Home         Translations         About Us   
search  
 

KLIC

Niste vi mene izvolili. Jaz sem izvolil vas in vas postavil, da greste in obrodite sad v svojih življenjih in da vaš sad ostane.1

Neki mož je imel dva sinova. Rekel je starejšemu: "Sin, pojdi in delaj danes v mojem vinogradu."

"Ne bom," je odgovoril sin. Ampak kasneje si je v srcu premislil in je šel delat v vinograd. Potem je oce rekel mlajšemu sinu: "Tudi ti pojdi v vinograd."
Takoj je odgovoril: "Bom!" Toda ostal je doma in se ni menil za ocetovo zahtevo.
Kateri izmed obeh sinov je izpolnil ocetovo voljo?

Zakaj me imenuješ dobrega, razen ce veruješ, da sem Bog? Zapovedi poznaš: Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne pricaj po krivem! Spoštuj oceta in mater! Delaj tako in imel boš zaklad v nebesih. Vendar pa ni dovolj, da me castiš samo z besedami in ne z vsem svojim bogastvom, imetjem in s svojim življenjem, da pomagaš tistim, ki so v stiski.2

Ce hocete iti za menoj, se morate najprej odpovedati svojim željam in sebicnemu nacinu življenja. Žrtvujte se in hodite za menoj. Kajti kdor hoce imeti vecno življenje, se mora najprej odpovedati staremu. Vsi, ki to delajo v mojem imenu, bodo odkrili novo življenje - tako na zemlji, kot v nebesih.3

Nekoc je živel kralj, ki je priredil svatbo za svojega sina, princa. Ko je bilo vse pripravljeno, je v pokrajine svojega kraljestva poslal služabnike, da sklicejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti.

Nato je kralj razposlal služabnike, rekoc: "Povejte povabljenim, da sem pripravil bogat obed. Moji voli in najboljša teleta so zaklana in vse je pripravljeno; pridite na svatbo."

Ampak tudi za to povabilo se niso menili, ampak so se vrnili na delo: nekateri na svoje njive, drugi k svojim kupcijam v mestu; ostali pa so zgrabili kraljeve služabnike in jih pretepli do smrti.

Ko je kralj zvedel, kaj se je zgodilo, se je razjezil. Iz svoje palace je poslal vojsko. Ulovili so morilce, jih usmrtili in njihove hiše požgali do tal.

Nato je rekel svojim služabnikom: "Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso vredni. Pojdite torej k tistim, ki jih najdete na ulicnih vogalih in na cestah zunaj mesta, in jih povabite na svatbo."

Tako so služabniki odšli na ceste in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.

Tisti vecer je prišel kralj, da bi videl svoje goste. Bil je ogorcen, ko je pri mizi opazil cloveka brez svatovske obleke, ki so jo dobili vsi svatje. Vprašal je: "Kako to, da si prišel  k pojedini brez svatovke obleke?" Ta pa je molcal.

Potem je kralj rekel svojim služabnikom: "Zvežite in odstranite tega cloveka."

Dodal bom še: veliko je poklicanih - v kraljestvo - a malo izvoljenih. Cas je prišel. Božje kraljestvo je blizu. Poklical sem vas iz zemeljskega nacina življenja. Spreobrnite se, oblecite oblacila zvelicanja in verujte dobri novici. 4

Nihce ne more priti k meni, ce ga ne pritegne Oce, ki me je poslal in jaz ga bom obudil poslednji dan. Vsi vi, ki mi vas je dal Bog, boste prišli k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.5

Ali verujete zaradi tega, kar sem vam povedal? Resnicno, še vec kot to boste videli.6

Vstopite torej skozi ozka vrata, kajti široka je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki stopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo. Prizadevajte si, da bi šli skozi vrata, ki vodijo v življenje! Nekega dne jih bo veliko, ki bi nenadoma hoteli zamenjati svojo pot za pravp pot, a bo prepozno.7

PONOVNO ROJENI

Ne cudite se, ker pravim: "Ponovno se morate roditi."1

Resnicno povem vam: ce se ne rodite ponovno, ne morete videti Božjega kraljestva. Ce se ne rodite iz vode in Duha, ne morete priti v Božje kraljestvo.2

Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Veter veje, koder hoce, njegov glas slišimo, pa ne vemo, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.3

razmislite o naslednjih primerih: nihce ne prišije krpe iz novega blaga na staro, razpadajoco obleko. Našiv namrec obleko trga, da nastane še vecja raztrganina. Prav tako nihce ne vliva novega vina v stare mehove. Stari mehovi lahko pocijo, novo vino iztece in kupcija bi bila izgubljena. Pac pa vlivajo novo vino v nove mehove in se ohrani oboje.4

Kako to, da ob vsem vašem znanju še vedno ne razumete temeljne resnice?  Ce ne razumete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste razumeli, ce vam bom govoril o nebeških?5

Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.6

Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi ce umre; dano mu bo vecno življenje in ne poguba. To sem vam že velikokrat povedal: ce verujete, boste videli Božjo slavo.7

Moja naloga je, da uresnicim voljo tistega, ki me je poslal, in dokoncam njegovo delo. Božja volja je, da resnicno verujete v Mesija, ki ga je poslal Oce.8

Poslušajte naslednjo zgodbo. Neki clovek je imel dva sinova. Nekega dne je mlajši sin rekel svojemu ocetu: "Oce, daj mi moj delež dedišcine." Tako mu je oce dal njegov delež.

Kmalu potem je  ta sin zbral vso svojo lastnino in odpotoval v daljno deželo. Tam je z lahkomiselnim življenjem zapravil vse svoje imetje. Ko mu je pošel še zadnji tolar, je v tisti deželi zavladala huda lakota. Bil je obubožan in brez prijateljev.

Koncno je našel delo kot svinjski pastir. Iz obupa je skoraj zacel jesti koruzo, ki so mu jo dajali za svinje. Potem pa je zopet prišel k pameti in pomislil: Služabniki mojega oceta imajo vec kot dovolj kruha  in še ostaja jim. Jaz pa skoraj jem prašicjo hrano, da ne bi umrl. Vrnil se bom k ocetu in rekel: "Oce, grešil sem zoper tebe in nebo. Nisem vec vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Ampak pusti mi biti vsaj eden izmed tvojih najetih služabnikov."

S tem nacrtom v glavi je vstal iz prahu in šel na dolgo pot k svojemu ocetu.

Ko je bil še dalec od doma, ga je oce zagledal in zasmilil se mu je; sStekel je k njemu in ga prisrcno objel.

Sin je zacel: "Oce, grešil sem zoper tebe in nebo. Nisem vec vreden, da bi se imenoval tvoj sin."

Oce pa mu ni pustil dokoncati izpovedi. Obrnil se je k svojim služabnikom in jim rekel: "Prinesite moja najboljša oblacila in oblecite mojega sina! Na roko mu dajte moj pec atni prstan in obujte mu moje najboljše cevlje! Pripeljite najbolj rejeno tele s polja in ga zakoljite. Jejmo in vse eselimo! Ta moj sin je bil mrtev in zdaj je oživel; bil je izgubljen in zdaj je najden." Cez nekaj ur se je zacelo veliko slavje.

Proti veceru se je vrnil z dela na polju starejši brat. Ko se je približeval hiši, je slišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal: "Cemu to slavje?"

Služabnik je odgovoril: "Tvoj brat je prišel domov in tvoj oce je zaklal pitano tele, ker se je vrnil živ in zdrav."

To je brata zelo razjezilo in ni hotel iti na slavje. Zato je prišel ven njegov oce in ga pregovarjal, naj pride v hišo.

Toda sin je odgovoril: "Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prekršil tvojega ukaza,, pa mi še nikoli nisi priredil zabave, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Zdaj pa se vrne moj izgubljeni brat, ki je prav gotovo zapravil svojo dedišcino s prostitutkami in ti zakolješ najboljše tele za slavje."

Oce je rekel: "Sin moj, vedno si mi stal ob strani in veš, da je vse, kar imam, tvoje. Prav je, da praznujemo in se zahvaljujemo, kajti tvoj brat je bil mrtev in je zopet oživel, bil je izgubljen in je zdaj najden."9

Ce se ne spreobrnete in ne postanete kakor majhni otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo! Sin clovekov je prišel, da reši tiste, ki so izgubljeni: kajti ni volja vašega Oceta v nebesih, da se pogubi kateri od malih.10

Bog je svet namrec tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihce, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel vecno življenje. Verujete v to?11

UCENCI IN SLUŽABNIKI

Ne morete pustiti, da dva gospodarja vladata vašemu življenju. Ali boste enega sovražili in drugega ljubili; ali pa se boste enega držali in drugega prezirali. Ne morete služiti Bogu in hkrati ostati sužnji bogovom tega sveta.1 

Kdo izmed vas, ki nacrtuje gradnjo stolpa, ne bi najprej izracunal stroškov ter se preprical, da je dovolj denarja, da bi zidavo koncal? Sicer se lahko zgodi, da posta vite temelje, potem pa ste nacrt prisiljeni opustiti. Tisti, ki bi opazovali vašo gradnjo, bi se vam smejali in rekli: "Zacel je graditi, zdaj pa mu je zmanjkalo denarja."

Kralj, ki se hoce vojskovati, se mora najprej posvetovati s svojimi vojaškimi svetovalci in ugotoviti, ali se je njegova vojska iz desetih tisocev mož sposobna ubraniti pred sovražnikovo vojsko iz tridesetih tisocev. Ce njegovi svetovalci ne vidijo možnosti za zmago, kralj pred zacetkom bitke odpošlje svoje sle, da se pogajajo za mir.

najprej morate torej razmisliti, kaj vse štejete za svojo lastnino: družino, denar, zemeljsko lastnino. Ce niste pripravljeni pretehtati vseh okolišcin in se odpovedati vsemu, tudi tem stvarem, ne morete resnicno hoditi za menoj.2

Naj vas spomnim: kdor je zanesljiv v majhnih stvareh, bo zanesljiv tudi v velikih, kdor pa je nepošten v majhnih stvareh, bo nepošten tudi v velikih. Ce vam ni mogoce zaupati posvetnega bogastva, kako naj se vam zaupa duhovno bogastvo? In ce niste bili zvesti pri tistem, kar pripada drugim, kdo vam bo dal lastno bogastvo?3

Pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kace in nepokvarjeni kakor golobje.4

Videli ste, kako kralji in vladarji gospodujejo nad revnimi, ki so pod njimi. To pa naj nevelja za vas, ki pripadate Božjemu kraljestvu. Kdor hoce postati velik med vami, naj bo najprej vaš služabnik, in kdor hoce biti najvecji med vami, mora biti najprej služabnik vseh. Saj tudi jaz, Mesija, nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino. Ce to veste, blagor vam, ce boste to delali.5

Vztrajajte v luci moje besede. Potem ste resnicno moji ucenci.

Ne bodite kakor hinavski pobožnjaki, ki si izmišljajo zakone in verske obrede. Povelicujejo svoje zakone, a ne izpolnjujejo niti enega od njih. Breme legalizma nalagajo na pleca svojih pristašev, medtem ko sami ne bi tega niti v sanjah izpolnjevali. Zelo se trudijo, da bi bila njihova obleka nenavadna in njihovo vedenje ceremonialno, vse samo zato, da bi jih ljudje opazili. Radi sedijo na celu mize in v prvih vrstah. Všec jim je, ko jim ljudje pravijo spoštovani in uceni ucitelj. Vi pa ne pustite, da bi vas klicali spoštovani ali ucitelj, kajti imate samo enega ucitelja, vsi pa ste njegovi bratje in sestre.

Nikomur ne pravite duhovni oce, kajti imate samo enega Oceta v nebesih. Tudi ne pustite, da vas kdo klice uceni ucitelj, kajti eden je ucitelj, Kristus. Najvecji med vami, bodi vaš služabnik. In tisti, ki se bodo poniževali, bodo povišani.

Ko pride Mesija v svojem velicastvu in vsi angeli z njim, bo sedel na prestol svojega velicastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in locil bo ene od drugih, kakor pastir loci  ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim na svoji desnici: "Pridite, blagoslovljeni mojega Oceta! Vstopite v podedovano kraljestvo, ki vam je pripravljeno od zacetka sveta! Kajti lacen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti mrzlo vodo, tujec sem bil in ste me sprejeli, bil sem brez obleke in ste me oblekli, bolan sem bil in ste skrbeli zame, v jeci sem bil in ste prišli k meni."

Tedaj bodo pravicni zacudeno odgovorili: "Gospod, kdaj smo te videli lacnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli kot tujca in ti dali zatocišce ali brez obleke in te oblekli? Ali smo te kdaj videli bolnega ali v jeci in smo te obiskali?"

Kralj bo odgovoril: "Resnicno, povem vam: kar koli ste storili enemu od teh najmanjših bratov in sester, ste meni storili."

Tistim na levi pa bo kralj rekel: "Proc izpred mene! Kajti lacen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in niste skrbeli zame, v jeci sem bil in niste prišli k meni."

Tedaj mu bodo ti odgovorili: "Gospod, kdaj smo te videli lacnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v jeci in ti nismo postregli?"

Kralj bo odgovoril: "Resnicno, povem vam: vse, cesar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili."

Ti bodo nato poslani v vecno temo, pravicni pa bodo odpeljani v mesto življenja.7

Vi me klicete Ucitelj in Gospod. In prav imate, saj to sem. Ce sem torej jaz, kot vaš Gospod in Ucitelj, pripravljen biti vaš najnižji služabnik, potem bi tudi vi morali biti pripravljeni služiti drug drugemu. Zgled sem vam dal. Tudi vi bi morali delati tako, kakor sem jaz vam storil.8

VELIKA NALOGA

Pustite, da se tisti, ki so duhovno mrtvi, posvecajo svojim zemeljskim potrebam, vi pa pojdite in oznanjajte Božje kraljestvo celemu svetu.1

Pred vami je obilna žetev, a delavcev je žal malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje vec delavcev na žetev. Nihce, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.2

Vi, ki verujete vame, boste opravljali enaka in še vecja dela kot jaz; kajti jaz se moram vrniti k svojemu Ocetu v nebesih. Ce mi hocete služiti, hodite za menoj; kjer sem jaz, tam boš tudi ti, moj služabnik, in moj Oce te bo pocastil.3

Pojdite in oznanjajte: "Nebeško kraljestvo je prišlo k vam."

Ozdravljajte bolne, ocišcujte gobave, obujajte mrtve, izganjajte hude duhove! Zapomnite si, kar sem vam povedal: "Zastonj ste prejeli to novo življenje, zastonj dajajte!" 4

Ce niste z menoj, ste proti meni; in kdor z menoj ne zbira, raztresa.5

Kadar koli ste povabljeni v kakšno hišo, dajte blagoslov in recite: "Mir tej hiši!" Ce so tisti, ki prebivajo v hiši, za mir, bo vaš blagoslov sprejet in oni bodo imeli korist; ce pa ne, se bodo koristi blagoslova vrnile vam.

Ne oklevajte pri sprejemanju gostoljubnosti, temvec ostanite odlocni in ne tavajte brez cilja. Uživajte v vsakršni hrani in pijaci, ki vam jo ponudijo, kajti delavec je vreden svojega placila.6

Varujte se: obstajajo ljudje, ki bodo poskušali utišati vašo vest, ki vas bodo vlacili pred sodišca in z vami nepravicno obracunavali ter vas hoteli celo zapreti. Zaradi mojega nauka boste poklicani, da pricate pred tistimi, ki ne verujejo: pred oblastniki, voditelji in kralji.7

Ce vas obtožijo in privedejo pred sodišce, ne skrbite, da bi vam zmanjkalo besed. Nemudoma vam bodo dane. Ni se vam treba zanašati samo na vaše besede, kajti Duh vašega Oceta bo govoril v vas. Zapomnite si, da ni v zemeljskem kraljestvu noben služabnik vecji od svojega gospodarja. Ce so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Kaznovali vas bodo zaradi mene, ker se ne bodo zavedali, kdo je tisti, ki me je poslal na ta svet. Ce pa sprejmejo moj nauk in mu sledijo, bodo sprejeli tudi vašega in mu sledili.8

Ko bi ne prišel s sporocilom resnice, se prebivalci zemlje ne bi zavedali svojih napak in grešnega ravnanja. Zdaj se ne morejo vec skrivati za prejšnjim nepoznavanjem resnice. Ko bi ne storil tako velikih cudežev med njimi, ne bi spoznali svojih pomanjkljivosti. Zdaj pa so tisti, ki so zavrnili resnico, videli cudeže in sovražijo mene in mojega Oceta. To se je zgodilo, da bi se lahko izpolnila beseda: "Sovražili so me brez vzroka." 9

Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo. Kako želim, da bi se razplamtel! Mislite, da sem prišel prinašat mir in spokojnost na zemljo? Ne, vam recem, prišel sem, da prinesem razdeljenost. Odslej jih bo namrec v eni hiši pet razdeljenih, glede na to, kaj verujejo: trije proti dvema in dva proti trem. 10

Kadar se soocate s sovraštvom sveta, se spomnite, kako je svet pred tem sovražil mene. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Ne boste obhodili vseh mest sveta, dokler se ne vrne Mesija. Ce vas mesto noce sprejeti ali poslušati vašega sporocila, pojdite iz tega mesta in si ob odhodu otresite prah z nog. Verjemite mi, lažje bo na dan poslednje sodbe sodomski in gomorski deželi kakor tistemu mestu. 11

Ce ste se ravnali v skladu s pricakovanji sveta, vas bo svet ljubil. Ker pa greste po poti kraljestva - kajti jaz sem vas poklical v kraljestvo - vas svet prezira in sovraži. 12

Kdor posluša besede, ki jih govorite, posluša mene; tisti pa, ki vas zaradi besed resnice prezirajo, prezirajo mene. Ko zavracajo mene, zavracajo Oceta, ki me je poslal. Prenašajte kritiko dvomljivcev in sumljivcev, nezaupljivcev zaradi mojega imena. Ostanite trdni! Ce boste vztrajali, boste rešeni. 13

To besedo sem vam povedal, da bi našli mir v meni in v sledenju mojim besedam. Na svetu imate stiske in težave. Toda bodite srecni, kajti jaz sem svet premagal. 14

KRISTUSOVA MOLITEV ZA UCENCE

Oce, prišla je ura. Povelicaj svojega Sina, da Sin povelica tebe, kajti dal si mu oblast nad vsemi ljudmi na zemlji, da bi dal vecno življenje vsem, ki si mu jih dal.1

Vecno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resnicnega Boga, in Jezusa Kristusa, ki si ga poslal. Jaz sem te povelical na zemlji s tem, da sem dokoncal delo, ki si mi ga dal. In zdaj me ti, Oce, povelicaj pri sebi z velicastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem te tistim, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so sprejeli tvoje vecne besede. Zdaj vedo, da vse, kar si mi dal, prihaja od tebe. Zvesto sem jim prenesel besede, ki si mi jih dal. Verovali so jim in v svojih srcih spoznali, da si me ti k njim poslal.

Ne prosim za svet, temvec za tiste, ki si mi jih dal, ker so resnicno tvoji. Vsi tisti, ki so vame verovali, so tvoji in me castijo. Jaz odhajam k tebi v nebesa, ampak tisti, ki veru jejo v mene, ostajajo na svetu. Oce, ohrani jih z mocjo svojega imena, da bodo vsi eno, kakor sva midva eno.

Dokler sem bil z njimi na svetu, sem jih varoval z mocjo, ki si mi jo dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, prosim pa za te stvari, dokler sem še na svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno.

Izrocil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je sovražil, ker niso vec otroci tega mracnega in umirajocega sveta, kakor tudi jaz nisem. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Kajti oni niso nic bolj otroci teme kakor jaz. Posveti jih v resnici; kajti tvoja beseda je resnica.

Kakor si poslal mene na svet, tako tudi jaz pošljem njih v svet, in zanje se posvecujem, da bi bili tudi oni posveceni in bi rasli v resnici. Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za bodoce vernike, ki bodo zaceli verovati vame zaradi njihovega pricevanja. Naj bodo vsi enega srca in mišljenja, kakor sva tudi ti in jaz eno: kakor si ti v meni in jaz v tebi, bodo oni v naju; in svet bo spoznal, da si me ti poslal.

Dal sem jim velicastvo, ki si mi ga ti dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno, da svet tako popolnoma razumel, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Naj bodo ti nekega dne tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje velicastvo, ki si mi ga ti ljubece dal pred zacetkom sveta.

Oce dobrote in resnice, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal. In ti, ki verujejo vame, so spoznali, da si ti tisti, ki me je poslal. Jaz sem jim razodel tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, ki si jo imel zame, prebivala v njihovih srcih in da bom tam prebival tudi jaz. 2

 
 


 

 
Send a friend an email telling them about The Words Site:

Friend's Name:   Friend's Email:   Your Name:  

Home | About Us |

THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design