoriti ono što sluša, i najavice vam što ce doci.
On ce me proslaviti, jer ce uzeti od mojega i javiti vam. Sve što Otac ima - moje je; zbog toga rekoh da ce uzeti od mojega i vama javiti. (4)

Koji je to otac medu vama, koji ce svome sinu, kad zaište hleba, dati kamen? Ili ako zatraži ribu, hoce li mu umesto ribe dati zmiju? Ili ako zaište jaje, hoce li mu dati škorpiju? Kad, dakle, vi kao zli ljudi umete da dajete dobre darove svojoj deci, koliko ce više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole. (5)
A kada dode Pomagac-utešitelj, koga cu vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca ishodi, on ce svedociti za mene. A pomagac-utešitelj, Duh Sveti koga ce Otac poslati u moje ime, on ce vas nauciti svemu i podsetice vas na sve što sam vam rekao. (6)


Biblijski citati:

1. Jov. 6:63
2. Jov.14:15-17
3. Jov. 14:18; 16:7-13
4. Jov. 16:14,15
5. Luka 11:11-13
6. Jov. 15:26; 14:26

 

POZIV NA ŽIVOT

Da svaki koji veruje u Sina - ne propadne, nego da ima život vecni. (1)

Jedan covek je priredio veliku veceru i pozvao mnoge, a kad je bilo vreme za veceru, posla svoga slugu da kaže zvanicama: dodite, jer je vec sve gotovo. Tada pocešesvi odreda da se izgovaraju. Prvi mu rece: kupio sam njivu i moram izici da je vidim. Molim te smatraj da sam se izvinio. I drugi rece: kupio sam pet jarmova volova, pa idem da ih ogledam. Molim te, smatraj da sam se izvinio. I treci rece: oženio sam se i zato ne mogu da dodem. A sluga dode i javi to svom gospodaru. Tada se domacin rasrdi i rece svome sluzi: izidi brzo na gradske ulice i sokake, pa dovedi ovamo siromahe, kljaste, slepe i hrome. I rece mu sluga : gospodaru, ucinjeno je što si naredio, a mesta još ima. Tada gospodar rece sluzi: izidi na drumove i do zabrana, pa ih privoli da dodu- da mi se napuni kuca. Kažem vam da nece okusiti moje vecere nijedan od onih ljudi koji su bili pozvani. (2)

Zaista, zaista, kažem vam: ko sluša moju rec i veruje onome koji me je poslao, ima vecni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam da ide cas - i vec je nastao - kada ce mrtvi slušati glas Sina Božijeg, i koji ga cuju - živece. Ne cudite se ovome, jer ide cas u koji ce svi koji su u grobovima cuti njegov glas, pa ce uskrsnuti za život oni koji su cinili dobro, a zlocinci ce uskrsnuti za sud. (3)

A ovo je vecni život, da poznaju tebe, jedinoga istinitogaBoga, i Isusa Hrista koga si poslao. Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - koji veruje u njega - ne propadne, nego da ima život vecni. I propovedace se ovo evandelje o Carstvu po svemu svetu za svedocanstvo svima narodima, i tada ce doci kraj. (4)


Biblijski citati:

1. Jov.3:16
2. Luka 14:16-24
3. Jov. 5:24,25,28,29
4. Jov. 17:3; 3:16; Mat.24:14

POSLEDNJA VREMENA

Zaista, vam kažem da ovaj naraštaj nece proci dok se sve ovo ne dogodi. (1)

Beše jedan domacin koji posadi vinograd, i ogradi ga ogradom, i iskopa u njemu muljaru, i sagradi kulu, pa ga dade pod zakup vinogradarima i otputova. A kad se približi vreme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegove plodove. I uhvatiše vinogradari njegove sluge, te jednoga izbiše, drugoga ubiše, a trecega kamenovaše.
Opet posla druge sluge, više njih nego prvi put, ali i s njima postupiše na isti nacin.
Na kraju im posla svoga Sina govoreci: "Mog Sina ce poštovati."
Ali vinogradari videvši Sina rekoše medu sobom: "Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo, pa cemo imati njegovo nasledstvo."I uhvatiše ga, izbaciše ga iz vinograda i ubiše. (2)

Moj narode, moj narode, ti koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem one koji su tebi poslani, koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao kvocka svoje pilice pod krila, ali niste hteli. Eto, ostavlja vam se vaša kuca pusta. Kažem vam , necete me videti dok ne dode vreme da kažete: "Blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje." (3)

Kad bi i ti u ovaj dan saznao šta je za tvoj mir; ali je sed skrivreno od tvojih ociju. Ljudi ce premirati od straha i ocekivanja onoga što ide na svet; jer ce nebeske sile biti uzdrmane. (4)

Kada, dakle, vidite da gnusoba opustošenja, o kojoj je govorio prorok Danilo, stoji na svetom mestu, ko cita neka razume, tada stanovnici Judeje neka beže u gore, a ko bude na krovu neka ne silazi da uzme što iz svoje kuce, i ko bude u polju neka se ne vraca da uzme svoj ogrtac. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. Molite se da bežanje vaše ne bude u zimu ili u subotu; jer ce tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti ce biti. I ako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan covek. Ali zbog izabranih skratice se oni dani. (5)

Jer ce doci dani na tebe i tvoji neprijatelji okružice te opkopom, pa ce te opkoliti i navalice na tebe sa svih strana, i sravnice sa zemljom tebe i tvoju decu, te nece ostaviti u tebi kamen na kamenu, zato što nisi upoznao vreme kada si pohoden. (6)

Zaista vam kažem, nece se ostaviti ovde kamen na kamenu koji se nece porušiti. I nastace velika nevolja na zemlji i gnev protiv ovog naroda.Pašce od oštrice maca i bice odvedeni u ropstvo po svim narodima, a neznabošci ce gaziti Jerusalim dok se ne ispune vremena mnogobožaca. (7)

Ne plašite se kad cujete za ratove i bune; jer prvo mora to da bude, ali nije odmah kraj. Ustace narod na narod i carstvo na carstvo, pa ce biti velikih zemljotresa, gladi i zaraza po raznim mestima, strahota i velikih znakova na nebu. I bice znakova na suncu, mesecu i zvezdama, a na zemlji strah ce obuzeti narode, i teskoba od huke i morskih valova. Jer ce ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i bice gladi i zemljotresi na raznim mestima. Ali je sve to samo pocetak nevolja. I zbog velikog bezakonja ohladnece ljubav mnogih. (8)

Tada ce vas predati na muke i ubijace vas, i svi narodi ce vas mrzeti zbog moga imena. Nego bdite i molite se Bogu u svako doba, da možete da izbegnete sve ovo što ce se dogoditi, i da stanete pred Sina covecijega. (9)

A od smokve naucite pricu: kad njena grana vec omekša i prolista, znate da je leto blizu.Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima. A o onom danu i casu niko ne zna, ni andeli nebeski, nego samo Otac.(10)

Biblijski citati:

1. Mat. 24:34
2. Mat. 21:33-39
3. Luka 13:34,35
4. Luka 19:42; 21:26
5. Mat. 24:16-22
6. Luka 19:43,44
7. Mat. 24:2; Luka 21: 23,24
8. Luka 21:9-11,25; Mat. 24:7, 8, 12
9. Mat. 24:9; Luka 21:36
10. Mat. 24:32,33,36

POVRATAK

Zato budno pazite, jer ne znate u koji dan ce doci Gospod vaš. (1)

Pazite da vas ko ne zavede, jer ce mnogi doci u moje ime govoreci: "Ja sam Hristos" , i mnoge ce zavesti. Pojavice se mnogi lažni proroci i mnoge ce zavesti. (2)

Ako vam tada ko kaže: "Evo Hristos je ovde ", ili: "Eno ga onde", ne verujte. Jer, pojavice se lažni hristosi i lažni proroci i cinice velika znamenja i cuda da bi, ako mogu, cak i izabrane zaveli. Eto, unapred sam vam rekao. Ako vam, dakle, kažu: "Eno ga u pustinji", ne idite onamo; ili: "Evo ga u sobama", ne verujte. Jer, kao što munja dolazi sa istoka i seva do zapada, takav ce biti i dolazak Sina covecijega. (3)

Kao što je bilo u vreme Nojevo, tako ce biti i o dolasku Sina covecijega. Baš kao što su u ono vreme, pre Potopa, ljudi jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kada je Noje ušao u Kovceg, a oni ništa slutili dok ni9je došao Potop i sve ih odneo - tako ce biti i o dolasku Sina covecijega. (5)

Bice i kao što je bilo u Lotove dane: ljudi su jeli i pili, kupovali i prodavali, sadili i gradili. A onog dana kad je Lot izašao iz Sodoma, goruci sumpor zapljušta s neba i sve ih uništi. Tako ce biti i onog dana kad se pojavi Sin coveciji. (6)

Pazite da vam srca ne otežaju od bancenja, opijanja i briga ovoga života, da vas taj dan ne iznenadi kao zamka, jer ce doci na sve koji žive na licu cele zemlje. (7)

Tada ce dvojica biti u polju - jedan ce se uzeti, a drugi ostaviti. Dve žene ce u mlinu mleti žito - jedna ce se uzeti, a druga ostaviti. Zato budno pazite jer ne znate kog dana ce doci vaš Gospod. Ali, ovo znajte: da je domacin znao u koje doba noci ce doci lopov, bdeo bi i ne bi dozvolio da mu provale u kucu.
Jer, kažem vam: mnogi proroci i kraljevi želeli su da vide to što vi gledate, ali nisu videli, i da cuju to što vi slušate, ali nisu culi.
Zato i vi budite spremni, jer ce Sin coveciji doci u cas u koji ga ne ocekujete. (8)

Carstvo nebesko ce tada biti kao deset devojaka koje su uzele svoje svetiljke i izašle u susret Mladoženji. Pet ih je bilo nerazumnih, a pet mudrih. Nerazumne su uzele svoje svetiljke, ali sa sobom nisu uzele ulja, a mudre su sa svojim svetiljkama uzele i ulje u posudama. Pošto je Mladoženja zakasnio, sve zadremaše i zaspaše.
A u ponoc se zacu vika: "Evo Mladoženje! Izadite mu u susret!"
Tada se sve one devojke probudiše i pripremiše svetiljke.
A nerazumne rekoše mudrima:"Dajte nam malo vašeg ulja, jer nam se svetiljke gase."
"Ne možemo", odgovoriše mudre, "jer nece biti dovoljno i za nas i za vas. Zato bolje idite kod trgovaca i kupite sebi."
I kad su one otišle da kupe, stiže mladoženja, pa one devojke što su bile spremne udoše s njim na svadbu, a vrata se zakljucaše.
Kasnije dodoše i one druge pa rekoše:"Gospodaru!Gospodaru!Otvori nam!"
A on im odgovori: "Istinu vam kažem: ne poznajem vas!" (9)

Blago onim slugama koje Gospodar zatekne budne kad dode. Istinu vam kažem: on sam ce se opasati, posesti ih za trpezu i posluživati ih. Došao on u ponoc ili u zoru, ako ih nade spremne, blago njima. (10)

Zato budno pazite, jer ne znate ni dan ni cas. Neka vam bedra budu opasana i neka vaše svetiljke gore, kao onima koji cekaju da im se Gospodar vrati sa svadbe, da mu odmah otvore kad dode i pokuca. (11)

Ali lakše je da nebo i zemlja produ, nego da propadne ijedna crtica iz Božije Reci. (12)

Biblijski citati:

1. Mat. 24:42
2. Mat. 24:5
3. Mat. 24:23-27
4. Mat. 24:30,31; 16:27
5. Mat. 24:37-39
6. Luka 17:28-30
7. Luka 21:34-35
8. Luka 10:24; Mat. 24:40-44
9. Mat.25:1-12
10. Luka 12:37,38
11. Mat. 25:13; Luka 12:36,37
12. Luka 16:17

 

 

 

 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design